Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Treiglo
Gwyneth Lewis
ISBN: 9781906396947 (1906396949)Publication Date October 2017
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas, Aberystwyth
Format: Hardback, 189x137 mm, 72 pages Language: Welsh Available Our Price: £9.95 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
Gwyneth Lewis's new volume of poems is full of wit, intensity and satire, as she reflects on the special relationship between a daughter and her father.

Dyma gyfrol hirddisgwyliedig o gerddi newydd gan Gwyneth Lewis - cyfrol sy'n myfyrio ar y newidiadau bychain mewn oes o berthynas rhwng tad a merch. Yma, mae Gwyneth yn defnyddio egwyddor y treigladau – meddal, llaes, trwynol a chaled – i fyfyrio ar golli ei thad a'i Gymraeg Beiblaidd, coeth.
Mae unrhyw gyfrol o farddoniaeth o law Gwyneth Lewis yn ddigwyddiad o bwys. A hynny am y gwyddoch y bydd y cerddi hyn yn wahanol iawn i unrhyw gerddi eraill a ddarllenwch yn Gymraeg. Bu’r ffaith iddi ganolbwyntio ar y gair ‘ treiglo’ yn ddifyr ac yn sicr yn hergwd i’r puryddion iaith na welant tu hwnt i dreigladau gramadegol. Achos y mae yna, yn y gyfrol hon, arweddau amryfal o edrych ar dreiglo a phob un yn ymestyn ein dealltwriaeth o’r hyn a olyga, yn enwedig y ‘treiglo’ olaf hwnnw o farwolaeth.

Cyfrol bersonol iawn yw’r gyfrol a’r cerddi yn alarus ar adegau ond yn mynegi, fel y dylai pob marwnad, fawrhad o einioes wedi ei fyw mewn modd cyfoethog. Mae cymaint o gerddi yn rhai sydd yn aros yn y cof, fel ‘ Cerddoriaeth y Meistri’ lle mae’r tad yn mynegi ei gariad at gerddoriaeth gan holi’r teulu, a’r cyweiriau gwahanol yn rhoi cliw i’r darllenydd. Ceir elfen o ddigrifwch wrth i ni ddod i adnabod cwyrcs y gwahanol gyfansoddwyr cyn y colyn tua’r diwedd wrth iddyn nhw erfyn ‘iddo ddiweddglo/ Yn arddull Bach/ llawn ffydd a rhesymeg. Bach, noddfa hawdd ei chael i’m bach’.

Anodd yw dewis a dethol cerddi penodol sy’n cyffwrdd â’r darllenydd am fod y gyfrol ar ei hyd yn ymgais at ail-fyw mabinogi y dyn arbennig hwnnw a fu’n dad iddi. Cynnwys ei chwaer hefyd wrth iddynt gofio gyda’i gilydd am ei gariad, boed hynny drwy’r pethau symlaf oll fel ‘pan olchai Dad ein gwallt’, a hynny ‘Â Vosene, y sawr fel bendith’. A! Gallaf innau gofio yr union weithred honno o ddwylo tyner fy nhad innau. Felly, cerddi sy’n cerdded i lawr meingefn y darllenydd yw’r rhain, yn gwynto o asbri ieuenctid a henaint, o alar a hiraeth melys.

Dangosodd y cerddi fel yr oedd modd, ie, ‘treiglo’ rhwng bychanfyd y claf a’r byd mwy anfeidrol ei ddyhead. Nodir pob manylyn gydag amseriadau ‘gwylad’ yn cael eu nodi yn glinigol bron, a hynny yn wrthbwynt yn erbyn y byd delweddol gyfoethog y mae’r bardd yn ei weld, boed yn aderyn du mewn parc neu ‘piod/ Yn cecru yn y coed’. Ceir y math o ddeialogau a gaiff pob un gydag anwylyn wedi iddo adael y byd hwn. Ond yn gymwys â’r siarad, mae atgofion tyner a dwys am weithredoedd cariadus ac angenrheidiol y sawl sy’n agosáu at ddarfod, fel y gerdd am ‘Min’ wrth iddi eillio ei thad a’r ‘Sŵn statig wrth y dur/ Gyfrif pob blewyn a’i fedi’.

Dyma gyfrol sydd yn deyrnged ragorol i dad annwyl a doeth. Ond mae’n drysorfa hefyd i ddarllenwyr o bob oed, gan ddangos fel y gall barddoniaeth wneud gwahaniaeth arhosol i fywydau y rhai byw.

Menna Elfyn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Table of Contents:
Cynnwys
Rhagymadrodd:
Transistor Treiglo
Rhwbio Llythrennau
‘Paid!’

Treigladau Amser:
Damwain
Merch, Malwoden
Camera Bocs Brownie
‘Dr Who Seat’
Mytholeg
Am ’Nôl
Cario
Gyrru
Cerddoriaeth y Meistri
Min

Y Treiglad Haearn:
Haf Olaf
Etifeddiaeth
Treiglo
Dirgelwch
Bob Cam o’r Ffordd
Addewid
Fuoch chi 'Rioed yn Morio?
Adnod Newydd
Anadlu
Cysgodion Hades
Am Dro
Yr Hwyr
Tywydd Mawr
Trai
Aderyn Du Pigfelen

Treigl Wedi Went:
Paratoadau
Wedyn
Celfyddyd
Sillafu
Gwilym, Gi Da
Cywiro
Taenu’r Llwch
Llyfr Geirfa
Theatr
Tablau Pellter a Chyflymdra
‘Welsh Not’
Treftadaeth
Author Biography:
Yn 2005, cyhoeddwyd y gyfrol Tair Mewn Un gan Gyhoeddiadau Barddas i ddathlu penodi Gwyneth Lewis yn Fardd Cenedlaethol cyntaf Cymru, sef detholiad o’i thair cyfrol gyntaf o gerddi (Sonedau Resda a Cherddi Eraill, 1990, Cyfrif Un ac Un yn Dri, 1996, a Y Llofrudd Iaith, 1999). Treiglo fydd ei chyfrol gyntaf o gerddi Cymraeg gwreiddiol ers dros ddegawd a mwy, felly. Dyfarnwyd ysgoloriaeth i Gwyneth gan Lenyddiaeth Cymru yn 2011-2012 a’i galluogodd i weithio ar gerddi'r gyfrol hon o gerddi newydd, ac enillodd Goron yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2012 yn ogystal.
Further Information:
Mae'r gyfrol 'Treiglo' yn mynd a ni ar daith bywyd Gwilym Lewis o'r crud i'r bedd, yn myfyrio ar yr elfen anorfod o drawsffurfio cyson sy'n digwydd yn ystod taith oes. Treiglad amser sy'n ganolog i'r gyfrol hon sy'n ymdrin a galar mewn ffordd ddychmygus, amrwd a chwareus. Er bod iaith, pobl a pherthynas yn trawsffurfio eu hunain, y treiglad mwyaf yw marwolaeth, ac mae’r gyfrol yn dangos y newidiadau bychain mewn oes o berthynas rhwng tad a merch sy’n rhan o’r trawsnewid olaf wrth iddi hi ei wylio’n marw.
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Bondo
Menna Elfyn
£12.00
 
Buy Now
Gwales
Catrin Dafydd
£9.99
 
Buy Now
Galar a Fi
Amrywiol/Various
£7.99
 
Buy Now
Book of the Month
English
Longest Farewell, The
Nula Suchet
£12.99
 
Buy Now
Welsh
Mudferwi
Rebecca Roberts
£7.99
 
Buy Now
Children
Rygbi
Sarah Larter
£9.99
 
Buy Now