Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Cynghanedd i Blant
Mererid Hopwood
ISBN: 9781906396312 (1906396310)Publication Date July 2010
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas, Swansea
Suitable for age 9-11 or Key Stage 2 Format: Paperback, 276x246 mm, 162 pages Language: Welsh Out of print Our Price: £6.95   
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
An unique, lively and fun-filled book which teaches the Welsh strict metres (cynghanedd) to children, through the medium of pictures, puzzles, games and cartoons. Beautifully illustrated from cover to cover with full-colour pictures.

Dyma lyfr unigryw, hwyliog, bywiog sy'n dysgu'r gynghanedd i blant drwy gyfrwng lluniau, posau, gemau a chartwnau. Mae'r llyfr wedi ei ddylunio'n gain o glawr i glawr, ac mae'n llyfr llawn lliw, llawn lluniau.
Dyma lyfr swmpus, doniol a hynod uchelgeisiol gan un o wynebau mwyaf cyfarwydd Cymru, y Prifardd Mererid Hopwood. Mae cynnwys y llyfr yn hollol unigryw i ni’r Cymry, wrth gwrs, gan ei fod yn mynd i’r afael â chyflwyno hanfodion y gynghanedd i blant. Disgrifir y gynghanedd fel `Miwsig mewn geiriau’ a thrwy’r gyfrol ceir ymgais dda i gael plant i ddeall beth sydd angen iddynt ei glywed. Gellir defnyddio’r gyfrol fel gwerslyfr, ac mae cynnwys posau, ymarferion a gęmau i atgyfnerthu gwybodaeth am y cynganeddion yn syniad da iawn. Down yn gyfarwydd ag enwau’r pedwar math o gynghanedd sef sain, llusg, traws a chroes yn ogystal â thermau megis odli, llafariaid, cytseiniaid, acen a sillafau. Rwy’n siŵr y bydd galw mawr am y gyfrol mewn ysgolion ac mewn cartrefi sy’n ceisio magu diddordeb yn eu plant mewn clywed cynghanedd. Ceir lluniau a chartwnau doniol o waith Hywel Jones, gyda chymorth y dylunydd Dafydd Llwyd ond rwy’n gobeithio’n fawr na fydd disgyblion ysgolion uwchradd yn gweld lluniau’r ddraig a’r teitl braidd yn blentynnaidd. Lluniwyd y gyfrol mewn partneriaeth â'r Grid Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Cymru, sy'n awgrymu y gallai’r llyfr ymddangos mewn ffurf ymarferion rhyngweithiol yn y dyfodol. Byddai hynny’n ddifyr iawn hefyd.

Hefin Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Ar Drywydd y Duwiau
Emlyn Gomer Roberts
£9.95
 
Buy Now
Pan Oeddwn Fachgen
Mihangel Morgan
£5.95
 
Buy Now
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor ...
Ifan Gruffydd
£3.95
 
Buy Now
Book of the Month
English
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Buy Now
Children
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Buy Now