Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llyfr Enwau, Y - Enwau'r Wlad / Check-List of Welsh Place-Names, A
D. Geraint Lewis
ISBN: 9781843237358 (1843237350)Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2007
Cyhoeddwr: Gomer
Fformat: Clawr Meddal, 244x165 mm, 288 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Ar gael Ein Pris: £17.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol gynhwysfawr am enwau lleoedd yng Nghymru sy'n cynnig: yr enwau yn yr orgraff gyfoes; natur y lleoliad; y lleoliad cyn ac ar ôl newidiadau sirol 1974 a 1996; esboniad ar ystyr yr elfennau a geir yn yr enw yn Gymraeg ac yn Saesneg; ffurf Saesneg yr enw; a chyfeiriad map yn ôl grid OS. Ceir gwybodaeth ychawanegol yn ogystal.

A comprehensive book of Welsh place-names, setting out: the orthographically accepted form of the names; the nature of the location; the location pre and post 1974 and 1996 county changes; the elements of the names explained in Welsh and in English; the English equivalent of the names; the OS grid refernces. Also includes additional features.
Ar ddechrau ei lyfr diweddaraf mae D. Geraint Lewis yn dyfynnu'r cyngor, efallai taw rhybudd fuasai'r disgrifiad gorau ohono, a roddwyd gan Syr John Morris-Jones i Syr Ifor Williams: Fydd 'na neb ond ffyliaid yn treio esbonio enwau lleoedd. Ni wnaeth hynny atal Ifor Williams rhag gwneud, na dwsinau o rai eraill chwaith, a dwi'n falch o ddweud nad yw D. Geraint Lewis wedi gadael i gyngor Syr John ei dawelu yntau.

Mae Y Llyfr Enwau yn llyfr cyfeiriol sy'n ymgais i restru enwau lleoedd Cymru mewn ffurf Gymraeg gydnabyddedig, eu lleoliad yn l yr hen siroedd a'r awdurdodau unedol presennol, cyfeiriad grid yr Arolwg Ordnans, at beth mae'r enwau yn cyfeirio (lle, plwyf, mynydd, afon, heneb, fferm, a.y.b.) a'u ffurfiau Saesneg cyfatebol. Efallai mair hyn sydd fwyaf diddorol, ac sy'n gwneud hwn yn llyfr i'w ddarllen yn ogystal chyfeirio ato, yw bod yr awdur yn cynnwys esboniad ar ystyr yr elfennau yn yr enwau hyn. Difyrrwch pur yw troi o un dudalen i'r llall gan ddysgu beth yw ystyron y gwahanol enwau lleoedd – weithiau cadarnheir yr hyn yr oedd dyn yn ei wybod yn barod, weithiau mae rhywun yn dysgu rhywbeth newydd, ac weithiau mae'r darllenydd yn gorfod bodloni ar gyfranogi o anwybodaeth pawb arall wrth i'r awdur nodi fod ystyron rhai enwau lleoedd yn dywyll. Yn ogystal 'r rhestr enwau lleoedd mae'r gyfrol yn cynnwys mapiau sy'n dangos y prif afonydd a mynyddoedd, ffiniau'r siroedd, a'r hyn sydd wrth fy modd i – y cymydau a'r cantrefi.

Nid oes disgwyl y bydd pawb yn cytuno gydag esboniad D. Geraint Lewis bob amser, a bydd rhai yn flin am nad yw'r lle hwn a'r lle arall wedi'u cynnwys; ond yn gyffredinol, y mae ei gyfrol yn ganllaw hwylus i'r sawl sydd am bigo i mewn i'r maes am ennyd o seibiant chwilfrydig. Yr unig drueni yw na thaflodd ei rwyd yn ehangach i gynnwys holl enwau lleoedd Cymru. Ymdriniaeth ar enwau lleoedd 'Cymraeg' yn unig a geir yn y gyfrol, felly mae rhai ardaloedd megis de Sir Benfro, Gŵyr, a rhannau o'r gororau yn anweledig i bob pwrpas. O adnabod D. Geraint Lewis mae'n siŵr o sylwi ar y bwlch hwnnw yn y farchnad a'i lenwi rhyw ben.

Mae'r gyfrol hon yn adeiladu ar sylfeini a osodwyd gan eraill, gan gynnwys Ifor Williams ei hun, ond wrth adeiladu mae D. Geraint Lewis wedi creu adnodd cyfeiriol hylaw, difyr, a hynod ddefnyddiol. Diolch byth na wnaeth yntau, yn fwy na Syr Ifor, gymryd sylw o gyngor Syr John.

Lyn Lwis Dafis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Gramadeg y Gymraeg
Peter Wynn Thomas
£19.99
 
Prynwch
Enwau Tir a Gwlad
Melville Richards
£12.95
 
Prynwch
Iawn Bob Tro
 
£8.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Rwan Na Nawr: Hanes ...
Tudur Owen
£6.99
 
Prynwch
Saesneg
Revenant
Tristan Hughes
£9.99
 
Prynwch
Plant
Cyfres Catherine Barr: ...
Catherine Barr
£6.99
 
Prynwch