Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Tir Newydd a Cherddi Eraill
Hilma Lloyd Edwards
ISBN: 9781904845706 (1904845703)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2008
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 210x138 mm, 72 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn ôl y galw Ein Pris: £6.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o farddoniaeth caeth a rhydd gan Hilma Lloyd Edwards, Prifardd Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd 2008. Yn y gyfrol ceir amrywiaeth o gerddi caeth a rhydd ar amryfal destunau. Dengys y cyfan ddawn Hilma i drin geiriau.

A collection of poetry by Hilma Lloyd Edwards, Chaired Bard at the National Eisteddfod of Wales, Cardiff, 2008.
Dyma’r gyfrol gyntaf o gerddi Hilma Lloyd Edwards, prifardd cadeiriol diweddaraf yr Eisteddfod Genedlaethol. Fel yr awgryma’r teitl, cynhwysir ei cherddi buddugol yn y gyfrol – mae nifer o feirniaid wedi eu trafod, felly canolbwyntiaf ar y cerddi eraill. Yr hyn sydd yn taro rhywun yn syth yw’r ddawn gynganeddol amlwg, yn enwedig wrth ganu ar y mesurau caeth mwy traddodiadol. Er enghraifft, ym mhennill agoriadol y cywydd ‘Caer Arianrhod’, cawn y llinellau yma:

Weithiau, pan fo teithiau tân
Yr haul yn serio’r wylan
Ar y dŵr a chorddi’r don
Yn gasged o gysgodion,
Mi wn y teflir meini
Oer a llwyd o bair y lli.

Dyma gynganeddu rhugl ac effeithiol, gyda thrawiadau newydd a chyffrous (‘yn gasged o gysgodion’ yn enwedig). Cynhwysir nifer o gerddi hirion ac awdlau, cerddi a enillodd i’r bardd rai o’i llu o gadeiriau eisteddfodau lleol (‘Ergydion’, ‘Adfail’, ‘Ar y Ffin’, ‘Creithiau’) ac yn y cerddi hyn cawn fwy o enghreifftiau o ddawn y bardd i ganu’n gaeth. Yn y gerdd hir ‘Ergydion’, stori fer ynghylch ymgyrch Meibion Glyndŵr, cawn fwy o enghreifftiau o naturioldeb y dweud; er enghraifft ‘Yn Nhyddyn Du roedd 'na dân’, ac yn ‘Adfail’ wedyn ‘ . . . yr oedd dawns yng ngwyrdd y dŵr yno’n dal goleuni’r dydd . . . ’ Wedi dweud hyn, ceir nifer o’r llinellau neu’r penillion o ddweud rhugl mewn cerddi hirion lle mae’r bardd yn arbrofi cryn dipyn gyda’r vers libre cynganeddol (fel y gwnaeth yng ngherddi’r gadair). Weithiau, fel yn achos ‘Ergydion’, mae hyn yn effeithiol iawn mewn darnau byrion; mae rhythm i’r llinellau ac mae’r cerddi’n canu. Ar adegau eraill, fodd bynnag, teimlaf fod gormod o amrywiaeth yn digwydd o fewn un gerdd – ambell ddarn o gywydd, ambell englyn, llinellau tri a phedwar sill o gynghanedd yn gymysg â llinellau tipyn hwy, ac yn y blaen. Er nad yw hyn yn taro deuddeg bob amser, yn amlach na pheidio mae miniogrwydd y trosiadau a geir yn y cerddi yn tynnu’r holl sylw, er enghraifft yr englyn milwr iasol hwn yn y gerdd ‘Tir Sero’:

Ias oer sy yn Nhir Sero
ofer, ofer yw rhofio
nid oes cyrff ond is y co’.

O ran themâu, ceir tipyn o amrywiaeth, ond mae nifer helaeth o gerddi yn trafod y teimladau y mae llefydd arbennig (fel Eryri, Ynysoedd Erch, Colmar, Ynys Iona a Thre’r Ceiri) yn eu cyffroi. Mae nifer o’r lleoliadau yn rai hanesyddol a daw ein perthynas ni â llefydd o’r math yma o dan y chwyddwydr. Daw ein perthynas ni â’r holl fyd o dan y chwyddwydr mewn gwirionedd wrth i’r bardd fynd â ni i ardaloedd fel Spitsbergen a’r pegynau lle mae newid hinsawdd yn achosi newidiadau difrifol. Mae’r gyfrol yn llawn cyffyrddiadau clyfar, effeithiol, ac yn dangos ôl llaw bardd sydd o ddifrif am ei chrefft, a bardd nad yw’n ofn arbrofi.

Hywel Griffiths

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Dyma'r gyfrol gyntaf o farddoniaeth gan Hilma Lloyd Edwards, bardd cadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a'r Cylch 2008. Ganed yr awdur yn y Bontnewydd ger Caernarfon. Graddiodd mewn Hen Hanes yng Ngholeg y Brifysgol, Abertawe a derbyniodd radd MA mewn Eifftoleg. Mae'n gweithio gyda chwmni cyfieithu Cymen yng Nghaernarfon.

Enillodd dros 50 o gadeiriau a choronau yn cynnwys Eisteddfodau Pantyfedwen ym Mhontrhydfendigaid a Llanbedr Pont Steffan, Eisteddfod Môn ac Eisteddfod Powys. Daeth i'r brig hefyd yng nghystadleuaeth y delyneg a'r cywydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Mae'n awdur 12 o nofelau i blant, llawer ohonynt a chefndiroedd hanesyddol.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffair Gaeaf a ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Horse in Celtic Culture, ...
 
£12.99
 
Prynwch
Guide to Welsh Literature ...
 
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mynd Fel Bom
Myfanwy Alexander
£9.00
 
Prynwch
Saesneg
Vagabond King, The
Jodie Bond
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dyma Ni - Sut i Fyw ar y ...
Oliver Jeffers
£12.99
 
Prynwch