Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Haf o Hyd?
Amrywiol/Various
ISBN: 9781907424854 (1907424857)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2016
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 206x134 mm, 172 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Yr haf ydi pwnc pob un o'r straeon byrion sydd yn y gyfrol ddifyr ac amrywiol hon. Llyfr gwych i fynd efo chi ar eich gwyliau! Storïau gan Mari Gwilym, Annes Glynn, Aled Islwyn, Lleucu Roberts, Haf Llewelyn, Rhian Owen, Non Tudur, Llio Maddocks, Heiddwen Tomos, Gareth Evans-Jones a Gwen Lasarus.

Summer is the theme of this volume of short stories which makes an ideal holiday read. Stories by Mari Gwilym, Annes Glynn, Aled Islwyn, Lleucu Roberts, Haf Llewelyn, Rhian Owen, Non Tudur, Llio Maddocks, Heiddwen Tomos, Gareth Evans-Jones and Gwen Lasarus. Lasarus.
Wrth ddechrau darllen, wnes i ddim talu digon o sylw ir marc cwestiwn ar ddiwedd teitl y gyfrol hon. Oherwydd, er bod yr haf yn gefndir i bob stori, nid cyfres o straeon ysgafn, llawn haul, gwyliau a hwyl sydd yma. Yn hytrach, mae yma gyfres o straeon difyr a heriol ar amryw o bynciau, o fam-gu sydd wedi cael llond bol ar fyw ei bywyd yn l disgwyliadau ei theulu, i gyfeillgarwch cymhleth tair rhedwraig, a phob un 'i chyfrinach; o ddieithryn syn gosod posau geiriol, i gystadleuaeth goginio syn esgor ar ganlyniad annisgwyl i ddau or cystadleuwyr.

Yn gyffredin i bob stori ceir elfen o anfodlonrwydd; rhywbeth anghyfforddus, anniddig. Dymar marc cwestiwn yn y teitl, a dyna syn odidog am y gyfrol. Mae rhywbeth ar goll ym mywydau nifer or cymeriadau ac maer gwacter ynan drawiadol. Maer straeon yn adlewyrchu natur chwerwfelys bywyd bob dydd, ac mae hynnyn arwain at straeon heriol a hynod ddiddorol. A gwnaeth yr elfen o amwysedd yn niweddglo pob stori wneud i mi bendronin hir dros rai ohonyn nhw.

Mae gen i fy ffefrynnau o blith straeon y gyfrol, gydag ambell stori'n apelio oherwydd ei harddull yn ogystal r cynnwys. Ond dyna yw cryfder cyfrol or math yma mae yna rywbeth syn sicr o apelio at bob darllenydd. Os nad ydych chin hoff o un stori, yna o fewn ychydig dudalennau cewch un syn fwy at eich dant.

Efallai nad llyfr hafaidd yw hwn o ran y cynnwys, ond maen gyfrol y gallwch chi ei mwynhau ar eich gwyliau, serch hynny, a'i darllen ar un eisteddiad neu bori ynddi bob hyn a hyn, ond byddwch yn barod i gael eich herio.

Cerian Arianrhod

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Awduron y gyfrol hon yw Mari Gwilym, Annes Glynn, Aled Islwyn, Lleucu Roberts, Haf Llewelyn, Rhian Owen, Non Tudur, Llio Maddocks, Heiddwen Tomos, Gareth Evans-Jones, Gwen Lasarus.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Rebel Rebel
Jon Gower
£7.99
 
Prynwch
Cerdded Mewn Cell
Robin Llywelyn
£8.99
 
Prynwch
Straeon Cyn Cinio 2019 - ...
Amrywiol/Various
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Green Bridge, The - ...
 
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sut Dwi'n Teimlo - Dysga ...
Elinor Greenwood
£6.99
 
Prynwch