Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Beirdd Bro'r Eisteddfod
ISBN: 9781906396626 (1906396620)Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2013  Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas
Golygwyd gan John Glyn Jones Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 104 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol sy'n dwyn ynghyd gynnyrch gan feirdd Sir Ddinbych a'r Cyffiniau ac sy'n dathlu cyfoeth traddodiad barddol yr ardal. Ceir yma waith Rhys Dafis, Desmond Healy, Arwel Emlyn Jones, Eifion Lloyd Jones, Gwynedd Jones, Huw Dylan Jones, John Glyn Jones, Gwion Lynch, Nia Môn, Berwyn Roberts a Dafydd Emrys Williams, yn ogystal ag ysgrif gan E. Gwynn Matthews.

A volume celebrating the rich poetic tradition of Denbighshire, comprising the work of eleven local poets, with an introductory essay by E. Gwynn Matthews.
Rhaid dweud fy mod fymryn yn bryderus pan dderbyniais y gyfrol hon i’w hadolygu. Wedi’r cwbl, yr ydym wedi gweld cyhoeddi nifer o gyfrolau tebyg dros y blynyddoedd. Dyna i ni gyfres Barddoniaeth y Siroedd welodd olau dydd ddechrau’r chwedegau. Yn y saithdegau, wedyn, ymddangosodd Cyfres Beirdd Bro. Y gyfres ddiweddaraf a gyhoeddwyd oedd Cerddi Fan Hyn gan Wasg Gomer. Ofnwn, felly, fod yr arfer o ddyrchafu barddoniaeth bro yn cael ei odro’n sych.

Ond, pan agorais gloriau’r gyfrol hon diflannodd fy ofnau. Mae cyflwyniad cryno E. Gwynn Mathews i ‘Draddodiad barddol Sir Ddinbych a’r Cyffiniau’ yn eithriadol ddifyr. Cyfeirir at ugain a mwy o feirdd hanesyddol yr ardal yn y cyflwyniad hwn. Maent yn ymestyn o Madog ap Gwallter a Llygad Gŵr i Iolo Goch, Gruffudd Hiraethog a Thudur Aled hyd at Gwilym R. Jones yn yr ugeinfed ganrif.

Tasg y golygydd, John Glyn Jones, fu casglu ynghyd weithiau un ar ddeg o feirdd cyfoes gyda bywgraffiad byr o bob un. Mae yma ddeg o feirdd gwrywaidd ac un fenyw. Maent yn barddoni yn bennaf yn y mesurau caeth, a’r eithriad yw Nia Môn – yr unig ferch. Er mor raenus yw gwaith y beirdd cynganeddol i gyd, mae'r darllenydd yn gwerthfawrogi cyfraniad gan fardd sy’n gryn feistr ar y mesur rhydd.

Naws traddodiad y bardd gwlad gyda’i bwyslais ar ganu cymdeithasol sydd ar lawer o’r cerddi. Rhywbeth arall a dynnodd fy sylw yw pa mor bwysig yw’r gyfres Talwrn y Beirdd yn y gwaith o gynnal a meithrin y traddodiad barddol Cymreig heddiw. Bron nad yw cyn bwysiced â nawdd yr uchelwyr yng nghyfnod Iolo Goch – er nad yw'n talu cystal, efallai!

Synhwyraf mai hon fydd y gyntaf mewn cyfres flynyddol fydd yn ymddangos yn yr ardaloedd hynny lle cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol. Siawns na ddaw un o Sir Gaerfyrddin yn 2014 ac o Faldwyn yn 2015. Fe fyddwn i fy hun yn croesawu hynny, yn enwedig os cedwir at safonau uchel y gyfrol hon.

Dafydd Morgan Lewis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
Rhys Dafis
Desmond Healy
Arwel Emlyn Jones
Eifion Lloyd Jones
Gwynedd Jones
Huw Dylan Jones
John Glyn Jones
Gwion Lynch
Nia Mon
Berwyn Roberts
Dafydd Emrys Williams
Bywgraffiad Awdur:
Brodor o Ddinbych yw'r golygydd, John Glyn Jones. Ymddeolodd o'i swydd gyda Chymdeihas Tai Clwyd yn 2007 ac y mae'n parhau i fyw yn y dref. Ef yw trysorydd y Gymdeithas Gerdd Dafod, a chyhoeddodd gyfrol o gerddi, 'Trwm ac Ysgafn', gyda Barddas yn 2010. Mae'n aelod brwd o Dim Talwrn y Beirdd Hiraethog. Ef hefyd yw Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau.
Gwybodaeth Bellach:
O Lansannan i Lanelidan, o Ruddlan i Langwm, daw John Glyn Jones ag un-ar-ddeg o feirdd cyfoes bro Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau ynghyd mewn cyfrol sy'n cynnig casgliad bywiog o gerddi caeth a rhydd. Cyflwynir hefyd gipolwg ar gyfoeth traddodiad barddol y fro arbennig hon gan E. Gwynn Matthews.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Around Pontardawe
Jeff Childs
£13.99
 
Prynwch
Sgyrsiau Noson Dda: Dawn ...
Dic Jones
£4.00
 
Prynwch
Sgyrsiau Noson Dda: Dyfed ...
Dyfed Evans
£4.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch