Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Cyfres Tonfedd Heddiw: Gadael Rhywbeth
Iwan Huws
ISBN: 9781911584223 (1911584227)Publication Date May 2019
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas, Aberystwyth
Format: Paperback, 171x120 mm, 48 pages Language: Welsh Available Our Price: £5.95 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
The first volume of poems by popular musician and singer Iwan Huws.

Casgliad cyntaf o gerddi'r cerddor a'r canwr Iwan Huws, prif leisydd y band Cowbois Rhos Botwnnog. Mae trin geiriau a'u gosod ar gerddoriaeth yn ail natur iddo a dyma gyfle i ddarllen a gwerthfawrogi'r geiriau hynny ar bapur. Cyfuniad yw'r casgliad o eiriau rhai o'i ganeuon poblogaidd a cherddi newydd sbon.
Nid oedd yn syndod bod Iwan Huws am ryddhau casgliad o gerddi. Ac yn wahanol i gyfrol o farddoniaeth newydd gan rywun sydd heb fod yn rhan amlwg o'r sin nosweithiau barddonol na Talwrn y Beirdd, mae syniad go lew gennym am y safon fydd rhwng y cloriau.

Mae Iwan yn gyfarwydd fel canwr a chyfansoddwr caneuon Cowbois Rhos Botwnnog, mae wedi rhyddhau albwm unigol yn ddiweddar, a chaiff ei ystyried gan feirdd a chantorion o bob haen, profiad ac arddull fel dipyn o feistr ar y geiriau.

Nid neidiwr newydd sbon i bwll y beirdd mo'r bardd hwn, felly, ac yn wir mae rhai o ganeuon Cowbois (ac Iwan) yn y gyfrol. Mae hwn yn syniad da gan fod y caneuon nid yn unig yn haeddu eu lle ond maen nhw hefyd yn fodd o ddenu darllenwyr na fyddai, o bosib, yn sticio'u trwynau i dudalennau cyfrol o farddoniaeth hollol newydd iddynt.

'Blodau ar Dn yn Sbaen' yw un enghraifft, sy'n gn lle ro'n i wastad eisiau ei chwarae hi eto er mwyn ailwrando ar y geiriau a does dim angen gwneud bellach! Ac mi on in iawn i feddwl hynny gan ei bod yn gampwaith. Mae cynildeb eithriadol yn nodweddiadol or gyfrol oll, yn agor llwybrau i ni'r darllenwyr yn hytrach nan gwthio ar eu hyd. Nid y ddelwedd blaen ar cymariaethau arferol sydd gennym ni yn Gadael Rhywbeth.

Y thema syn clymur cerddi at eu gilydd yw symud. A waeth pa mor araf, mae popeth yn symud, ac felly mae newid yn anochel. Dyma fyd y gyfrol, yn disgrifio heb esbonio, yn llawn myfyrio mwyn, meddylgar, melancolaidd. Fodd bynnag, cawn ambell beltan cyfrwys, annisgwyl, fel sydd yn gerdd 'Halltur Dydd'.

Gwelwn eiriau caneuon fel 'Lle'r Awn i Godi Hiraeth', 'Deud y Byddain Disgwyl', a 'Tyrd, Olau Gwyn' yn cyd-deithio'n gytn cherddi newydd am deulu a thylwyth, natur a thir, hen brofiadau a iasau newydd. Maen rhoi cliw tew am ei wreiddiau yn 'Mae Dy Gar din Rhy Fawr', (sydd ar ei albwm).

Cyfaddefa Iwan yn ei gyflwyniad ei fod yn sl gan ofn wrth fynd ati i dywallt concrit dros eu pennau, ond heb os, diolch i'r drefn ei fod wedi cofnodir geiriau hyn. A don i byth yn siŵr beth oedd y llinell yn dilyn Yn llac neun llym yn y gn 'Pan Fyddan nin Symud' chwaith, felly diolch yn benodol am fy ngoleuo, Iwan. Cyfrol fachog a chaboledig tu hwnt drwyddi draw yw hon. Arglwydd mawr, o'i ddweud mewn ffordd arall, maen dda.

Hefin Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Author Biography:
Daw Iwan Huws yn wreiddiol o Ros Botwnnog, Pen Llyn, ac ef yw prif leisydd y band Cowbois Rhos Botwnnog. Wedi cyfnod yn byw yng Nghaerdydd mae bellach wedi ymgartrefu yn Aberystwyth.
Further Information:
Dyma'r chweched teitl yn y gyfres Tonfedd Heddiw sy'n cyflwyno gwaith beirdd newydd ac addawol.
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
David Nash - 200 Tymor ...
 
£29.99
 
Buy Now
Pigion 2000: Cynan - ...
Cynan
£1.99
 
Buy Now
Pigion 2000: T.H. ...
T.H. Parry-Williams
£1.99
 
Buy Now
Book of the Month
English
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Buy Now
Welsh
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Buy Now