Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hen Ddyddiadau, Yr
John Pierce Jones
ISBN: 9781845273484 (1845273486)Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2015
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch
Fformat: Clawr Meddal, 214x136 mm, 312 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant John Pierce Jones, actor, sgriptiwr a morwr a fagwyd yn ardal Niwbwrch, Môn. Profodd newid byd wrth i'w fam ail briodi ac wrth i'w deulu symud i gyffiniau Llundain pan oedd yn 12 oed. Ceir hanes ei gyfnod yn heddwas cyn iddo droi at actio, cyfnodau tywyll pan fu'n gaeth i alcohol a chyfnodau llawen wrth iddo fabwysiadu bachgen o Haiti. 90 llun lliw a du-a-gwyn.

The autobiography of John Pierce Jones, actor, scriptwriter and sailor who was brought up in Anglesey, but whose life changed when his mother remarried, moving the family to London when he was 12 years old. He records his time as a policeman before embarking on his acting career, the lows of alcohol dependency and highs of marriage and adopting a boy from Haiti. 90 photographs.
Dros y blynyddoedd fe ddarllenais nifer o hunangofiannau, a chydag eithriadau prin iawn, chefais i byth fy siomi. Bellach rwyf or farn fod ynddyn nhw wythen gyfoethog o sgrifennu da yn y Gymraeg, deunydd difyr a llawer o hanes cymdeithasol gwerthfawr.

Mae'r Hen Ddyddiadau, hunangofiant yr actor John Pierce Jones, yn ticio pob un or blychau yna, ynghyd bod yn agored a gonest iawn, yn arbennig am ei broblem gydar ddiod feddwol. Mae'r rhan yna oi hanes fel rhyw gwmwl ysbeidiol syn dod ar draws y dweud hwyliog, gan dywyllu fwyfwy gydar blynyddoedd, nes iddo fynd ir afael r broblem a dod nin l i awyr las plentyndod dedwydd dechraur gyfrol.

Tuedd rhai ohonom yw rhamantu am y bore oes amaethyddol, dyddiau cymdogaeth dda pan ddeuai pawb ynghyd ar ddiwrnod dyrnu, cneifio neu ladd mawn pan oedd cymeriadau yn gymeriadau. Falle nad oedden nhw ddim yn ddyddiau cystal hynny in rhieni, ond fe oedden nhw i nir plant. A fu gwell meithrinfa siaradwyr Cymraeg, a hwnnw'n Gymraeg naturiol a chyfoethog?

Mae John yn hael ei wrogaeth iw fagwraeth ym Mn, a hwyrach ei fod ymysg y to olaf i brofi'r bywyd hwnnw wrth i amaethu fynd yn fwy o ddiwydiant nag o ffordd o fyw.

Ond daeth y cymylau. Y cyntaf oedd hunanladdiad y taid yr oedd mor hoff ohono, wedyn symud i Stevenage pan gafodd ei lystad swydd athro yno. Cawn ddarlun o athrawon atgas, Seisnig, ond fe ddaeth drwyddin lled dda. Mae rhyw fudd i bob profiad, maen debyg, a bydd nifer yn synnu canfod mai Saesneg Cocni sydd ganddo, ac i hynny fod yn ffon fara hwylus o dro i dro.

Dychwelodd i Gymru, ymunodd r heddlu a threulio rhai blynyddoedd anhapus yn Nolgellau, gan fagu cydymdeimlad Chymdeithas yr Iaith yn ystod ei gyfnod yno. Aeth i Goleg Harlech coleg yr ail gynnig ac oddi yno ir Brifysgol ym Mangor. Daeth ambell gyfle ym myd y theatr, fel Theatr y Gegin, Cricieth, a dod i adnabod W. S. Jones.

Maer gyfrol wedii britho straeon doniol. Fel honno am y dyn wrth y swyddfa docynnau mewn perfformiad gan Gwmni Theatr Cymru yn Rhuthun yn tybio mai meddyg oedd y Dr Kate Roberts ac yn gofyn ei barn am anaf a gafodd iw ysgwydd. Ar stori am Arglwyddes Plowden, Gwilym Owen, a chriw Miri Mawr, yn arbennig Dewi Pws a Blodyn Tatws. Fe chwarddais nes fy mod yn fy nyblau, ac maer gyfrol yn werth ei chael petai ond am yr hanesyn yna!

Fe gofiwn ni am John Pierce Jones yn bennaf fel Mr Arthur Picton yn Cmon Midffld ond mae llawer mwy iw yrfa actio yn y Gymraeg na hynny, a mwy eto tu hwnt i Glawdd Offa ac yn America. Mae ei hanes e ac Inge yn mabwysiadu Iwan, bachgen bach o Haiti, yn weddol adnabyddus, ond fe gawn yma'r tyndra a'r ansicrwydd oedd ynghlwm wrth yr hanes hwnnw, er bod iddo ddiweddglo hapus. Iwan, gyda llaw, biaur teitl, Yr Hen Ddyddiadau.

Gwyn Griffiths

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Hunangofiant yn adrodd ei hanes yn blentyn yn ardal wledig Niwbwrch, Sir Fn, a'r newid byd a ddaeth i'w ran wrth i'w fam ail briodi a symud y teulu i gyffiniau Llundain pan oedd John yn 12 oed.
Daeth yn l i Gymru wedi gadael yr ysgol ac ymaelodi 'r heddlu gan ddilyn yn l troed ewythr iddo. Wedi dechrau ar ei yrfa yn Nolgellau, penderfynodd nad oedd yn hapus, ac aeth i'r coleg. Roedd a'i fryd ar fynd yn actor.
Cafodd fywyd gwyllt (diod a merched) a bu'n gweithio yn helaeth mewn theatrau yng Nghymru a Lloegr, ac ar y teledu.
Bu mewn rhaglenni Saesneg megis Only Fools & Horses a Dr Who yn ogystal rhaglenni Cymraeg (popeth o Miri Mawr i ddramu difrif) ond fel Mr Picton o C'mon Midffld mae llawer yn ei nabod.
Bellach hyn mae'n sgwennu sgriptiau i Radio Cymru ymysg pethau eraill, ac yn fwyaf diweddar bu'n hwylio gyda'i gyfaill Dilwyn Morgan ar gyfer rhaglenni ar S4C.
Mae o a'i wraig wedi mabwysiadu bachgen bach o Haiti, Iwan.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Beibl.Net
Arfon Jones
£14.99
 
Prynwch
Ceidwad y Gannwyll a ...
Robat Arwyn
£6.95
 
Prynwch
Pam Na Fu Cymru - ...
Simon Brooks
£16.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Eigra: Hogan Fach o'r Blaena
Eigra Lewis Roberts
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Cambrian Pictures
Ann Julia Hatton
£11.99
 
Prynwch
Plant
10 Stori o Hanes Cymru (Y ...
Ifan Morgan Jones
£9.99
 
Prynwch