Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Cewri: 10. Maen i'r Wal (Cyfrol 3)
Dafydd Wigley
ISBN: 9780860741817 (0860741818)Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd
Fformat: Clawr Meddal, 181x123 mm, 276 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £8.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Trydedd gyfrol hunangofiant Dafydd Wigley, cyn Aelod Seneddol Arfon, Aelod Cynulliad Arfon a chyn-lywydd Plaid Cymru, yn dilyn ei yrfa wleidyddol bersonol ynghyd â hanes y newidiadau sylfaenol a fu ym mywyd gwleidyddol Cymru rhwng 1994 a 2001. 38 ffotograff du-a-gwyn.

The third volume of the autobiography of Dafydd Wigley, former MP for Arfon, Arfon AM and former president of Plaid Cymru, following his personal political career together with the story of the fundamental changes in Welsh politics between 1994 and 2001. 38 black-and-white photographs.
'Difyr' yw un o hoff eiriau Dafydd Wigley, fe ymddengys o’r gyfrol hon. A difyr yw’r gyfrol hefyd. Ceir ynddi ddadansoddiad eglur iawn o’r newidiadau cyfansoddiadol yng Nghymru’r 1990au, a hynny gan un fu ynghanol y cyfan.

Fe fydd teitl y gyfrol yn syndod, efallai - chafodd Cymru ddim eto y Senedd a ddymunai Dafydd ar ei chyfer. Ond mae’n gwbl hyderus y bydd y Cynulliad yn tyfu’n Senedd yn y pen draw, ac yn yr ystyr honno fe fu ei sefydlu yn gyfrwng i ddwyn maen i’r wal.

Maen arall a gafwyd i’r wal oedd troi Plaid Cymru yn brif wrthblaid i Gymru, ac fe adroddir hanes llwyddo yn hynny o beth yn etholiad Ewrop 1994, etholiadau’r cynghorau unedol newydd ym 1995 ac yna, wrth gwrs, yn etholiad y Cynulliad ym 1999. Gwelir bod Dafydd Wigley yn feistr ar strategaeth wleidyddol ac etholiadol, a rhaid casglu mai mawr fydd y golled i Blaid Cymru pan fydd yn sefyll i lawr fel aelod etholedig y flwyddyn nesaf.

Ceir ambell ddatgeliad difyr ac onest. Mae’n cyfaddef fod ambell aelod o 'Gabinet' cyntaf Plaid Cymru wedi methu â gwneud eu gwaith (t.61). Mae’n cyfaddef hefyd i’r Blaid yn y Gogledd-orllewin droi’n 'sefydliad lleol' wrth ennill tir a’i amddiffyn (t.77), ac mae’n awgrymu ei bod yn dechrau talu’r pris am hynny yng nghanlyniadau siomedig 2001 yn y siroedd hynny. Mae’n cydnabod na allai’r Blaid fod wedi ffurfio llywodraeth effeithiol ym 1999 oherwydd diffyg profiad ei thîm (t.139).

Yn fwyaf dadlennol, fe ddywed ddwy waith mai ei gamgymeriad gwleidyddol mwyaf erioed oedd peidio ag ymddiswyddo o San Steffan ym 1999 (tt.154-5 a t.243), ac mae’n awgrymu’n gryf mai Ieuan Wyn Jones oedd yn awyddus i’r ddau ohonynt beidio â gwneud hynny. Ac fe sonia am y 'pwysau mewnol' arno i ymddiswyddo o Lywyddiaeth y Blaid yn 2000 (t.245) a sut y cafodd ei atal rhag cymryd rhan yn ymgyrch etholiadol 2001 (t.264). Gêm fudr yw gwleidyddiaeth, hyd yn oed i rywun mor sylfaenol onest â hyn.

I unrhyw un a chanddo ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth, ni ellir meddwl am well llyfr i’w ddarllen ar hyn o bryd. Ond tamaid i aros pryd yw hyn – ceir awgrym ar dudalen 10 fod ei ddyddiaduron i’w cyhoeddi ryw ddydd, ac fe geir ambell ddyfyniad ohonynt yn y gyfrol hon. Nawr, dyna fyddai cyfrol ddifyr!

Gethin Rhys
Coleg Trefeca

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 10. o ...
Dafydd Wigley
£7.95
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 35. ...
Elinor Bennett Wigley
£9.95
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 10. Be ...
Dafydd Wigley
£9.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Rwan Na Nawr: Hanes ...
Tudur Owen
£6.99
 
Prynwch
Saesneg
Revenant
Tristan Hughes
£9.99
 
Prynwch
Plant
Cyfres Catherine Barr: ...
Catherine Barr
£6.99
 
Prynwch