Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Powdwr Rhech!
Eirug Wyn
ISBN: 9780862435714 (0862435714)Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2016
Cyhoeddwr: Y Lolfa
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 184x122 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £3.95 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Nofel fywiog am helyntion criw o gefnogwyr tîm pêl-droed Manchester United wrth iddynt geisio mynychu gêm bêl-droed yn Old Trafford er iddynt gael eu gwahardd rhag gwneud hynny. Dilyniant i United!; i ddarllenwyr 12-15 oed. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2001.

A lively novel about the escapades of a crew of Manchester United football supporters as they try to go to a football game at Old Trafford although they have been banned from doing so. A sequel to United!; for 12-15 year-old readers. First published in 2001.
Dwi mor falch i mi ddarllen y nofel fer hon – mi chwarddais ac mi chwarddais wrth ei darllen. Er mai nofel am fechgyn ym mlwyddyn deuddeg ydi hi, ac wedi’i hanelu at bobl ifanc o’r un oedran, cefais i yn fy ugeiniau hwyr gryn flas arni! Dyma’r nofel berffaith i hogiau – yn llawn ffwtbol a Man U, cambihafio, rhechu, ysgol, cael y gorau ar athrawon a thrio deall merched.

Y prif gymeriad hoffus yw Dingo – bachgen sy’n gymeriad a hanner, yn diddanu’i gyd-ddisgyblion ond sydd eto â chalon feddal tu hwnt. Ei arwyddair ef, fel ag y dywed yn un man, yw ‘Os na wnei di drio yn y byd ’ma, ei di i nunlla’. Ac arwr y darllenydd yn sicr yw Dingo, gyda’i ddyfeisgarwch, ei ffraethineb a’i galon feddal. Prawf o’m hoffter tuag ato oedd i’r chwerthin droi’n grefftus tu hwnt yn ddigon trist yn y diwedd pan gaiff ddamwain, ond deil yr hen Dingo drwy’r cyfan i fod yn arwr o’r iawn ryw.

Dyma nofel sydd â’i stori atyniadol yn rhedeg yn hynod o esmwyth a chyflym, a’r iaith a ddefnyddir i’w chyfleu yn ddiddanwch ynddi ei hun Mae’r Gymraeg yn ei helfen yma, o ymadroddion slic megis ‘tyff tartan’ a ‘Mwnci Nel’, i chwarae gwych ar eiriau a phriod-ddulliau’r Gymraeg, megis:
‘Taro tra bo’r haearn yn boeth,’ meddai Wayne ...
‘Naci!’ atebodd Dingo fel bwlat. ‘Nid taro’r haearn tra bo’n boeth, ond gwneud yr haearn yn boeth drwy daro!’

A cheir yma hyd yn oed chwarae ar emynau Cymraeg: ‘Nid wy’n gofyn bywyd moethus, Cwstard wy na phwdin reis; Gofyn rwyf am sws fach sydyn, Hefo hogan Mistar Price...’

Efallai y bydd rhai rhieni ac athrawon yn cael trafferth derbyn ambell air coch yn y gyfrol, ond i mi mae’n ychwanegu’n hollol gredadwy at realaeth y nofel gan mai dyma’n wir sut y mae bechgyn ifainc yn siarad, a bydd yn fodd i helpu i ddenu’r darllenwyr.

Gwenllïan Dafydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Marc Donnelly o Pontyberem i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Fe wnes i fwynhau'r llyfr hwn yn fawr iawn am ei fod yn ddoniol ac roedd y teitl yn drawiadol.

Cawsom fel dosbarth lawer o sbort a sbri wrth ddarllen y llyfr. "

 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Sgôr (Nofel T)
Bethan Gwanas
£3.95
 
Prynwch
Snogs a Sgribls Hogan ...
Gwen Lasarus
£3.95
 
Prynwch
United
Eirug Wyn
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Eigra: Hogan Fach o'r Blaena
Eigra Lewis Roberts
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Cambrian Pictures
Ann Julia Hatton
£11.99
 
Prynwch
Plant
10 Stori o Hanes Cymru (Y ...
Ifan Morgan Jones
£9.99
 
Prynwch