Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
O Annwn i Geltia
Aneirin Karadog
ISBN: 9781906396473 (1906396477)Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2012  Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas
Fformat: Clawr Meddal, 216x138 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol o farddoniaeth gan Aneirin Karadog, gyda 20 o ddelweddau trawiadol gan yr arlunydd Huw Aaron. Mae'n gyfrol o gerddi craff, amrywiol eu mydryddiaeth - cerddi ffraeth, cerddi sy'n cwestiynu a cherddi sy'n chwilio am hunaniaeth y bardd.

A collection of poetry by Aneirin Karadog, along with 20 striking illustrations by the artist Huw Aaron. The book comprises poems on various themes and a variety of metres - some humorous, some questioning, and others reflecting the poet's identity.
Nid siarad drwy fy het oeddwn i pan broffwydais y llynedd y byddai cyfrol Karen Owen, Siarad Trwy’i Het, yn gystadleuydd peryg yng ngwobrau Llyfr y Flwyddyn eleni. Gan mor ddi-wmff y bu cynifer o gyfrolau barddoniaeth y blynyddoedd diwethaf wnes i ddim dychmygu am eiliad y byddai cyfrol farddoniaeth wirioneddol nodedig yn ymgiprys am wobr yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2013 hefyd. Ond dyna mae cyfrol Aneirin Karadog yn ei haeddu. Cyhoeddodd gyfrol gyntaf ysgubol. Y peth gorau y gallaf ei wneud yw cynghori pawb sy’n cael y mymryn lleiaf o bleser mewn barddoniaeth i fynd ati i’w darllen. Ddim ers dyddiau’r Gwyn Thomas ifanc dwi’n cofio cael fy nghyfareddu cymaint gan gyfrol gyntaf bardd.

Mae Annwn y teitl yn cyfeirio’n syfrdanol o onest at y cyfnod pan oedd y bardd yn defnyddio cyffuriau. Mae ganddo ddigon o barch at ei ddarllenwyr – ac at ei awen – i beidio ceisio cogio nad oedd gwefr a phleser ac ysbrydoliaeth i’w cael o brofiadau o’r fath. Mor hawdd fyddai iddo wadu hynny a mynd ati i foesoli ac i draethu’n hunangyfiawn am y modd y ‘Gwelodd y Goleuni’. Mae ganddo’r reddf artistig a’r aeddfedrwydd i osgoi hynny. Yn ogystal, mae ei feistrolaeth ar ffurf a chrefft yn ei alluogi i fynegi’r profiadau a ddaeth i’w ran, y gwych a’r gwachul, mewn ffyrdd sy’n argyhoeddi, nid unwaith neu ddwywaith ond fwy neu lai yn ddi-feth.

Fel yn achos Karen Owen, mae gafael ddiogel Aneirin Karadog ar y gynghanedd yn grymuso ei fynegiant. Mae o’n hyderus oddi mewn i ganllawiau’r mesurau ac mae o hefyd yn gallu canu mewn cynghanedd yr un mor ddisgybledig bob tamaid yn y wers rydd.

Yn gam neu’n gymwys, ystyriaf mai lle adolygiad ar wefan Gwales yw tynnu sylw at lyfrau yn hytrach na mynd ati i’w dadelfennu. Yn achos yr Aneirin hwn o’r unfed ganrif ar hugain does dim diben ychwaith mewn dechrau dyfynnu o’i gerddi gloywon. Wrth ddechrau, fyddwn i ddim yn gwybod ble na sut i roi’r gorau iddi. Dyna, wrth gwrs, yw bod yn gaeth i bethau, boed gyffuriau neu gerddi. Y cyfan rydach chi angen ei wybod ydi bod hon yn gyfrol ardderchog. A’r unig niwed mae hi’n debygol o’i wneud i’ch iechyd yw ei gwneud hi’n anos i chi stumogi cerddi symol beirdd symol.

Vaughan Hughes

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Bydd Aneirin Karadog yn cymryd rhan yng Ngŵyl Bedwen Lyfrau (yn y Bala) ar 5 Mai a Gŵyl Lên Dinefwr (29 Mehefin-1 Gorffennaf).
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Clasuron Hughes: ...
Daniel Owen
£7.95
 
Prynwch
Waliau'n Canu
Ifor ap Glyn
£7.50
 
Prynwch
Lladd Duw
Dewi Prysor
£9.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Elena
Geraint V. Jones
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
That Would Be Telyn - ...
Delyth Jenkins
£8.99
 
Prynwch
Plant
Sea House, The
Lucy Owen
£6.99
 
Prynwch

Valid HTML 4.0 CywirValid CSS Cywir