Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Cerddi'r Sêr 2
ISBN: 9781911584186 (1911584189)Publication Date October 2018
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas, Aberystwyth
Edited by Rhys Meirion Format: Hardback, 176x174 mm, 136 pages Language: Welsh Available Our Price: £9.95 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
Following on from the successful first volume Cerddi'r Sêr, this volume presents a collection of the best-loved poems and short essays of famous Welsh personalities, together with the reasons for their choices.

Yn dilyn llwyddiant Cerddi'r Sêr, y gyfrol gyntaf, dyma gyfrol arall sy'n cynnwys hoff gerddi 30 o enwogion Cymru gydag ysgrifau difyr gan bob un i egluro eu dewisiadau.
Dyma dymor y chwilio am anrhegion cain iw rhoi wrth y goeden Nadolig, a bydd y llyfr clawr caled hwn ai ddiwyg hardd yn apelio at lawer. Me'n llyfr hawdd picio i mewn iddo a mwynhau cerdd neu ddwy sydd wedi cyffwrdd mewn rhyw ffordd neu'i gilydd deg ar hugain o 'sr', a darllen eu rhesymau am ddewis y cerddi hynny.

Y cwestiwn syn codi yn fy mhen i bob amser wrth weld y gair sr, neu eiriau cyfatebol, fel celebrity yn Saesneg, yw pam dewis y bobl arbennig hyn? Y duedd yw i berfformwyr a phobl y cyfryngau ddewis o blith ei gilydd yn unig, a dyna a wnaed yma i raddau helaeth iawn. Lle maer athrawon, y meddygon, y nyrsys, y cyfreithwyr ar cyfieithwyr, y gwyddonwyr ar peirianwyr, ac yn wir y gwleidyddion (ar wahn i Dafydd Iwan, syn berfformiwr hefyd)? Nid ar yr unigolion a ddewiswyd y maer bai, wrth gwrs, ac maen hyfryd darllen sylwadau pobl fel Caryl Parry Jones, Brian Hughes, Matthew Rhys ac ati: maer bai ar y cyfryngau am beidio rhoi digon o sylw i bobl syn dod i frig eu proffesiynau mewn meysydd eraill, neu i bobl syn gwneud cyfraniad gwiw yn wirfoddol.

Yn ffodus, dydyr sr yn y gyfrol hon ddim i gyd yn eu cymryd eu hunain ormod o ddifri. Mae John Ogwen, yn arbennig, yn barod iawn i godi gwn ar ei draul ei hun, wrth adrodd yr hanes amdanon cystadlu yn rownd derfynol Talwrn y Beirdd, ac wrth gerdded ymlaen i gyflwyno ei englyn yn clywed llais Gerallt Lloyd Owen yn adrodd y tu l iddo:

Peth digri iawn yw berfa
Sydd isio bod yn dractor,
Peth trist yw isio bod yn fardd
A chithan ddim ond actor!

Mae darllen y cyflwyniadau ir cerddi yn ddifyr, ar rhesymau am eu dewis yn amrywio o atgofion am blentyndod i werthfawrogiad o ddylanwadau amrywiol. Ac er gwaethaf y cefndir tebyg sydd gan lawer or cyfranwyr, maer cerddi a ddewiswyd yn amrywiol iawn hefyd. Ceir dwyster Cwmorthin gan Gwyn Thomas ar un pegwn a doniolwch Y Ddafad Gorniog ar y llall, gyda cherdd fel Nene Ene, Gwynne Williams yn cyfunor dwys ar doniol. Bydd rhai cerddin cynhesu eich calon oherwydd eu bod yn hen ffrindiau cyfarwydd, ac eraill yn cynnig profiadau newydd, gwerthfawr. Tybed a fydd y pleser o droi dalennaur gyfrol hon yn aros amdanoch fore dydd Nadolig?

Glenys M. Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Table of Contents:
Hoff gerddi ac esboniadau gan:
Matthew Rhys
Caryl Parry Jones
Dafydd Iwan
Alys Williams
Lisa Gwilym
Heledd Cynwal
Lleuwen Steffan
Mark Lewis Jones
John Ogwen
Tara Betha
Aeron Pughe
Sioned Terry
Aled Hughes
Roy Noble
Cefin Roberts
Catrin Finch
Ed Holden
Huw Edwards
Beti George
Trystan Ellis-Morris
Huw Stephens
Brian Hughes
Rhodri Owen
Betsan Powys
Richard Elis
Siw Hughes
Rhodri Gomer
Ffion Dafis
Wil Tn
Daniel Lloyd
Author Biography:
Mae Rhys Meirion yn mwynhau gyrfa ddisglair fel tenor, gan deithio i bedwar ban byd. Ymgartrefodd yn Rhuthun, Sir Ddinbych, lle mae'n byw gyda'i deulu. Y mae hefyd yn gyflwynydd adnabyddus ac wedi gwneud llawer o waith yn codi arian i Ambiwlans Awyr Cymru, ac i Gronfa Elen. Yn 2014 cyhoeddodd hunangofiant gyda gwasg y Lolfa, gyda chyfrol gyntaf Cerddi'r Sr yn cael ei chyhoeddi yn 2017 gan Gyhoeddiadau Barddas.
Further Information:
Cyfrol ddeniadol wedi ei hargraffu mewn un lliw ac yn cynnwys 30 o bortreadau du a gwyn o Gymry adnabyddus gan y ffotograffydd Iolo Penri. Meddai Rhys Meirion am y casgliad, 'Dyma gyfle gwych i bori a busnesu mewn cyfrol syn olrhain profiadau amrywiol ein henwogion wrth iddynt sn am eu hoff ddarnau o farddoniaeth.'
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Amhosib - Ffeithiau a ...
D. Geraint Lewis
£6.99
 
Buy Now
Cerddi'r Sêr
 
£9.95
 
Buy Now
Book of the Month
English
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Buy Now
Children
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Buy Now