Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Nawr
T. James Jones
ISBN: 9781906396053 (1906396051)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2008
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Abertawe
Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad newydd o gerddi gan y Prifardd T. James Jones, yn cynnwys cerddi caeth a rhydd, a'r llon a'r lleddf. Cynhwysir hefyd drosiadau Cymraeg o rai o weithiau Dylan Thomas.

A collection of poetry by T. James Jones, varying in metre and tone, reflecting different walks of life. Also includes Welsh adaptation of some of Dylan Thomas's works.
T. James Jones yw un on beirdd an llenorion mwyaf toreithiog a dylanwadol yn ystod y deg mlynedd ar hugain diwethaf. Mae wedi ennill prif anrhydeddaur brifwyl, yn gadair a choronau, wedi cyhoeddi cyfres o gyfrolau eang eu themu au cyfeiriadau, a hyd yn oed wedi disgleirio mewn ambell i stomp go amheus!

Ei dir pori wastad yw'r berthynas rhwng ei ardal gynhenid, ein hanes fel cenedl a chymariaethau gwledydd a chenhedloedd eraill. Os oes rhywun wedi ceisio agor ein dychymyg an gorwelion, T. James Jones ydi hwnnw. Rhoddodd ei gasgliad o gerddi Ianws, ei gynnig o a Jon Dressel am y goron yn eisteddfod Caernarfon, 1979, gic yn nhin y sefydliad Cymreig – yn ein herio fel cenedl i ystyried o ddifri ganlyniadau methiant y bleidlais dros ddatganoli ym 1979. Doedd sefydliad y Steddfod ddim yn barod i dderbyn yr her honno, ac erbyn heddiw efallai fod y bardd ei hun wedi derbyn maddeuant. Ond maer her yn aros yn y gyfrol hon. Ar adegau maen cyrraedd uchelfannau beirdd fel Waldo:

Mewn un cae mae haenau cof. Ar un bryn
bu bwrw haul ir ogof
ddihun syn fagddu ynof.

Mae yma'r un cyfuniad o hanes a chyfoesedd, o ymlyniad at ardal a theulu ac o olwg ar y gorwel pell. Mae yma hefyd gerddi personol iawn yn ymateb i golledion agos yn ei deulu ai gymdeithas.

Dyma un o feirdd mwyaf emosiynol ei genhedlaeth. Does yma ddim o galedwch Gerallt Lloyd Owen na thywyllwch Alan Llwyd. Mae on llawer nes at ei bobl ei hun, ei deulu ai gymdogion. Iddo fo mae Awst yn gyfriniol, dyma agoriad ei gerdd Awst syn cofio ei gefnder Ainsleigh a fu farw ar ddiwedd Awst 2002:

Bydd storom Awst yn mwstro mellt
cyn dod i ben chawod benwyllt
chwimed chomed chwil ar gered,
y fedel yn sarn, a sbwriel ei siwrnen
blith-draphlith wedir drin.

Yn ei eiriau ei hun, yn y gyfrol hon maen ymateb i drasiedïau personol, i golledion garw ei frodyr, ond hefyd i ryfeddod a llawenydd genedigaeth wyrion syn cynnig dyfodol newydd. A dyma i mi ddyfnder a thrwch y gyfrol. Y gallu i gloriannur colledion ar enillion. A hefyd ei allu parhaol i weld, fel hen ŵr Pencader, ein gallu fel Cymry i oroesi.

Yn ei gerddi caeth a rhydd, yn ei gyfieithiadau gorchestol o waith un oi arwyr, Dylan Thomas, yn ei farwnadau ai foliadau, mae T. James Jones yn cipio pinaclau ein barddoniaeth fel cenedl.

Iwan Llwyd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Aeth chwe blynedd heibio ers i T. James Jones gyhoeddi Diwrnod i'r Brenin, a bu'r cyfnod yn gyfnod o golli sawl aelod o'i deulu, y ceir marwnadau dwys ac ysgytiol iddynt yn y gyfrol newydd hon. Ceir hefyd gerddi sy'n dathlu cyfnod o enillion: ei briodas Manon, priodasau eu plant, a geni tri ŵyr. Dethlir, yn ogystal, gyfnod cyffrous wrth i Gymru adennill peth o'i hunan-barch yn sgl cychwyniad ei Senedd. Mae Nawr yn gyfrol sy'n galaru ac yn gorfoleddu ar yr un pryd.

Bellach, 'r bardd wedi cyrraedd oed yr addewid, daeth cyfnod yr hunanholi: 'o fentro gofyn ambell gwestiwn athronyddol a chrefyddol poenus nad wyf yn honni y gallaf eu hateb'. Mae'r hunanholi hwn, sy'n rhoi elfen gref o ddyfnder a dwyster i'r gwaith, yn amlwg drwy'r gyfrol, yn enwedig yn yr awdl 'Ffin', a enillodd i'w hawdur Gadair Eisteddfod Genedlaethol Sir y Fflint a'r Cyffiniau yn 2007.

Cynhwysir hefyd gyfieithiadau, neu 'fersiynau', o rai o weithiau Dylan Thomas, a hynny gan awdur-gyfieithydd penigamp Dan y Wenallt.

Ceir yn Nawr gerddi sy'n arddangos holl fedrau a holl rychwant barddonol T. James Jones: cerddi cynganeddol traddodiadol ac arbrofol ynghyd cherddi gogleisiol o 'rydd'. Dyma ganu T. James Jones ar ei rymusaf.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Roath, Splott and ...
Jeff Childs
£12.99
 
Prynwch
Tinboeth
 
£5.95
 
Prynwch
Cyfres y Grefft: Dre-Fach ...
J. Geraint Jenkins
£5.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mudferwi
Rebecca Roberts
£7.99
 
Prynwch
Saesneg
Longest Farewell, The
Nula Suchet
£12.99
 
Prynwch
Plant
Rygbi
Sarah Larter
£9.99
 
Prynwch