Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Arglwyddes Llanofer - Gwenynen Gwent
Rachel Ley
ISBN: 9780860741640 (0860741648)Dyddiad Cyhoeddi: Awst 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd
Fformat: Clawr Meddal, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hanes hynod ddiddorol Augusta Hall, Arglwyddes Llanofer ('Gwenynen Gwent', 1802-96), sef testun traethawd MA am weithgarwch brwd uchelwraig ddeallus a chref ei phersonoliaeth a fu'n gefnogwraig ddiwyd i draddodiad y delyn deires, ac i gerddoriaeth Cymru yn gyffredinol. 38 llun du-a-gwyn.

The fascinating story of Augusta Hall, Lady Llanofer ('Gwenynen Gwent', 1802-96), the subject of an MA thesis on the enthusiastic activity of an educated lady with a strong personality who diligently supported and promoted the tradition of the triple harp, and Welsh music in general. 38 black-and-white illustrations.
Cyfrol gymharol fer yw hon, ond pleser yw gweld ynddi ddarlun mor fyw o fywyd llawen llys ac ystâd Llanofer, ac amlinelliad o’r traddodiadau lliwgar a grëwyd yno gan fenyw anarferol o gryf, sy’n adnabyddus heddiw fel Augusta Hall, Arglwyddes Llanofer a ‘Gwenynen Gwent’.

Agorir y gyfrol gyda phennod ar gefndir a bywyd teuluol Augusta a’i gŵr Syr Benjamin Hall. Â Rachel Ley rhagddi i edrych ar y gwahanol ffyrdd y noddwyd y delyn deires, cerddoriaeth, a dawnsiau Cymreig, yn ogystal â’r iaith Gymraeg gan yr Arglwyddes, gan orffen gyda golwg ar barhad ei gwaith gan ei merch, Arglwyddes Augusta Herbert, ‘Gwenynen Gwent yr Ail’.

Ymchwil fanwl ysgolheigion megis Maxwell Frazer, a gyhoeddodd o leiaf deunaw erthygl ar hynt a helynt y teulu, yw man cychwyn y gyfrol, ond ceir digon o ddeunydd newydd a diddorol hefyd. Mae’n hyfryd gweld y gwahanol agweddau ar waith a bywyd yr Arglwyddes yn cael eu cywain ynghyd mewn cyfrol am y tro cyntaf. Bodlonir y darllenydd sydd am wybod mwy am gysylltiadau teuluoedd bonedd Cymru gan ddisgrifiadau o ymweliadau gan fawrion y dydd, a chyfeiriadau at gysylltiadau’r Arglwyddes â’r llys brenhinol. Ond y rhai sydd am wybod mwy am gadwraeth ac adfywiad traddodiad y delyn deires yng Nghymru fydd yn mwynhau’r gyfrol hon fwyaf. Mae’n amlwg mai dyma lle mae arbenigedd a diddordeb yr awdures ei hun.

Cawn ddisgrifiadau o delynorion llys Llanofer a’u dyletswyddau amrywiol: trosglwyddo’r sgiliau cerddorol i fechgyn dawnus a dderbyniai lety a hyfforddiant rhad ac am ddim yn y plas, yn ogystal â chanu’r delyn gerbron y llys cyfan yn rheolaidd. Rhoddwyd telynau teires ar fenthyg i deuluoedd â phlant na fedrai fforddio eu prynu, a rhoddwyd yr offeryn fel gwobr mewn eisteddfodau ac yng ngwyliau cerdd yr Arglwyddes ei hun. Dysgir am frwydrau’r ‘Wenynen’ bigog â beirniaid a threfnwyr eisteddfodau, a fynnai hybu’r delyn bedal a’r iaith fain yn lle’r delyn deires a’r hen iaith. Diddorol, hefyd, yw canfod mwy am gydweithrediad yr Arglwyddes ag ysgolheigion a chasglwyr alawon gwerin megis Thomas Price (‘Carnhuanawc’), Maria Jane Williams (‘Llinos’), a John Parry (‘Bardd Alaw’).

Mwynheais y bennod ar weithgarwch merch Augusta Hall, Arglwyddes Augusta Herbert, orau oherwydd fod cyn lleied mewn print am ‘Wenynen Gwent yr Ail’, a barhaodd y traddodiad Cymraeg a Chymreig yn llys Llanofer tan ar ôl troad y ganrif – ynys o Gymreictod mewn ardal oedd erbyn hyn wedi ei hen Seisnigo. Ar ran Augusta Herbert, er enghraifft, y cyhoeddwyd ‘yr unig gyfrol o ymarferion ar gyfer y delyn deires a gyhoeddwyd erioed’ (105).

Hoffwn fod wedi darllen mwy am gyfraniad ‘Gwenynen Gwent’ i ddatblygiad gwisg genedlaethol y Cymry, er mwyn gwneud cyfiawnder â chred yr Arglwyddes fod gwisg genedlaethol yn rhan annatod o ddiwylliant cenedl, fel y delyn deires, yr alawon a’r dawnsiau. Ond dyma ddigon o ddeunydd ar gyfer y gyfrol nesaf ar yr arglwyddes!

Marion Löffler

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
David Davies and the ...
John Evans
£7.95
 
Prynwch
Hymns and Arias - Great ...
 
£4.99
 
Prynwch
Fy Nghawl fy Hun
Gerallt Lloyd Owen
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Rwan Na Nawr: Hanes ...
Tudur Owen
£6.99
 
Prynwch
Saesneg
Revenant
Tristan Hughes
£9.99
 
Prynwch
Plant
Cyfres Catherine Barr: ...
Catherine Barr
£6.99
 
Prynwch