Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Pan Ddaw'r Dydd...? - Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2003
Elfyn Pritchard
ISBN: 9781843232872 (1843232871)Dyddiad Cyhoeddi: Awst 2003
Cyhoeddwr: Gomer
Fformat: Clawr Meddal, 174x118 mm, 384 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £7.99 
Ein Pris: £3.00 
Rydych yn Arbed: £4.99 (62.5%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol arobryn Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn a'r Gororau 2003, sef nofel am athro canol oed, priod yn cychwyn carwriaeth gyda gwraig arall.

The prizewinning volume of the Daniel Owen Memorial Prize at the Montgomeryshire and the Marches Welsh National Eisteddfod 2003, being a novel about a middle-aged, married teacher who embarks on a love affair.
“Dw i’n nabod Eirwyn,” medda fi pan ddechreuais i ddarllen cyfrol fuddugol Cystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen eleni. “Ac os nad ydw i’n ei nabod o’n bersonol, dw i’n nabod rhai degau o ddynion union yr un fath ag o.” Ond dyna gamgymeriad oedd honni hynny – ac mi eglura i pam yn y funud.

Does dim yn newydd iawn ynglŷn â stori Pan Ddaw’r Dydd . . .? Mae Eirwyn, y prif gymeriad, yn ddyn canol oed dihyder, mae’n dipyn o fethiant yn ei waith fel athro, ac mae’n fat rhacs y mae ei wraig, Cissie, wedi hen arfer sychu ei thraed arno. Ond, yn sydyn, mae’n cyfarfod Gwen Carter, ac yn dechrau perthynas â hi. Mae ei fyd – a’i bersonoliaeth – yn newid o ganlyniad, ac mae pethau’n dechrau gwella yn y gwaith a gartre. Rywsut neu gilydd, mae’r bobol o’i gwmpas yn newid hefyd.

Mae’r hen Eirwyn yn diflannu, ac mae dyn newydd, hyderus, yn ymddangos. Mae agwedd ei wraig, hithau, yn newid, ac mae’n llawer mwy caredig a meddylgar tuag ato. Er bod y ddeialog yn stiff mewn mannau, mae’r hyn sy’n cael ei ddweud mewn sgwrs yn dweud llawer mwy, yn aml, na’r hyn sy’n cael ei ddisgrifio yn y naratif. Mae’r stori wedi ei hadrodd yn dda, ac mae diflastod Eirwyn ar ddechrau’r nofel yn llethol weithiau (a pheth da yw hynny).

Ond cwestiwn mawr y nofel hon, tu draw i’r stori am affêr sy’n digwydd ar ‘gyrsiau hyfforddi athrawon’ honedig yng Nghaer, Abertawe ac Ardal y Llynnoedd, yw: pwy ydan ni go iawn? Ai’r person cyhoeddus ar y stryd? Ai’r person preifat tu ôl i ddrysau caeedig? Ai cyfuniad o’r ddau? A phan ydan ni’n ‘newid’, ai newid ydan ni mewn gwirionedd, neu ai dangos yr hunan go-iawn?

Mae gan bawb ei gyfrinachau, a dydi cymeriadau Pan Ddaw’r Dydd . . .? ddim yn eithriadau i’r rheol honno. Mae amgylchiadau bywyd wedi llunio eu personoliaethau bob un, ac wedi gorfodi i ambell un wneud penderfyniadau sydd wedi eu suro a’u newid am byth.

A nawr at fy nghamgymeriad i. Ro’n i’n meddwl fy mod i wedi gweld trwy blot Elfyn Pritchard pan benderfynais i fod teitl ei nofel fuddugol yn cyfeirio at y foment honno y byddai Eirwyn, y llinyn trôns, yn magu digon o asgwrn cefn i adael ei wraig.

Ond na. Ga i fentro damcaniaethu fod Elfyn Pritchard yn gofyn i bob un ohonon ni edrych arnon ni’n hunain, a gofyn, pan ddaw’r dydd (Dydd y Farn, os liciwch chi), pwy fydd y person go-iawn fydd â’i fywyd yn y dafol.

Ar ôl darllen Pan Ddaw’r Dydd . . .?, dw i ddim mor siŵr, ond dw i’n diolch am gael fy niddanu wrth bendroni dros yr ateb.

Karen Owen

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Martha, Jac a Sianco (CD) ...
Caryl Lewis
£13.26
 
Prynwch
Ffair Gaeaf a ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Colin Jackson - The ...
Colin Jackson
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Rwan Na Nawr: Hanes ...
Tudur Owen
£6.99
 
Prynwch
Saesneg
Revenant
Tristan Hughes
£9.99
 
Prynwch
Plant
Cyfres Catherine Barr: ...
Catherine Barr
£6.99
 
Prynwch