Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Credoau'r Cymry - Ymddiddanion Dychmygol ac Adlewyrchiadau Athronyddol
Huw L. Williams
ISBN: 9781783168804 (1783168803)Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2016
Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 244 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £19.99 
Ein Pris: £12.99 
Rydych yn Arbed: £7.00 (35.0%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dyma lyfr sy'n cynnig dathliad o rai o'n credoau pennaf fel cenedl, trwy gyflwyno ymddiddanion yn cynnwys ein henwogion pennaf, a thrafodaethau athronyddol ar sylwedd eu syniadau.

This book offers a celebration of some of our main beliefs as a nation, by introducing conversations including our famous chief characters and philosophiocal discussions on the substance of their ideas.
Tabl Cynnwys:
1. Gosod yr Olygfa
2. Natur Ddynol Pelagius
3. Cyfraith a Gwladwriaeth - Hywel Dda a Glyn Dŵr
4. Y Da, Y Duwiol ar Gwleidyddol - Richard Price
5. Addysg, Cymuned a Chyfalafiaeth - Robert Owen
6. Heddychiaeth - Henry Richard a David Davies
7. Sosialaeth - Aneurin Bevan a Raymond Williams
8. Cenedlaetholdeb - Lady Llanover, Michael D Jones a JR Jones
9. Diweddglo
Bywgraffiad Awdur:
Mae Huw L. Williams yn ddarlithydd cenedlaethol mewn Athroniaeth ir Coleg Cymraeg Cenedlaethol, wedii leoli ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn arbenigon bennaf mewn athroniaeth wleidyddol, hanes meddwl gwleidyddol a chyfiawnder byd-eang.
Gwybodaeth Bellach:
Trwy driniaeth wreiddiol a gafaelgar o rai o ffigyrau adnabyddus Cymru, mae Huw L. Williams yn amlygu nifer on credoau fel cenedl, sydd wedi profin ddylanwadol yng Nghymru a thu hwnt. Cyflwynir trafodaethau gwleidyddol, moesol a diwinyddol trwy ffurf ymddiddanion dychmygol, gyda sylwebaeth athronyddol ar elfennau canolog yr athrawiaethau hynny. Ymysg y sawl syn amlwg yn y gyfrol y mae Glyn Dŵr, Robert Owen, Lady Llanover a Henry Richard, gydau syniadau pwysicaf wediu cyflwyno ar ffurf ymgom difyr syn cynnig cyflwyniad hygyrch ir darllenydd. Yn dilyn pob ymgom, daw dadansoddiad or syniadau hynny i roi cyfrif trwyadl o ambell gysyniad a gosod cwestiynau gerbron ynglŷn grym a dilysrwydd y gwahanol gredoau. Pwysleisir yn arbennig y cysylltiadau anwahanadwy gyda thueddiadau deallusol ehangach Ewrop ar modd y mae syniadaeth yng Nghymru wedi dylanwadu, ac wedii ddylanwadu gan, y cyd-destun ehangach. Ymhlyg yn y driniaeth yma o syniadaeth Gymreig ceir ymgais i amlygu sut y mae ystyriaethau athronyddol ynghlwm yn ein bywyd cyfunol, yn ogystal ag awgrym bod yna hanes syniadau neilltuol yn perthyn i Gymru. Dyma roi sylw priodol felly i sylwedd athronyddol y traddodiad deallusol hwnnw, a chynnig dathliad on credoau fel cenedl.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Dal y Gannwyll: ...
Alwyn Gruffydd
£3.99
 
Prynwch
Miraculous Healing and ...
Dr. James Scott
£15.00
 
Prynwch
Pam Na Fu Cymru - ...
Simon Brooks
£16.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Rwan Na Nawr: Hanes ...
Tudur Owen
£6.99
 
Prynwch
Saesneg
Revenant
Tristan Hughes
£9.99
 
Prynwch
Plant
Cyfres Catherine Barr: ...
Catherine Barr
£6.99
 
Prynwch