Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Elfed - Cawr ar Goesau Byr
Ioan Roberts
ISBN: 9780862435271 (0862435277)Dyddiad Cyhoeddi: Awst 2000
Cyhoeddwr: Y Lolfa
Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1 Fformat: Clawr Meddal, A5, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol gynnes o atgofion a straeon am Elfed Lewys, pregethwr anghydffurfiol a baledwr annwyl, actor greddfol a gwladgarwr tanbaid, yn cynnig portread tyner a difyr o ŵr unigryw y pery ei ddylanwad anghonfensiynol ar yr holl ardaloedd y bu'n gweinidogaethu ynddynt. 18 ffotograff du-a-gwyn.

A volume of memories and anecdotes about Elfed Lewys, nonconformist preacher and ballad singer, fervent nationalist and actor, providing a tender and entertaining portrayal of a unique character whose unconventional influence remains in all the areas he ministered in. 18 black-and white photographs.
Mae gan bawb ei hoff le. Mi wn i'n iawn lle mae f'un i. Er nad ydw i wedi croesi'r rhiniog ers dros bum mlynedd ar hugain, mi wn i ’mod i'n dal i berthyn. Yno fe gafwyd nosweithiau oedd yn fwy na sbort a sbri. Dynes ddŵad oeddwn i; pedair blynedd ac roeddwn i wedi mynd. Ond petai’r hen we pry cop yma'n drysu'n llwyr a'r hen fyd barus yma'n mynd yn ormod o gowlaid, a'r dyddiau da yn dirwyn i ben, mi hoffwn i dreulio'r gweddill yng nghlydwch y Goat yn Llanfihangel yng Ngwynfa yn pwyso ar y bwrdd hir di-ben-draw ac yn gwrando ar Elfed yn mynd drwy'i bethe.

Dyma gyfrol y byddai'n well gan gannoedd o'i ffrindiau na fyddai wedi gweld golau ddydd erioed, na fyddai wedi bod ei hangen, wel dim am flynyddoedd maith, ac Elfed – y Parchedig Elfed Lewys – yn dal hefo ni.

Un o'i ffrindiau agosaf oedd Ioan Roberts. Y fo fu'n gyfrifol am ddwyn y llinynnau ynghyd, o fwthyn Blaen y Coed i'r ffarwelio mwyaf a welodd Pontiêts erioed. Dyna dasg! Corlannu’r enaid aflonydd, y ‘pregethwr, baledwr, actor, hyfforddwr, gwladgarwr, Sosbanwr a sawl peth arall’ rhwng cloriau un gyfrol.

Yn nhrefn amser cawn hanes ei gefndir a'i fagwraeth gynnar wrth droed y Preselau ac yna ym Mro Carwyn. Cip ar y dyddiau coleg ’nôl ynghanol pumdegau Bala Bang. Yna'n weinidog ifanc yn Sir Drefaldwyn lle y cafodd, heb amheuaeth, y dylanwad mwyaf ar genhedlaeth gyfan, sydd bellach yn trosglwyddo'r brwdfrydedd daniwyd gan Elfed i genhedlaeth o blant a phobl ifanc heddiw ger y ffin. Mae atgofion hen griw Aelwyd Penllys yn cario blas holl fwrlwm y blynyddoedd sbeshial rheiny ganol y saithdegau.

Dyma Linda Plethyn: 'Dwi'n cofio adeg steddfod Pontypridd – roedden ni'n ymarfer ar y bont ’ma a'r traffig i gyd yn mynd heibio ac Elfed yn arwain y côr mawr ’ma fflat owt ac mi hedfanodd ei sbectol i ganol y ffordd. Roedden ni i gyd bron marw isio chwerthin ond feiddiai neb ddim. Mi afaelodd yn ei sbectol a'i sticio hi'n ôl ar ei drwyn a chario ’mlaen i arwain.’

Cawn ddilyn ei helyntion gwleidyddol, ei yrfa ar lwyfan, y daith i Geredigion ac yna i wlad y Sosban. Dyma eiriau Ray Gravell: '... mae wedi rhoi rhywbeth o'i hunan i bawb oedd yn ei nabod e. Cawr o ddyn – ar goesau byr!'

Mae hon yn drysor o gyfrol i ffrindiau dirifedi Elfed. Ond yn bwysicach na dim, mi greda i, mae'n ddrych i'r bersonoliaeth enfawr yna oedd yn gallu cyrraedd a chyffwrdd pobol na fyddai bodau cyffredin byth yn eu cyrraedd.

Roedd cyfraniad y Parchedig F.M. Jones yn angladd Elfed yn berl, a dyna sy'n cau y gyfrol hon sydd mor llawn o wên a dagrau: ‘Dy'n nhw ddim yn cydgerdded â phawb arall, mae rhyw rythm gwahanol yn eu gwaed.’

Elin Mair

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 26. ...
Dewi Pws Morris
£6.95
 
Prynwch
Land of My Fathers - 2000 ...
Gwynfor Evans
£12.95
 
Prynwch
Gronwy Ddiafael, Gronwy ...
Alan Llwyd
£19.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Rhwng Dau Olau
Ifor ap Glyn
£7.90
 
Prynwch
Saesneg
Melting Pot, The - World ...
Maggie Ogunbanwo
£9.99
 
Prynwch
Plant
Cyfres Cyw: Bolgi a'r ...
Anni Llŷn
£3.95
 
Prynwch