Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Wilia - Cerddi 2003-2013
Meic Stephens
ISBN: 9781906396701 (1906396701)Publication Date June 2014
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas, Bala
Format: Paperback, 216x140 mm, 124 pages Language: Welsh Available Our Price: £7.95 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A collection of poems (2003-2013) by Meic Stephens.

Casgliad o gerddi a gyfansoddwyd rhwng 2003 a 2013 gan Meic Stephens a geir yma - 'Ffrwyth deng mlynedd o bryfocio'r Awen'.
Mae’n anodd meddwl am unrhyw un sydd wedi gwneud mwy o gyfraniad i feirniadaeth a hanes llenyddiaeth Gymraeg a Chymreig yn ystod yr hanner canrif diwethaf hwn na Meic Stephens. Ac yntau'n feirniad craff, yn hanesydd llenyddol manwl ac yn gofnodwr coffaol dibynadwy, trodd ddeng mlynedd yn ôl at farddoni yn Gymraeg. A chynnyrch y degawd hwnnw yw Wilia.

Yn ystod ei ddyddiau coleg y dechreuwyd gwerthfawrogi awen bryfoclyd Meic a'i ganeuon a'i rigymau crafog Saesneg ar faterion Cymreig. Roedd ef – a Harri Webb yn arbennig – yn feirdd ffres a dychanol. A Meic, yn dilyn marwolaeth Harri, a fu’n gyfrifol am ddiogelu gwaith yr athrylith hwnnw. Addas iawn yw bod yma gerdd goffa i Harri, ‘Gweriniaethwr’. A honno i mi, cerdd i’r ‘dyn dansherus’ o Ferthyr Tudful, yw un o’r cerddi mwyaf yn y gyfrol.

Bu Meic wastad yn ‘wahanol’ ei weledigaeth. A chryfder mawr y casgliad hwn yw ei ddefnydd o’r Wenhwyseg. Mae hi’n dafodiaith gyda’r pertaf sy’n bod. Yn anffodus, gydag erydiad y Gymraeg rhwng cymoedd Rhymni ac Aman, edwino wnaeth y Wenhwyseg hefyd. Mae gwaith Meic, felly, yn drallwysiad i’w groesawu.

Cerddi atgofus am blentyndod a llencyndod y bardd a geir gan mwyaf. Ceir cerddi hefyd yn adlewyrchu ei ymweliadau â gwledydd tramor. Mae ei ddawn ddisgrifiadol gynnil yn nodweddiadol o’i waith mewn cerddi fel ‘Miss Morgans’ ac ‘O, Gyda Llaw’. Ceir yma brofiadau llencyndod sy’n eich taro yn sgil eu cyfeiriadaeth annisgwyl – cerddi fel ‘Lladin’ a ‘Jeanne’. Mae symlrwydd ymddangosiadol rhai o’r cerddi yn dwyllodrus, gan fod y symlrwydd hwnnw’n cuddio dyfnderoedd o deimladau.

Ceir yma ambell gerdd hir, rhai o’r rheiny wedi dod yn agos at gipio'r Goron yn yr Eisteddfod Genedlaethol. A fu bardd mwy anlwcus erioed na Meic? Yn fy marn i, mae’r cerddi a fu’n curo ar y drws yn well na llawer o’r pryddestau buddugol a wobrwywyd.

Ond ceir nodyn trist. Yn y diolchiadau mae’n mynnu mai’r casgliad hwn yw ei gyfrol gyntaf o gerddi yn y Gymraeg – a’r olaf. Gobeithio y gwnaiff ailfeddwl. Mae ei ddawn farddonol a’i dafodiaith bert yn drysorau rhy gain a gwerthfawr i’w claddu.

