Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cynefin
Elwyn Edwards
ISBN: 9781906396213 (1906396213)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2009
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Abertawe
Fformat: Clawr Meddal, 210x149 mm, 56 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol newydd o gerddi gan y Prifardd Elwyn Edwards, un o feirdd Penllyn. Dyma'i ail gasgliad; cyhoeddwyd ei gyfrol gyntaf, Aelwyd Gwlad yn 1997, pan gynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Bala.

A new collection of poems by the crowned bard from Penllyn. This is his second compilation. His first volume, Aelwyd Gwlad, was published in 1997, when the National Eisteddfod was held at Bala.
Fel y dywed y broliant ar gefn y gyfrol, Bardd ei gynefin yw Elwyn Edwards ac felly maer teitl yn talun llawn am ei le. Trwyr gyfrol cawn gyfle i ddod i adnabod y cynefin hwnnw, ac yn fwy na dim i adnabod ei bobl. Yn yr un modd i gyfrol gyntaf Aelwyd Gwlad, mae yma lu o gerddi i drigolion Penllyn. Cawn rannu cyfnodau llawen genedigaeth a phriodas gyda llawer ohonynt a rhannur galar o golli aml un a fun gonglfaen ir fro, rhai fel R. J. Rowlands:

Yr oedd pob pleth ym mrethyn ei ganu
Yn gynnil edefyn,
Ond teyrn aeth ir gwead tyn
A llwydodd y dilledyn.

Englyn teilwng iawn ir dilledydd o fardd or Bala. Ond nid pobl Penllyn yn unig gewch chi yma. Maen bwrw ei rwyd yn ehangach i ganu am arwyr Gwynedd, er enghraifft John Tudor a Geraint Jones. Mae yma arwyr cenedlaethol hefyd, yn eu plith mae Merch y Canrifoedd Mud, sef Mererid Hopwood, englyn i Tudur Dylan Jones ac i Alun Ffred Jones, a chywydd trawiadol iawn i anwylyn lleol a oedd hefyd yn arwr cenedlaethol, Ifor Owen. Yn y cywydd i Ifor Owen mae Elwyn Edwards ar ei orau. Llwyddodd i ddarlunio gwaith celf crefftus Ifor Owen ac maer ffordd y llwyddodd i gyfleu hwyl Hwyl ar gynghanedd yn hynod o gampus.

Cyfrol gan brifardd yw hon, ac maen gyfle iddo arddangos ei holl arfogaeth wrth ganu ir llon ar lleddf, ir haniaethol ar diriaethol. Llwyddodd i wneud hynny gan argyhoeddi. Maer driniaeth yn ysgafn ar dro ac yna gall ein taro fel gordd, fel yn yr englyn i'r wawr uwch Llyn Celyn:

Daeth tn drwyr wybren ennyd a lledu
Fel llid dros y gweryd
I edliw y graith waedlyd
Ir hil sydd yn llwfr o hyd.

Braf yw cael cyfrol sydd yn gofnod cymdeithasol arbennig iawn, ond gwell fyth yw cael casgliad teilwng o waith un syn feistr ar y gynghanedd.

Beryl H Griffiths

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Tiwniwr Piano, Y
Catrin Dafydd
£3.00
 
Prynwch
Dŵr, Y
Lloyd Jones
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch