Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ffydd a Gwreiddiau John Saunders Lewis
ISBN: 9780901332585 (0901332585)Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2002
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd.
Golygwyd gan D. Ben Rees Fformat: Clawr Meddal, 208x125 mm, 104 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o chwe ysgrif dreiddgar gan Bruce Griffiths, R. Geraint Gruffydd, Branwen Jarvis, Daniel John Mullins, Pat Williams a'r golygydd ei hun, yn tanlinellu pwysigrwydd elfennau ffydd a gwreiddiau mewn unrhyw ddadansoddiad o gyfraniad Saunders Lewis (1 893-1985) i feysydd llenyddiaeth, ysgolheictod a diwinyddiaeth Gym reig. 14 llun du-a-gwyn.

A collection of six penetrating essays by Bruce Griffiths, R. Geraint Gruffydd, Branwen Jarvis, Daniel John Mullins, Pat Williams and the editor himself, underlining the importance of the elements of faith and roots in any analysis of the contribution of Saunders Lewis (1893-1985) to the fields of Welsh literature, scholarship and divinity. 14 black-and-white photographs.
Gwraidd y llyfr bach hwn oedd y ddau anerchiad a draddoddwyd ym mis Chwefror 2001 ar adeg dadorchuddio’r plac coffa ar wal 6 Wilton Street, Liscard, Lerpwl, lle y magwyd Saunders Lewis yn negawd olaf y 19eg ganrif.

Y siaradwyr ar yr achlysur hwnnw oedd yr Athro R. Geraint Gruffydd a’r Esgob Daniel John Mullins. Ceir yma gipolwg o Lewis y llenor gan y naill, a nodyn cynnil ar ei ffydd grefyddol gan y llall. Nid ydynt yn cynnig rhyw lawer sydd yn newydd am Lewis, hyd y gwn i, ond hyfryd yw cael teyrngedau cynnes gan ddau o’i edmygwyr mwyaf. Nid oes, mae’n debyg gen i, fawr o wahaniaeth rhwng safbwynt y Methodist Calfinaidd a’r Pabydd mewn rhai pethau.

Tipyn hirach yw’r pedair ysgrif a ychwanegwyd at y ddau anerchiad ond, unwaith eto, nid oes llawer sy’n newydd sbon. Mae’r Parchedig D. Ben Rees, sy’n weinidog gyda’r Hen Gorff yn Lerpwl ers llawer blwyddyn, wedi gwneud defnydd helaeth o’r gyfrol Letters to Margaret Gilcriest (1993) ar gyfer ei ysgrif ef ar wreiddiau Lewis ar Lannau Mersi, gan ddyfynnu’n aml o’r llythyrau Saesneg a ysgrifennodd Lewis at ei ddarpar briod. Ceir yma hefyd rai o’i gerddi yn yr iaith Saesneg.

Mae’r Athro Branwen Jarvis hithau’n ystyried dylanwad Margaret Gilcriest ar ffydd a chenedlaetholdeb Lewis. Un o dras Gwyddelig oedd Mrs Lewis, er nad oes llawer o oleuni wedi ei daflu hyd yma ar ei daliadau gwleidyddol. Erys hefyd y dasg o esbonio sut yn union y dylanwadodd y nofelydd Ffrangeg Maurice Barrès ar syniadau Lewis, yn enwedig ar ei ddirnadaeth o’r genedl a’i hoffter o Ffrainc fel gwlad ddelfrydol.

Dr Bruce Griffiths, sydd wedi cyfrannu’n ddisglair i’n dealltwriaeth o ddramâu Lewis, yw’r cyfrannwr parotaf i drafod y llenor heb flewyn ar ei dafod. Eto, dim ond crynhoad a geir yma o Lewis y dramodydd. Mae Bruce Griffiths yn gyfarwydd â’r ffynonellau Ffrengig – Pascal, Camus a Sartre – ac yn ystyried y syniad anuniongred sydd yn rhedeg trwy rhai o’i ddramâu olaf: mae’n werth gamblo ar fodolaeth Duw, gan nad oes dim i’w ennill fel arall. Myfyrdod ar farddoniaeth grefyddol Lewis a geir gan Dr Pat Williams. Unwaith eto, nid oes unrhyw ddefnydd newydd yma: sgwrs festri yw’r cyfan, gwaetha’r modd.

Dyn preifat oedd Saunders Lewis, yn amharod i drafod ei waith a’i fywyd personol ei hun, ac nid yw’r gyfrol hon yn llwyddo i ychwanegu'n sylweddol at ein gwybodaeth ohonynt. Ond byddai’n werthfawr fel cyflwyniad ar gyfer disgyblion y chweched dosbarth, efallai.

Meic Stephens

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Haf a Cherddi Eraill, Yr
R. Williams Parry
£5.00
 
Prynwch
Amser Dyn
Gwyn Thomas
£5.00
 
Prynwch
Rhyfedd y'n Gwnaed
John Gwilym Jones
£6.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Rhwng Dau Olau
Ifor ap Glyn
£7.90
 
Prynwch
Saesneg
Melting Pot, The - World ...
Maggie Ogunbanwo
£9.99
 
Prynwch
Plant
Cyfres Cyw: Bolgi a'r ...
Anni Llŷn
£3.95
 
Prynwch