Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Trydar Mewn Trawiadau
Llion Jones
ISBN: 9781906396602 (1906396604)Publication Date: November 2012 Publisher: Cyhoeddiadau Barddas
Format: Paperback, 130x100 mm, 80 pages Language: Welsh Available Our Price: £4.95 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A compilation of short poems in strict metre, published originally on Twitter.

Casgliad o drydargerddi cynganeddol sy'n ymateb yn gryno i'r byd cyfoes yn englynion, cwpledi a llinellau unigol.
Ganrifoedd yn l, yn ogystal chanu clodydd eu noddwyr, un o swyddogaethaur beirdd a fyddain teithio o gwmpas Cymru oedd dod r newyddion diweddaraf or byd y tu allan ir llys. Mewn oes o gyfathrebu di-baid a newyddion bob awr or dydd, go brin ein bod ni heddiwn dibynnu ar y prydyddion i wybod beth syn digwydd y tu hwnt in milltir sgwr. Serch hynny, fel maen digwydd mae un o ddulliau cyfathrebu diweddaraf yr oes trydar yn cydweddun berffaith ag arddull fwy traddodiadol cerdd dafod, ac un or cyntaf i gofleidior berthynas effeithiol hon oedd Llion Jones.

Neges neu sylw byr na all fod yn hirach na 140 nod yw trydar, a chaiff ei gyhoeddi ir byd ar y we. Cynildeb yw ei hanfod, ar trydarwyr mwyaf llwyddiannus ywr rhai syn gallu dweud neu awgrymu mwy nar hyn sydd yn y geiriau maen gweddu ir dim i fardd, felly.

Dros y tair blynedd a mwy diwethaf mae Llion, bardd bro'r oes ddigidol, wedi bod yn rhannu ei feddyliau am bob math o bethe r trydarfyd o deithio Cymru ir tywydd, pl-droed a chymeriadau Coronation Street, yn ogystal digwyddiadau mwy nodedig, a hynny mewn cynghanedd.

Maer sylwadaun amrywio o fynegi ei ddiflastod oherwydd diffyg cyfleusterau arlwyo ar drn:

Drwyr Rhyl ar drn di-droli, mae gwanc yn fy stumog i

i weld baneri glas, coch a gwyn yn dathlur Jiwbil:

Britain mewn bri eto, a bynting yn bontydd yn Tesco,
heibior awn i wared bro o liwiaur jiwbilo

a dathlu dyfodiad Geiriadur yr Academi ar-lein:

Y mae Briws wedi sbriwsio, yn ei wedd y mae heddiw'n pefrio, ar
rwydwaith bydd ei iaith o yn parhau rhag pob breuo.

O gasglur trydariadau at ei gilydd, cawn giplun o dair blynedd mewn amser syn gosod digwyddiadau hanesyddol yr oes ochr yn ochr rhwystredigaethau a phleserau bob dydd. Diau y bydd llawer o wrthrychaur trydar wediu hanghofio ymhen blwyddyn neu ddwy, ond maen cynnig drych cymdeithasol hynod o ddiddorol or cyfnod hwn.

Dyma gyfrol dwt, ddifyr a ffraeth dros ben i bori ynddi; mae'n codi gwn ac yn procior meddwl o fewn yr un dudalen fel y dywed Llion ei hun: rhoi hen ddweud ar newydd wedd.

Catrin Beard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Author Biography:
Llion Jones yw Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor. Enillodd y gadair yn Eisteddfod Genedlaethol 2000 a chyhoeddodd gyfrol o gerddi, Pethe Achlysurol (Cyhoeddiadau Barddas) yn 2007. Ef oedd y bardd Cymraeg cyntaf i gyhoeddi cyfrol aml-gyfrwng ar gyfer yr iPad.
Further Information:
Mae Llion Jones yn fardd sydd wedi cofleidio Twitter fel cyfrwng cyfoes i ymarfer un o grefftau hynaf y Gymraeg, sef y gynghanedd. Ers tair blynedd a mwy bu'n trydar mewn cynghanedd yn unig gan ddefnyddio'r 140 nod mae Twitter yn ei ganiatau i roi cipolwg ar y byd.

Mae Trydar Mewn Trawiadau yn rhwydo trydar cynganeddol amserol Llion Jones a'i gyflwyno rhwng dau glawr, yn gofnod ychydig yn llai byrhoedlog o sylwadau'r bardd!
Last Updated on 16 November 2012
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Trosiadau / Translations: ...
Angharad Tomos
£8.99
 
Buy Now
Trwy Ddyddiau Gwydr
Siân Northey
£7.50
 
Buy Now
Heulfan
Llwyd Owen
£8.95
 
Buy Now
Book of the Month
English
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Buy Now
Children
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Buy Now