Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Jonesiaid, Y
Rocet Arwel Jones, Emyr Llywelyn Gruffydd
ISBN: 9780862439514 (0862439515)Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2006
Cyhoeddwr: Y Lolfa
Fformat: Clawr Meddal, 183x121 mm, 79 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Ffeithiau, ystadegau, jôcs a digwyddiadau nodedig yn hanes y byd sy'n gysylltiedig a'r enw 'Jones'. Esbonir cefndir a phoblogrwydd yr enw a cheir pytiau difyr am Jonesiaid enwog drwy'r byd. Cyhoeddir i gyd-daro â'r ymgais i dorri record byd o gael cymaint a phosib o bobl a'r cyfenw Jones mewn un adeilad - i'w gynnal yng nghanolfan y Mileniwm, Tachwedd 2006.

Facts, statistics, jokes and significant events in the world of the 'Jones' family. The background to the popular name is explained and interesting tit-bits about Joneses are included from all over the world. Published to coincide with the attempt to break the world record when as many Joneses as possible gather in the Millennium Centre, November 2006.
Ar noson y 3ydd o Dachwedd, 2006, fe dorrwyd Record y Byd gan griw bach o 1224 o bobl gyffredin yr olwg. Beth oedd yn gyffredin rhwng y bobl hyn oedd bod pob un ohonynt yn JONES a newydd dorri Record y Byd am y nifer mwyaf o bobl r un cyfenw i gilydd dan yr un to. Ac nid unrhyw do mohono ond to Canolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd – maer JONESiaid yn gwneud pob dim mewn steil, tydyn?

Wedi ei ysgogi gan y digwyddiad hynod yma fe aeth Arwel Rocet JONES ati i greu cyfrol fer llawn ffeithiau, storau am gymeriadau, a hanes y cyfenw hynod hwn. Wel, chwarae teg, nid pob cyfenw sydd yn llwyddo i gyrraedd y Guinness Book of World Records, nage?

O Tom i Catherine Zeta, o Dai ir anffodus Bridget, maen nhw i gyd yma. Mae 'na hyd yn oed ymddangosiad cameo gan yr hen Mrs JONES Llanrug! (Bellach yn hen, hen nain ac wedi symud i gondo moethus yn edrych dros y Fenai ar l ennill y loteri).

Mae yma ymddangosiadau gan rai JONESiaid anghyfarwydd ond wedi darllen y llyfr bach hwn mi fyddwch yn gyfarwydd phob un ohonynt ar ffeithiau di-ri am eu campau au medrau. A oeddech chin gwybod fod Bryn Terfel yn JONES dirgel? Bod y ffotograff cyntaf ar dir Cymru wedi'i dynnu gan JONES – Calvert Jones (gŵr sydd ai gasgliad bellach yn y Llyfrgell Genedlaethol)?

Maer llyfr yn grt i bob aelod o deulu eang y JONESiaid. Pa mor dda 'da ni – nid yn unig yn chwalu Record y Byd (gynt yn cael ei ddal gan 583 o Norbergiaid o Sweden) ond gwelwn yma hefyd fod nifer o JONESiaid ar flaen y gad mewn cymaint o feysydd gwahanol – yn y byd llenyddol, gwyddonol, y byd adloniant ac ar y maes chwarae. Ond ir rhai anffodus ohonoch sydd ddim yn Jones, dewch, darllenwch a throwch yn wyrdd chenfigen wrth i mi ddweud yn syml, na-na-na-na-na!

Llinos Medi JONES

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
A wyddech chi mai Blaenau Ffestiniog yw'r dref gyda'r dwyster mwyaf o Jonesiaid yn y byd?
A wyddech chi fod 125 o lefydd yn y byd yn cynnwys yr enw Jones? (ond dim un yng Nghymru!)
A ystyrioch chi erioed pam fod cyfenw enwoca'r Cymry'n dechrau gyda llythyren sydd ddim hyd yn oed yn ein wyddor?
Yn y gyfrol hon cewch bob math o ffeithiau am y Jonesiaid, eu henw a'u henw da, a chewch gyd-ddathlu gyda'r 1,224 o Jonesiaid ddaeth ynghyd i dorri record byd ym mis Tachwedd 2006 yng nghyngerdd Jones, Jones, Jones.
Mwynhewch lu o bortreadau a ffeithiau am gymeriadau ddaeth a bri i'r enw yng Nghymru a'r byd. O Dai Jones Llanilar, bridget Jones, Mrs Jones Llanrug, i deulu'r Cilie (Jones) - dyma wledd i bawb sy'n ymfalchio yn eu Jonesrwydd, a diddanwch i bobl o bob oed a phob cyfenw arall!

*****************************
Cwestiwn neu ddau y ceir eu hatebion yn y llyfr:

1 Ble mae prifddinas y Jonesiaid?
2 Pa ddau beth wnaeth Amanda Theodosia Jones eu dyfeisio?
3 Am sawl blwyddyn y bu Bill ac Eluned Jones yn briod?
4 Faint o blant gafodd Mrs Jones o Gaer?
5 Pa ran och corff fyddain dioddef or Jones Fracture?
6 Ar l pwy, neu beth, yr enwyd Indiana Jones?
7 I ble aeth Bridget Jones ir Coleg?
8 Pwy oedd cariad Martha Dew?
9 Pa flwyddyn oedd blwyddyn fawr y Jonesiaid yn yr Eisteddfod Genedlaethol?
10 Pwy oedd y Cymro cyntaf i ddringo Everest?
11 Pryd yn union y tynnwyd y ffotograff cyntaf ar dir Cymru?
12 Sawl Jones sydd wedi eu hanfarwoli ar yr Hollywood Walk of Fame?
13 Beth oedd enw sylfaenydd y New York Times?
14 Ble claddwyd David Iddon Jones o Aberystwyth?
15 Pwy oedd enw cofiannydd Freud?
16 Beth yw arwyddair teulur Jonesiaid?
17 Arlywydd pa wlad oedd Anson Jones?
18 Pwy sgoriodd un or goliau cyflymaf yn hanes pl-droed?
19 Sawl Jones sydd wedi chwarae pl-droed i Gymru?
20 Faint o bobl fu farw yn Jonesville yn 1978?
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Dyn y Bysus Eto
Stan Jones
£4.00
 
Prynwch
Rise of the Super Furry ...
Ric Rawlins
£9.99
 
Prynwch
Wynebau Cymru
Ann Sumner
£1.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Rwan Na Nawr: Hanes ...
Tudur Owen
£6.99
 
Prynwch
Saesneg
Revenant
Tristan Hughes
£9.99
 
Prynwch
Plant
Cyfres Catherine Barr: ...
Catherine Barr
£6.99
 
Prynwch