Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Rhwng Gwibdaith a Coldplay
Gerwyn Wiliams
ISBN: 9781907424205 (1907424202)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2011
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 212x138 mm, 72 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o gerddi a darnau o lên meicro telynegol a grymus gan y prifardd Gerwyn Williams, gyda lleoliadau o Gymru a'r byd, megis Parc Menai a Bae Caerdydd, Ground Zero a Grafton Street, Belsen a Pont Aven, ynghyd â chaneuon Leonard Cohen, Gwibdaith Hen Frân a Coldplay yn gefndir iddo.

A collection of lyrical yet powerful poetry and microfiction by the crowned bard Gerwyn Williams, comprising a series of impressions of locations in Wales and beyond such as Parc Menai and Cardiff Bay, Ground Zero and Grafton Street, Belsen and Pont Aven, with the songs of Leonard Cohen, Gwibdaith Hen Frân and Coldplay in the background.
Mae ’na frawddeg yn un o’r miwsicals am ddawnsiwr yn gorfod dawnsio, a dyna sy’n fy ngwneud i’n llawen dros ben – fod Gerwyn Wiliams yn cyhoeddi ei farddoniaeth eto, ac yn dal i sylwi ar y graffiti ar waliau, a mynnu ysbaid yn ras a phrysurdeb didostur y bywyd modern i ysgrifennu cerddi.

Cyfeiria’r teitl at blant ar ddiwedd eu harddegau rhwng dau gyfnod, ond credaf fod Rhwng Gwibdaith a Coldplay yn cyfeirio at Gerwyn ei hun hefyd, a’r addasu angenrheidiol rhwng cyfnodau bywyd. O ran afiaith ei awen mae gan y bardd hwn droed ymhob cyfnod yn y gyfrol ddeallus hon. Cryfder Gerwyn yw ei gerddi sydd at ei gilydd yn eglur a dealladwy ond sy’n delio â thir llwyd bywyd. Does dim llawer wedi barddoni mor agored am themâu fel y chwithdod o golli Nadoligau diniweidrwydd ei ferched, a theimlwn wewyr diwedd cyfnod fel llinyn cyswllt drwy’r cyfan. Mae ychydig o gerddi sy’n ddirgelwch rhy bersonol efallai, ond mae'r rhai am y merched yn tyfu a gadael cartref yn drawiadol. Bardd sydd yn wastad yn gweld cyfyngiadau sefyllfaoedd ydyw, ond eto un sy’n galaru bod rhai pethau yn darfod. Ceir mwy o flas hyn mewn cerddi fel ‘Medi’r Fenai’ a’i gonestrwydd trawiadol. Hoffais y gerdd i’r ‘Cwps’, a delfrydiaeth bore oes yn troi’n ddifaterwch.

Dotiaf at gynildeb y cerddi cyffredinol megis ‘Y Pianydd’ a ‘Belsen’, ac yna'r cerddi personol iawn fel yr un am berthynas i'r bardd yn paratoi at ei marwolaeth yng Nghricieth. Mae Gerwyn wedi ysgrifennu yn grafog am y ddelwedd weledol a’r ddelwedd gyfryngol ers ei gyfrolau cynnar, ac mae ar ei orau yn cymharu realaeth a ffantasi rhaglenni fel Casualty a’r modd y diheintiwn ein hunain rhag y sefyllfaoedd a bortreadir ynddynt. Gwelir ambell gerdd fel ‘Tir Neb’ sy’n onest am swbwrbia ynysig. Nid yw heb ei hiwmor, megis y gerdd am fwyta McDonalds yn Ffrainc (‘Gwrthsefyll ac Ildio’), ac mae ei obaith yn gymysg â sinigiaeth wrth iddo annog morfil y Tafwys i droi am y cefnfor yn ôl. Cyfosodir cerddi yn effeithiol yma hefyd, megis tynerwch ‘Huna Blentyn’, ac yna'r cerddi rheiny y mae Gerwyn yn feistr arnynt lle cyflwynir prif Lais ac Islais. Cyferbynnir y bywyd cyfforddus hunanol a drefnwn â realaeth digwyddiadau erchyll bywyd. Cyplysir profiadau ysbrydol eangfrydig hyd yn oed mewn cerdd i Leonard Cohen.

Ffefrynnau personol i mi oedd ‘Efrog Newydd Eto’, cofio Owain Selway yn ‘Ffalabalam’ a syndod y `Ffoaduriaid’ dan sylw o Gwm Celyn. Mae ‘Galarwr’ yn gerdd y medrwn i gyd uniaethu â hi. Mwynhad yw cael pori drwy effaith dyfrlliw'r cerddi hyn o awen y tir llwyd, a dyma lyfr gwych i'w ddarllen yn achlysurol. Tad craff a gofalus sydd yma yn rhyfeddu at fyd o dynnu lluniau sy'n ‘parselu’ sêr fel eu bod heb sgript, bardd sy’n gweld ein hôl yn diflannu ar y traeth, a bardd a hoffai weld byd â mwy o gariad agored ynddo, fel cerflun angerddol Rodin. Mae cerdd olaf y gyfrol yn sôn am fyw bywyd yn ogystal â chofnodi bywydau pobl eraill – cyfyng-gyngor bythol y bywyd creadigol. Dathlwn gyda’r gyfrol hon fod yr awen i Gerwyn yn dal yn fyw a gloyw a’i fod yntau yn dal i ildio i'w ‘thrugaredd, yn credu bod dyfodol i’n perthynas’. Llongyfarchiadau a diolch.

Aled Lewis Evans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Bardd y Goron, Eisteddfod Genedlaethol Nedd a'r Cyffiniau 1994.
Rhwng Gwibdaith a Coldplay yw'r bedwaredd gyfrol o gerddi ganddo.
Gwybodaeth Bellach:
Mae'r cerddi yn gyfres o argraffiadau o Barc Menai a Bae Caerdydd, yn gardiau post o Ground Zero a Grafton Street, yn gipluniau o Belsen a Pont Aven a chaneuon Leonard Cohen, Gwibdaith Hen Frân a Coldplay yn gyfeiliant yn y cefndir.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Pac o Feirdd
 
£4.95
 
Prynwch
Odliadur Newydd, Yr
Roy Stephens
£12.99
 
Prynwch
Llyfr Berfau, Y
D. Geraint Lewis
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch