Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Rhywbeth i'w Ddweud - 10 o Ganeuon Gwleidyddol 1979-2016
ISBN: 9781911584049 (1911584049)Publication Date June 2017
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas, Aberystwyth
Edited by Elis Dafydd, Marged Tudur Format: Paperback, 210x147 mm, 104 pages Language: Welsh Available Our Price: £8.95 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A volume by various contributors that looks at the power of words by exploring 10 influential political Welsh songs recorded between 1979 and 2016. How essential was politics to the Welsh rock scene during the past 30 years and to what extent did these songs challenge the attitudes of the time?

Cyfrol amlgyfrannog sy'n trafod 10 cân wleidyddol ddylanwadol yng Nghymru rhwng 1979 a 2016 ac sy'n edrych ar rym geiriau. Pa mor greiddiol fu gwleidyddiaeth i'r sin roc Gymraeg dros y deng mlynedd ar hugain diwethaf ac i ba raddau mae'r caneuon hyn wedi herio agweddau'r cyfnod?
Wrth glywed am ddyfodiad y gyfrol yma gyntaf, rhaid cyfaddef mod i wedi gwingo rhywfaint. Mae canu gwleidyddol Cymraeg yn bwnc sydd wedi ei drafod hyd syrffed dros y blynyddoedd, ac roeddwn yn ofni mair un hen drafodaeth flinedig fyddai yma eto ynglŷn ag oes aur y canu protest a sut mae hynny wedi diflannu dros y blynyddoedd diwethaf.

Rhyddhad mawr, felly, oedd darganfod cyfrol oedd yn cynnig dehongliad ychydig bach yn wahanol, a chyfres o gyfraniadau difyr a dadlennol yn trafod beth syn gwneud cn wleidyddol. Ac maer farn yn amrywio.

Ydyn, mae rhai or usual suspects yma, y caneuon amlwg Gwesty Cymru gan Geraint Jarman, Tn yn Llŷn gan Plethyn ac wrth gwrs Yma o Hyd gan Dafydd Iwan ac Ar Log ond mae hyd yn oed yr ysgrifau am y rhain yn cynnig onglau newydd syn gwneud i chi feddwl eto am eu negeseuon.

Maer fformat yn helpu: y cyfranwyr syn dewis y caneuon maen nhwn eu trafod, yn hytrach na thestun wedii osod gan y golygyddion. Maer blynyddoedd dan sylw yn helpu hefyd, 19792016, cyfnod syn dilyn oes aur y canu protest Cymraeg traddodiadol. Wedi dweud hynny, dyma gyfnod syn pontio dau refferendwm datganoli go wahanol, ynghyd dwy lywodraeth Doraidd lawdrwm.

Gwir lwyddiant y gyfrol ydyr caneuon annisgwyl syn cyrraedd y rhestr, yn enwedig efallair rhai mwyaf diweddar syn cloir casgliad o ysgrifau. Mae Dyl Mei yn fwy cyfarwydd am ei sylwadau bachog ar raglen Tudur Owen, ond yma mae wedi cyflwyno chwip o ddadansoddiad treiddgar or hit feiral, Talu Bills gan Rodney Evans. Cysylltir canu gwleidyddol Cymraeg yn aml brwydr yr iaith, ond mae hon, a sawl ysgrif arall yn y gyfrol, yn dangos bod ystod llawer ehangach gan ein cerddorion.

Ac yna mae darn Nici Beech, yn trafod Cyn ir lle ma gau gan y Bandana, yn dangos sut gall dehongliad y gwrandwr o gn amrywio. Go brin bod llawer wedi ystyried hon fel cn wleidyddol cyn hyn, ond mae ymdriniaeth ardderchog Nici yn sicr yn gwneud i chi feddwl ddwywaith am neges caneuon.

Dyma lwyddiant y gyfrol i mi maen gwneud i chi feddwl am ganeuon na fyddech chi, efallai, heb lawn ystyried eu neges yn flaenorol, gan hefyd wfftior honiad nad oes sylwebaeth wleidyddol yng nghaneuon ein cerddorion ifanc.

Owain Schiavone

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council

Table of Contents:
Cyflwyniad Elis Dafydd a Marged Tudur

Gwesty Cymru, Geraint Jarman Marged Tudur
Tn yn Llŷn, Plethyn Ifor ap Glyn
Yma o Hyd, Dafydd Iwan Pwyll ap Sin
Cocaine, Steve Eaves Elis Dafydd
Gwlad ar fy nghefn, Datblygu Griff Lynch
Cymru, Lloegr a Llanrwst, Y Cyrff Hefin Jones
Gwyddbwyll, Tystion Aneirin Karadog
Gwreiddiau Dwfn, Super Furry Animals Casi Wyn
Talu Bills, Rodney Dylan Meirion Roberts
Cyn ir lle ma gau, Y Bandana Nici Beech
Author Biography:
Mae Elis Dafydd, sy'n wreiddiol o Drefor, Caernarfon, yn fardd ifanc ac yn fyfyriwr ymchwil ym Mhrifysgol Bangor; cyhoeddodd ei gyfrol gyntaf o gerddi, Chwilio am Dn (Cyhoeddiadau Barddas) yn 2016 ac mae'n golofnydd yng nghylchgrawn Barddas. Mae Marged hithau yn fardd ifanc dawnus daeth yn ail am y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni yn 2016 ac yn ymchwilio i eiriau caneuon poblogaidd fel rhan o'i doethuriaeth yn Adran Gymraeg Prifysgol Aberystwyth. Daw Marged o Forfa Nefyn yn wreiddiol.
Further Information:
CYFRANWYR Y GYFROL:
Un o Gymry Llundain yw Ifor ap Glyn ac mae bellach yn byw yng Nghaernarfon lle maen gweithio fel cynhyrchydd teledu. Ers 2016, ef yw Bardd Cenedlaethol Cymru.
Mae Pwyll ap Sin yn gyfansoddwr ac yn Athro mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor ac mae wedi cyhoeddi ac ymchwilion helaeth ym maes cerddoriaeth boblogaidd o Gymru.
Bardd a chynhyrchydd teledu yw Nici Beech. Maen gapten ar dm Talwrn Criwr Ship, yn awdur llyfr ryseitiau, Cegin, ac yn un o sylfaenwyr a threfnwyr Gŵyl Fwyd Caernarfon, Gŵyl Arall a Noson Pedwar a Chwech.
Bardd yw Elis Dafydd. Maen awdur cyfrol o gerddi, Chwilio am Dn(Cyhoeddiadau Barddas, 2016) ac ar hyn o bryd maen ymchwilio i waith John Rowlands fel rhan o gwrs doethuriaeth yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor.
Bu Hefin Jones yn cadw tafarn Tŷ Newydd, Sarn, pan oedd y lle hwnnw yn un o leoliadau gigs mwyaf poblogaidd y gogledd-orllewin. Yn dilyn hynny bun gweithio ir Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig. Maen un o un o gyfarwyddwyr label Sbrigyn Ymborth.
Bardd, ymchwilydd a pherfformiwr yw Aneirin Karadog. Bun aelod or Genod Droog a'r Diwygiad ac mae wedi cyfrannu at amryw o albymau cerddorol, gyda Llwybr Llaethog, Cofi Bach a Tew Shady. Bu hefyd yn rhan o brosiect Y Datgyfodiad, a greodd albym gysyniadol am Sombis.
Griff Lynch yw prif leisydd Yr Ods. Maen cynhyrchur rhaglen gerddoriaeth, Ochr 1 ar S4C ac ef oedd yn gyfrifol am Canu Protest Cyn-gynhyrchydd recordiau a chasglwr recordiau yw Dylan Meirion Roberts sy'n fwy adnabyddus fel Dyl Mei. Roedd yn rheolwr ar stiwdio recordio Blaen y Cae ac yn gyfrifol am label Slacyr. Bellach mae'n gweithio i'r BBC ym Mangor.
Mae Marged Tudur yn astudio ar gyfer doethuriaeth ym maes geiriau caneuon beirdd-gyfansoddwyr Cymraeg ail hanner yr ugeinfed ganrif yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth.
Canwr-gyfansoddwr yw Casi Wyn. Bun cyflwynor gyfres Merched Mewn Pop (Radio Cymru) oedd yn edrych ar gyfraniad merched ir byd cerddorol Cymraeg a rhyngwladol ar hyd y degawdau.
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Fabula
Llŷr Gwyn Lewis
£8.99
 
Buy Now
Celwydd a Choncwest - Yr ...
Hefin Jones
£9.00
 
Buy Now
O Ben Cilan i Bombay
Harri Parri
£8.95
 
Buy Now
Book of the Month
English
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Buy Now
Children
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Buy Now