Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Meddwl a'r Dychymyg Cymreig: Hwyaid, Cwningod a Sgwarnogod - Esthetig Radical Twm Morys, Vaclav Havel a Bohumil Hrabal
Sioned Puw Rowlands
ISBN: 9780708320501 (0708320503)Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2006
Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
Fformat: Clawr Meddal, 216x138 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn ôl y galw Pris Llawn: £9.99 
Ein Pris: £4.99 
Rydych yn Arbed: £5.00 (50.1%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol sy'n trafod esthetig yng nghyd-destun gwleidyddiaeth cymunedau ymylol. Gwneir hyn trwy gymharu erthyglau a ysgrifennwyd gan yr awdur a'r bardd Cymraeg, Twm Morys a dau awdur Tsiecaidd, Bouhmil Hrabal a Vaclav Havel.

A volume discussing the aesthetic in the context of the politics of marginal communities. This involves the comparison of articles written by Welsh author and poet, Twm Morys, and two Czech authors , Bouhmil Hrabal and Vaclav Havel.
Tabl Cynnwys:
Pennod 1 YR ESTHETIG A GWLEIDYDDIAETH YR YMYLON: CYFLWYNIAD

1.1 Yr ysgrifol a’r esthetig
1.2 Gwleidyddiaeth ddemocrataidd a’r esthetig 1

Pennod 2 ‘CODI SGWARNOGOD’ TWM MORYS A CHENEDLAETHOLDEB DIWYLLIANNOL

2.1 Sgwarnogrwydd fel trosiad estynedig
2.2 Beirniadu ideoleg?
2.3 Ideoleg greadigol
2.4 Gwleidyddiaeth ddemocrataidd a’r esthetig 2

Pennod 3 YR ESTHETIG GWLEIDYDDOL YN NHESTUNAU YSGRIFOL BOHUMIL HRABAL a VÁCLAV HAVEL

3.1 Václav Havel, y ffigurol a’r syniad o gyfrifoldeb yn Dopisy Olze (Llythyrau at Olga)
3.2 Cronicladau llenyddol Bohumil Hrabal o’r Chwyldro Felfed a Dopisy Dubence (Llythyrau at Dubenka)

Pennod 4 ADFER YR ESTHETIG

4.1 Yr ysgrifol fel esthetig radical?
4.2 Yr esthetig ar waith ar yr ‘ymylon’

Pennod 5 CASGLIAD

LLYFRYDDIAETH

MYNEGAI


Bywgraffiad Awdur:
Mae Dr Sioned Puw Rowlands yn gyfarwyddwr asiantaeth Llenyddiaeth Cymru Dramor, sydd yn hyrwyddo cyfieithu llenyddiaeth Cymru yn rhyngwladol. Ymhlith ei chyhoeddiadau eraill y mae Byd y Nofelydd (Y Lolfa) a Diogi a Chynhyrfu (Gwasg Gwynedd). Hi yw un o gyd-sylfaenwyr y cylchgrawn ar-lein Transcript Review a’r rhwydwaith Ewropeaidd Literature Across Frontiers.
Gwybodaeth Bellach:
Mae’r gyfrol hon yn archwilio’r berthynas rhwng yr esthetig, ideoleg a’r ysgrifol mewn testunau gan Twm Morys a dau awdur Tsiec, sef Bohumil Hrabal (1914–1997) a’r cyn-arlywydd Václav Havel (1936–).
Dadleuir bod y testunau hyn yn ymwneud â’r esthetig mewn modd deinamig, yn wahanol i’r syniad o’r esthetig fel anesthetig, fel rhywbeth anwleidyddol, a ddisgrifiwyd gan gryn dipyn o theori’r ugain mlynedd ddiwethaf – theori a luniwyd ar y cyfan yng nghyd-destun diwylliannau mwyafrifol. Dadleuir fod yr esthetig yn chwarae rhan sylfaenol yng ngwleidyddiaeth yr awduron, sydd yn ymwneud â safbwyntiau lleiafrifol.
Wrth archwilio’r llinellau cyswllt rhwng yr ysgrifol a’r tensiynau sydd wrth wraidd yr esthetig trwy gyfrwng testunau Twm Morys, Václav Havel a Bohumil Hrabal, gofynnir i ba graddau y gallai’r ddau fodd fod yn arbennig o atyniadol i gymunedau sydd wedi eu hymylu.
Archwilir rôl trosiadau yng nghenedlaetholdeb diwylliannol Twm Morys, y ffigurol fel elfen angenrheidiol yng nghysyniad Václav Havel o gyfrifoldeb, a chroniclau llenyddol Bohumil Hrabal o Chwyldro Melfed Tsiecoslofacia yn Nhachwedd 1989 – hyn yng ngoleuni’r cwestiwn i ba graddau y mae’r cyfluniadau arbennig hyn o’r ysgrifol a’r esthetig, ynghyd â chonsýrn gwleidyddol penodol y testunau dan sylw, yn creu esthetig radical.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Canhwyll Marchogyon - ...
 
£4.99
 
Prynwch
Guide to Welsh Literature ...
 
£9.99
 
Prynwch
Meddwl a'r Dychymyg ...
 
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Rhwng Dau Olau
Ifor ap Glyn
£7.90
 
Prynwch
Saesneg
Melting Pot, The - World ...
Maggie Ogunbanwo
£9.99
 
Prynwch
Plant
Cyfres Cyw: Bolgi a'r ...
Anni Llŷn
£3.95
 
Prynwch