Cyfraniad gwerthfawr yw’r eirfa sy’n rhestru ‘crucun decha’ o enghreifftiau o eiriau hen dafodiaith y De-ddwyrain. Does yna ddim ‘walu waldod’ yma na ‘brigawlan’ nac unrhyw ‘garlinco’ digyfeiriad. Dim ‘cwafars’. Dim ‘fragots’. Yn hytrach mae yma gerddi ‘dansherus’ a ‘decha’ sy’n gwneud i rywun ‘ddelffo’ arnyn nhw. Mae’r cerddi oll yn ‘biwr digynnig’. Yn wir, fe wnes i eu ‘sglaffo’ nhw.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Table of Contents:
Gwreiddiau
Blodau

'Cerddi R’yfelwr Bychan'
Yr ’æf ’wnnw
Mynta Dad
R’og ofon
Miss Morgans
R’icwm sgipo
Gresyn
Bwci-bo
’Wteri
Sturm und Drang
Bwtsh Mordecai
’Omer
R’wpath o’i le
Astars
Jiwls
Apocryffa
6 Mehefin 1944–2004

'Cerddi ’Whant y Cnawd'
Gair i gall
Linda
Betrys
Sue
Brigitte
Penny
Ann
Mair
Jeanne
Sidonie
Marc’harid
Fiona
X
O, gyda llaw
Mrs Gee
Mari
Jonna
Cawod
Miwsig
Y Gŵr Gwyrdd
Lladin
Amser Ceirios

'Yn y gwaed'
Cymynrodd
Mawn
Glaw
Cerddinen
Ffosydd
Bastard
Atal dweud
Gwirebau
Tom Mosco
Jeanie Rees
Cân yr Henwr
Y gair olaf
Mam
Gwyddel
Brawd
Limwns
Henwr

'Ynys'
Hi,Daf!
Annwyl Jên
Colsyn
’Whedleua
Harbwr
Traserch
Bitsh
T’wyllwch
Rhwyd
Gwa’d
Gwibdaith
’Defyn
Pen y daith
Gweriniaethwr
Y Comiwnydd
Tyst
Merthyr
Author Biography:
Ganwyd Meic Stephens yn Nhrefforest, ger Pontypridd, yn 1938. Cafodd ei addysg uwch yn Aberystwyth, Bangor a Rennes. Yn ogystal â gradd MA (er anrhydedd) dyfarnwyd DLitt iddo gan Brifysgol Cymru. Mae wedi bod yn athro Ffrangeg yng Nglyn Ebwy ac yn newyddiadurwr gyda’r 'Western Mail'; sefydlodd y cylchgrawn 'Poetry Wales' yn 1965 a bu hefyd yn olygydd arno am saith mlynedd. O 1967 hyd 1990 ef oedd Cyfarwyddwr Llenyddiaeth Cyngor Celfyddydau Cymru. Ymunodd wedyn â staff Prifysgol Morgannwg, lle daliodd gadair bersonol. Ymhlith y llu o lyfrau y mae wedi eu golygu ceir 'Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru' a chyhoeddwyd ei hunangofiant, sef 'Cofnodion', yn 2012 (Y Lolfa); mae hefyd yn gyd-olygydd y gyfres Writers of Wales. Mae’n byw yng Nghaerdydd gyda’i wraig Ruth.
Further Information:
Dyma'r gyfrol gyntaf o farddoniaeth Gymraeg gan Meic Stephens. Dechreuodd Meic Stephens farddoni yn y Gymraeg yn 2003 a daeth yn agos at gipio'r Goron ar sawl achlysur. Mae'r rhan fwyaf o'i gerddi yn defnyddio'r Wenhwyseg, sef tafodiaith y de-ddwyrain. 'Saif ei gerddi,' meddai Dafydd Glyn Jones, 'fel yr ymgais fwyaf estynedig erioed, a’r fwyaf llwyddiannus, i roi lle i'r dafodiaith hon mewn llenyddiaeth.' Ceir Geirfa i helpu’r darllenydd sydd ddim yn gyfarwydd â hi. Bardd y cymoedd diwydiannol sydd yma.
Cyrhaeddodd y gyfrol Restr Fer Llyfr y Flwyddyn 2015 yn y categori Barddoniaeth
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who looked at this title also looked at the following:
Stori'r Geni
Leena Lane
£5.99
 
Buy Now
Chris Needs - The Highs ...
Chris Needs
£9.95
 
Buy Now
Dolwyddelan Castle, ...
Richard Avent
£4.50
 
Buy Now
Book of the Month
English
Green Bridge, The - ...
 
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas
£8.99
 
Buy Now
Children
Sut Dwi'n Teimlo - Dysga ...
Elinor Greenwood
£6.99
 
Buy Now