Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Dafydd Ap Gwilym - Y Gŵr sydd yn ei Gerddi
Gwyn Thomas
ISBN: 9781906396572 (1906396574)Publication Date March 2013
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas, Bala
Format: Paperback, 185x140 mm, 144 pages Language: Welsh Available Our Price: £10.95 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A volume offering an introduction to one of the most colourful characters of Welsh literature, and celebrating the contribution of one of the most dazzling poets of the 14th century. We are drawn closer to the life and times of Dafydd ap Gwilym through paraphrases of his own words and the visual content of the book.

Cyfrol sy'n cynnig cyflwyniad i un o gymeriadau mwyaf lliwgar llenyddiaeth Gymraeg, ac sy'n dathlu cyfraniad un o feirdd disgleiriaf y bedwaredd ganrif ar ddeg. Defnyddir deunydd gweledol deniadol ac aralleiriadau gan yr awdur i ddod â'r darllenydd yn nes at fyd a bywyd Dafydd ap Gwilym.
Amcan y gyfrol fach hon yw cyflwyno barddoniaeth Dafydd ap Gwilym i ddarllenwyr newydd, a does neb gwell i wneud hynny na Gwyn Thomas. Mae gan Gwyn ddawn arbennig i egluro materion dyrys yn gryno a dod llenyddiaeth y gorffennol yn fyw trwy ddal ar hanfod y profiad dynol digyfnewid. Ac mae ei arddull anffurfiol, rwydd yn creur argraff o lais yn sgwrsion hamddenol, gan ddenur darllenydd i rannu ei fwynhad. Maer llyfr hwn yn fwy na darllenadwy; mae bron yn glywadwy.

Ac mae gwedd weledol y llyfr yn ddeniadol iawn hefyd. Mae golygydd Cyhoeddiadau Barddas, Elena Gruffudd, ar dylunydd Olwen Fowler yn haeddu clod am greu diwyg hardd syn cydweddun berffaith r pwnc. Cynhwysir nifer o luniau bach o lawysgrifau Llyfrgell Genedlaethol Cymru trwy gynllun DigiDo, ac maer rhain yn addas iawn i gyd-fynd cherddi sydd ag elfen weledol mor gryf.

Addas hefyd ywr pwyslais ar adnabod y gŵr yn y cerddi, gan mair argraff o bersonoliaeth y bardd ywr peth mwyaf deniadol am gerddi Dafydd ap Gwilym i lawer o ddarllenwyr modern. Fen hatgoffir yn gyson, ac yn hollol briodol, mai persona bwriadus a welir ac nid crwr y cerddi ei hun, ond gyda hynny o rybudd mae Gwyn yn ei elfen yn adnabod a chyflwynor gŵr difyr hwn inni. Crynhoir yr ychydig dystiolaeth sydd iw chael am fywyd Dafydd, ac yna trafodir nifer oi gerddi mwyaf nodedig. Ni ragdybir unrhyw wybodaeth am farddoniaeth y cyfnod, ac mae aralleiriadau yn gymorth i ddarllenwyr ddeall pob dyfyniad.

Efallai mai cyfrinach llwyddiant y gyfrol hon ywr ffordd y mae Gwyn Thomas yn ymuniaethu Dafydd ap Gwilym fel bardd; maer un hiwmor direidus ar un dilit mewn chwarae efo geiriau iw gweld yng ngwaith y ddau fardd, ar un blas ar fywyd wedii finiogi gan ymwybyddiaeth oi freuder. Mawr obeithiaf mair gyntaf mewn cyfres fydd hon, ac y cawn gyfrolau tebyg ar rai o fawrion eraill y traddodiad barddol, ond anodd fydd dod o hyd i awdur a gwrthrych syn gweddu cystal iw gilydd.

Dafydd Johnston

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Table of Contents:
Bywyd y Bardd
Y Gwr a'i Grefft
Canu Dafydd
Meistrolaeth ar ei Grefft
Awen Beraidd
Bardd Serch
Rhwystrau
Canu Natur
Canu Crefyddol
Amser Dyn a Diwedd Dyn
Author Biography:
Mae Gwyn Thomas yn fardd, beirniad ac academydd o'r radd flaenaf. Ef oedd Pennaeth Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor tan ei ymddeoliad. Fel un sy'n brif awdurdod ar farddobiaeth ganoloesol yng Nghymru, cyhoeddodd sawl cyfrol, yn cynnwys traethodau, beirniadaethau a chyfieithiadau ac mae'r gyfrol ddiweddaraf hon yn ychwanegiad pwysig at ei drafodaeth o un o feirdd mwyaf Cymru.
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Wales and the French ...
 
£14.99
 
Buy Now
Ddraig Goch, Y
Emlyn Roberts
£6.95
 
Buy Now
Gwe o Glymau Sidan - ...
Jane Jones Owen
£7.00
 
Buy Now
Book of the Month
English
Party Wall, The
Stevie Davies
£8.99
 
Buy Now
Welsh
Gavi
Sonia Edwards
£9.00
 
Buy Now
Children
Fy Llyfr Englynion
 
£6.95
 
Buy Now