Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cerddi'r Sêr 2
ISBN: 9781911584186 (1911584189)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2018
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Aberystwyth
Golygwyd gan Rhys Meirion Fformat: Clawr Caled, 176x174 mm, 136 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Yn dilyn llwyddiant Cerddi'r Sêr, y gyfrol gyntaf, dyma gyfrol arall sy'n cynnwys hoff gerddi 30 o enwogion Cymru gydag ysgrifau difyr gan bob un i egluro eu dewisiadau.

Following on from the successful first volume Cerddi'r Sêr, this volume presents a collection of the best-loved poems and short essays of famous Welsh personalities, together with the reasons for their choices.
Dyma dymor y chwilio am anrhegion cain iw rhoi wrth y goeden Nadolig, a bydd y llyfr clawr caled hwn ai ddiwyg hardd yn apelio at lawer. Me'n llyfr hawdd picio i mewn iddo a mwynhau cerdd neu ddwy sydd wedi cyffwrdd mewn rhyw ffordd neu'i gilydd deg ar hugain o 'sr', a darllen eu rhesymau am ddewis y cerddi hynny.

Y cwestiwn syn codi yn fy mhen i bob amser wrth weld y gair sr, neu eiriau cyfatebol, fel celebrity yn Saesneg, yw pam dewis y bobl arbennig hyn? Y duedd yw i berfformwyr a phobl y cyfryngau ddewis o blith ei gilydd yn unig, a dyna a wnaed yma i raddau helaeth iawn. Lle maer athrawon, y meddygon, y nyrsys, y cyfreithwyr ar cyfieithwyr, y gwyddonwyr ar peirianwyr, ac yn wir y gwleidyddion (ar wahn i Dafydd Iwan, syn berfformiwr hefyd)? Nid ar yr unigolion a ddewiswyd y maer bai, wrth gwrs, ac maen hyfryd darllen sylwadau pobl fel Caryl Parry Jones, Brian Hughes, Matthew Rhys ac ati: maer bai ar y cyfryngau am beidio rhoi digon o sylw i bobl syn dod i frig eu proffesiynau mewn meysydd eraill, neu i bobl syn gwneud cyfraniad gwiw yn wirfoddol.

Yn ffodus, dydyr sr yn y gyfrol hon ddim i gyd yn eu cymryd eu hunain ormod o ddifri. Mae John Ogwen, yn arbennig, yn barod iawn i godi gwn ar ei draul ei hun, wrth adrodd yr hanes amdanon cystadlu yn rownd derfynol Talwrn y Beirdd, ac wrth gerdded ymlaen i gyflwyno ei englyn yn clywed llais Gerallt Lloyd Owen yn adrodd y tu l iddo:

Peth digri iawn yw berfa
Sydd isio bod yn dractor,
Peth trist yw isio bod yn fardd
A chithan ddim ond actor!

Mae darllen y cyflwyniadau ir cerddi yn ddifyr, ar rhesymau am eu dewis yn amrywio o atgofion am blentyndod i werthfawrogiad o ddylanwadau amrywiol. Ac er gwaethaf y cefndir tebyg sydd gan lawer or cyfranwyr, maer cerddi a ddewiswyd yn amrywiol iawn hefyd. Ceir dwyster Cwmorthin gan Gwyn Thomas ar un pegwn a doniolwch Y Ddafad Gorniog ar y llall, gyda cherdd fel Nene Ene, Gwynne Williams yn cyfunor dwys ar doniol. Bydd rhai cerddin cynhesu eich calon oherwydd eu bod yn hen ffrindiau cyfarwydd, ac eraill yn cynnig profiadau newydd, gwerthfawr. Tybed a fydd y pleser o droi dalennaur gyfrol hon yn aros amdanoch fore dydd Nadolig?

Glenys M. Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Tabl Cynnwys:
Hoff gerddi ac esboniadau gan:
Matthew Rhys
Caryl Parry Jones
Dafydd Iwan
Alys Williams
Lisa Gwilym
Heledd Cynwal
Lleuwen Steffan
Mark Lewis Jones
John Ogwen
Tara Betha
Aeron Pughe
Sioned Terry
Aled Hughes
Roy Noble
Cefin Roberts
Catrin Finch
Ed Holden
Huw Edwards
Beti George
Trystan Ellis-Morris
Huw Stephens
Brian Hughes
Rhodri Owen
Betsan Powys
Richard Elis
Siw Hughes
Rhodri Gomer
Ffion Dafis
Wil Tn
Daniel Lloyd
Bywgraffiad Awdur:
Mae Rhys Meirion yn mwynhau gyrfa ddisglair fel tenor, gan deithio i bedwar ban byd. Ymgartrefodd yn Rhuthun, Sir Ddinbych, lle mae'n byw gyda'i deulu. Y mae hefyd yn gyflwynydd adnabyddus ac wedi gwneud llawer o waith yn codi arian i Ambiwlans Awyr Cymru, ac i Gronfa Elen. Yn 2014 cyhoeddodd hunangofiant gyda gwasg y Lolfa, gyda chyfrol gyntaf Cerddi'r Sr yn cael ei chyhoeddi yn 2017 gan Gyhoeddiadau Barddas.
Gwybodaeth Bellach:
Cyfrol ddeniadol wedi ei hargraffu mewn un lliw ac yn cynnwys 30 o bortreadau du a gwyn o Gymry adnabyddus gan y ffotograffydd Iolo Penri. Meddai Rhys Meirion am y casgliad, 'Dyma gyfle gwych i bori a busnesu mewn cyfrol syn olrhain profiadau amrywiol ein henwogion wrth iddynt sn am eu hoff ddarnau o farddoniaeth.'
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Amhosib - Ffeithiau a ...
D. Geraint Lewis
£6.99
 
Prynwch
Cerddi'r Sêr
 
£9.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Prynwch
Plant
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Prynwch