Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Glas a Gwyrdd
Eiry Miles
ISBN: 9781785621871 (1785621874)Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2017
Cyhoeddwr: Gomer@Lolfa
Fformat: Clawr Meddal, 196x129 mm, 248 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel am ferch o gefn gwlad Cymru sy'n heddwas gyda'r Heddlu Metropolitan yn Llundain. Mae ganddi droed mewn dau fyd gwahanol, ond does dim byd yn ddu a gwyn, ac nid yw'n hawdd gwahaniaethu rhwng diawliaid ac angylion, lle bynnag maen nhw'n byw.

A novel about a young Welsh woman who works as a WPC in the Met in London. She has her feet in two camps, but nothing is black and white, and it's never easy to differentiate between rogues and angels, wherever they live.
Rhaid cyfaddef i mi gael fy siomi ar yr ochr orau wrth ddarllen Glas a Gwyrdd gan Eiry Miles. Wrth godir llyfr oddi ar y silff lyfrau am y tro cyntaf a darllen y broliant ar gefn y llyfr, cymerais yn ganiataol mai stori am blismones yn y Met yn ceisio datrys un drosedd a geir yn y nofel. Yn hytrach, drwy gymeriad Carys y blismones ifanc wyth ar hugain mlwydd oed o gefn gwlad Sir Gaerfyrddin, rydym yn dysgu llawer iawn am fywyd go iawn plismones ifanc wrth ei gwaith yng nghanol dinas Llundain, wrth iddi orfod delio sawl trosedd.

Ar un wedd mae Carys yn ferch ifanc syn ymddangos yn gymeriad cryf a chaled. Ei gyrfa sy'n cael y flaenoriaeth bob tro, wrth iddi orfod delio marwolaeth hen ŵr yn ei fflat, camdriniaeth rywiol, ymddygiad gwrthgymdeithasol a phrotest enfawr tu allan i San Steffan. Fodd bynnag, wrth ddod i adnabod Carys yn well dawn amlwg ir darllenydd bod ochr arall i gymeriad Carys, ochr fwy meddal syn gwneud ir darllenydd gydymdeimlon llwyr hi. Wedir cwbl, menyw ifanc syn ceisio torri ei chŵys ei hun ar lefel broffesiynol ac ar lefel bersonol yw Carys, fel unrhyw ferch ifanc wyth ar hugain mlwydd oed.

Ochr yn ochr bywyd byrlymus Carys yn Llundain ceir darlun o fywyd ei magwraeth draddodiadol ar y fferm deuluol ym mherfeddion cefn gwlad sir Gaerfyrddin, a dylanwad hynny ar ei chymeriad. Er nad yw cymhlethdodau bywyd cefn gwlad Cymru yn bwnc newydd ym myd y nofel Gymraeg, yr hyn syn braf am nofel Eiry Miles yw ei bod hin eu portreadu drwy gymeriad Carys ai chwaer fach Rhiannon. Er bod Carys yn mwynhau mynd yn l ir fferm ai chynefin, dawn amlwg nad oedd bywyd yno yn fl i gyd.

Camp fwyaf Eiry Miles yn y nofel yw ei gallu i ddod digwyddiadau tywyll a threisgar bywyd y ddinas yn fyw ir darllenydd, ochr yn ochr golygfeydd ysgafnach syn cael eu harwain gan gymeriadau ymylol. Mae helyntion carwriaethol Carys, a'i chyfeillgarwch Lleucu a Rhydian, ei ffrindiau pennaf yn Llundain, yn ychwanegu hiwmor ac elfen o normalrwydd i fywyd y blismones ifanc.

Dyma nofel ddinesig gyfoes, syn gwrthgyferbynnu bywyd y ddinas bywyd cefn gwlad Cymru heddiw. Maen un or nofelau hynny yr ydych yn siŵr o uniaethu hi mewn rhyw ffordd neui gilydd.

Nofel gyntaf Eiry Miles i oedolion yw Glas a Gwyrdd, ac yn barod rwyn edrych ymlaen i ddarllen mwy gan yr awdures!


Rhian Elin George

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Beth sy gan gaeau cefn gwlad Cymru a strydoedd llygredig Llundain yn gyffredin?

PC Carys Jones!

Merch y mynydd wedi troin ferch y Met yw Carys, ac mae ganddi droed mewn dau fyd gwahanol iawn. Ar y naill law mae ei phen yn llawn dihirod, trosedd a phrotestiadau, ac ar y llall, ffermio, teulu ... a chariad.

Ond does dim byd yn ddu a gwyn, ac yn fuan, daw Carys i ddeall nad ywn hawdd gwahaniaethu rhwng y diawliaid ar angylion ... yn unman.

Dymar nofel gyntaf i oedolion gan Eiry Miles.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Taclo'r Tasgau: Llyfr Dau
Bethan Clement
£4.99
 
Prynwch
Saith Oes Efa - Enillydd ...
Lleucu Roberts
£7.95
 
Prynwch
Bwthyn, Y
Caryl Lewis
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Eigra: Hogan Fach o'r Blaena
Eigra Lewis Roberts
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Cambrian Pictures
Ann Julia Hatton
£11.99
Plant
10 Stori o Hanes Cymru (Y ...
Ifan Morgan Jones
£9.99
 
Prynwch