Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Straeon Bywyd Cymru: 5. Cwymp yn y Chwarel
Siân Lewis
ISBN: 9781845271633 (1845271637)Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch
Darluniwyd gan Robin LawrieAddas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Caled, 196x128 mm, 32 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol mewn cyfres sy'n edrych ar wahanol gyfnodau/gefndiroedd o hanes Cymru ac yn cyflwyno stori yn seiliedig ar hynny; y mae'r stori hon yn ymwneud â bywyd y chwarelwr. Addas i ddarllenwyr 9-11 oed.

A book in a series that looks at different periods/backgrounds in Welsh history, on which the story is based; this story is about the quarryman's life. Suitable for readers aged 9-11 years.
Cyfrol yn y gyfres Straeon Bywyd Cymru yw Cwymp yn y Chwarel, cyfres syn rhoi cipolwg dychmygus i ni ar ddigwyddiadau pwysig yn hanes Cymru trwy lygaid plentyn.

Jac Edwards ywr cymeriad syn rhannu ei fywyd ai anturiaethau fel chwarelwr ifanc gyda ni. Cawn gyfle i brofi a gwerthfawrogi caledi a chreulondeb gwaith mewn chwarel lechi, yn ogystal r teyrngarwch ar frawdoliaeth oedd yn bodoli wrth weithio mewn amgylchiadau or fath. O fewn y gyfrol gwelwn ddiniweidrwydd plentyn wrth iddo ysu am gael car gwyllt iw gario i lawr y mynydd ar ddiwedd diwrnod o waith. Ochr yn ochr hyn ceir y cyfrifoldeb aruthrol oedd ar blant a phobl ifanc y cyfnod i fynd allan i weithio i gynnal eu teuluoedd.

Maer awdur yn glyfar iawn yn llwyddo i gyflwyno bywyd, gwaith ac ysbryd y bachgen ifanc ar gymdeithas y maen rhan ohoni heb i Jac adael y gwely mewn gwirionedd. Ceir tro annisgwyl ar ddiwedd y stori gan ein gadael yn teimlon fodlon iawn wrth gau cloriaur gyfrol.

Cyfrwng effeithiol iawn i gyflwyno hanes i blant a'u tywys ir gorffennol. Maer iaith yn llifon esmwyth ac mae termau syn ymwneud r gwaith llechi yn cael eu cynnwys au hesbonio mewn modd dealladwy. Dyma adnodd addysgol gwerthfawr yn ogystal chyfrol i eistedd nl a'i mwynhau.

Ffion Bowen

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Cyfres Straeon Bywyd Cymru

Cipolwg dychmygus ar fywydau plant fun rhan o ddigwyddiadau pwysig yn hanes Cymru.

Reidio i lawr y mynydd ar gar gwyllt! Dyna freuddwyd Jac Edwards.

Ar l diwrnod hir a chaled o waith yn y chwarel, beth gwell na gwibio i lawr yr inclein, yn lle gorfod cerdded bob cam?

Ond maer stiward, George Watson, i lygaid ar Jac ac yn barod iw rwystro. Sut gall Jac wneud iddo newid ei feddwl?

Maer storin dilyn anturiaethau rybelwr bach mewn chwarel lechi yn ardal Blaenau Ffestiniog yn yr 1880au.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Straeon Cymru:10. Rhita Gawr
Esyllt Nest Roberts
£3.50
 
Prynwch
Cyfres Straeon Plant ...
Myrddin ap Dafydd
£4.50
 
Prynwch
Cyfres Gwalch Balch: 5. ...
Margaret Ryan
£3.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Rwan Na Nawr: Hanes ...
Tudur Owen
£6.99
 
Prynwch
Saesneg
Revenant
Tristan Hughes
£9.99
 
Prynwch
Plant
Cyfres Catherine Barr: ...
Catherine Barr
£6.99
 
Prynwch