Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
100 o Ganeuon Pop
ISBN: 9781847712417 (184771241X)Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2015
Cyhoeddwr: Y Lolfa
Golygwyd gan Meinir Wyn Edwards Fformat: Clawr Meddal, 250x193 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £14.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr bach hylaw yn cynnwys 100 o ganeuon pop Cymraeg mwyaf poblogaidd y deugain mlynedd diwethaf ar ffurf alawon, geiriau a chordiau gitâr syml. Mae'n cynnwys caneuon oesol fel 'Pishyn', 'Calon', 'Tŷ ar y Mynydd', 'Trôns dy Dad' a 'Lisa, Majic a Porfa'. Cyfrol angenrheidiol i bawb sy'n hoffi canu.

100 of Wales' most popular songs along with the melodies, words and guitar cords are included in this perfect gift for any budding musician. With classic songs from composers such as Dafydd Iwan, Caryl Parry Jones and Geraint Jarman, songs like 'Y Cwm', 'Môr o Gariad', 'Seithennyn' and many more are included.
Yn ei chyflwyniad, cyfaddefar golygydd Meinir Wyn Edwards mai ei dewis hi o ganeuon poblogaidd sydd iw canfod rhwng cloriau 100 o Ganeuon Pop, a bydd gan bob darllenydd farn am y detholiad. Does dim dwywaith na fydd y ffefrynnau hen a newydd yn dod gwn i'r wyneb a chyfle i lawn werthfawrogi doniau rhai o'n cyfansoddwyr mwyaf blaenllaw.

Mae'r cig wedi ei dynnu oddi ar gyfeiliannau'r caneuon, ac o ganlyniad, ychydig iawn o amrywiaeth o gordiau a geir trwy'r gyfrol. Casgliad i'w gydfwynhau yw hwn felly boed wrth bianor ysgol, y cartref neu'r dafarn. Gwna symlrwydd y cyfeiliant ar siart cordiau defnyddiol y llyfr hwn yn un perffaith i ddechreuwyr, ac yn anrheg wych i'w chyflwyno gydar gitr drydan gyntaf!

Gallai'r gyfrol dal ei thir fel casgliad llenyddol o farddoniaeth, gan gynnwys geiriau Meic Stevens, Tecwyn Ifan, Steve Eaves a sawl cyfansoddwr arall. Bob yn dipyn ceir dyfyniadau i gyd-fynd r caneuon (fy ffefryn yw `Peidiwch byth ag ymddiried mewn dyn efo jeans taclus gan David R. Edwards), ac yn y dyfyniadau ceir rhywfaint o gyd-destun hanesyddol gwerthfawr.

Byddai wedi bod yn braf gweld mwy o ganeuon gan artistiad cyfoes, ond maen debyg fod y clasuron yn glasuron am reswm. Dyma gofnod o ganu pop Cymraeg wedi ei grynhoi cyfle i rieni gofio ac i blant ddarganfod. Prynwch, gwerthfawrogwch a da chi, canwch!

Gruff Pritchard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
1. Abacus Bryn Fn ar Band

2. Adra Gwyneth Glyn

3. Ai am fod haul yn machlud? Dafydd Iwan

4. Blaenau Ffestiniog Tebot Piws

5. Bore - Ryan

6. Bore da Euros Childs

7. Breuddwyd roc a rl Edward H. Dafis

8. Bwthyn Derwyddon Dr Gonzo a Gwyneth Glyn

9. Bythol wyrdd Tecwyn Ifan

10. Calon - Injaroc

11. Cn Walter Meic Stevens

12. Cn y siarc Gwyneth Glyn

13. Cn yn ofer Edward H. Dafis

14. Carolina Cerys Matthews

15. Ceidwad y goleudy Mynediad am Ddim

16. Cerddwn ymlaen Dafydd Iwan ac Ar Log

17. Cerrig yr afon Iwcs a Doyle

18. Coffi du Gwibdaith Hen Frn

19. Cofio dy wyneb Mynediad am Ddim

20. Colli iaith Heather Jones

21. Cn ar brain Big Leaves

22. Cwsg, Osian allan or opera roc Nia Ben Aur

23. Cymru, Lloegr a Llanrwst Y Cyrff

24. Chwara dy gm - Anweledig

25. Chwaraen troin chwerw - Bando

26. Dala fe nl Fflur Dafydd ar Barf

27. Disgyn (amdanat ti) - Sibrydion

28. Dwin ama dim - Celt

29. Dr Huw Jones

30. Dybl jin a tonic Meinir Gwilym

31. Dyro wn i mi - Bando

32. Eldon Terrace Daniel Lloyd a Mr Pinc

33. Ethiopia newydd Geraint Jarman ar Cynganeddwyr

34. Ffrindia Maffia Mr Huws

35. Geiriau Ail Symudiad

36. Gerfydd fy nwylo gwyn Twm Morys

37. Gitr yn y to Maffia Mr Huws

38. Gwaed ar yr eira gwyn Tecwyn Ifan

39. Gwesty Cymru Geraint Jarman ar Cynganeddwyr

40. Gyda gwn - Catatonia

41. Harbwr diogel Elin Fflur ar Moniars

42. Hawl i fyw Dafydd Iwan

43. Hi yw fy ffrind Mynediad am Ddim

44. Lisa, magic a porva Radio Luxembourg

45. Lleisiau yn y gwynt - Brigyn

46. Lleucu Llwyd Tebot Piws

47. Macrall wedi ffrio Endaf Emlyn

48. Mae rhywun wedi dwyn fy nhrwyn Tebot Piws

49. Mae rhywun yn y carchar Dafydd Iwan

50. Mardi-gras ym Mangor Ucha Sobin ar Smaeliaid

51. Merch t cyngor Geraint Jarman ar Cynganeddwyr

52. Mistar Duw Edward H. Dafis

53. Mor dawel Caryl Parry Jones

54. Mr o gariad Meic Stevens

55. Ni yw y byd Gruff Rhys

56. Nos da, nawr Lleuwen Steffan

57. Nos Sadwrn Abertawe Neil Rosser

58. Nid llwynog oedd yr haul Geraint Lvgreen ar Enw Da

59. Nos Sul a Baglan Bay Huw Chiswell

60. Nwy yn y nen Tebot Piws

61. Os na wnei di adael nawr - Brigyn

62. Paid bod ofn - Eden

63. Pam fod adar yn symud i fyw? - Sibrydion

64. Pam fod eiran wyn? Dafydd Iwan

65. Pan ddaw yfory - Bando

66. Pan fo cyrff yn cwrdd Trwynau Coch

67. Pan for nos yn hir - Ryan

68. Penrhyn Lln John ac Alun

69. Pishyn Edward H. Dafis

70. Rebal wcend Bryn Fn ar Band

71. Rue St Michel Meic Stevens

72. Rhedeg i Paris Yr Anrhefn

73. Rhywbeth bach yn poeni Geraint Jarman ar Cynganeddwyr

74. Rhywbeth oi le Huw Chiswell

75. Seithennyn Big Leaves

76. Stesion Strata Tecwyn Ifan

77. Tafarn yn Nolrhedyn Mim Twm Llai

78. Tn yn Lln - Plethyn

79. Ti a dy ddoniau - Ryan

80. Traws Cambria Steve Eaves a Rhai Pobl

81. Trn bach y sgwarnogod Bob Delyn ar Ebillion

82. Trn i Afon-wen Sobin ar Smaeliaid

83. Tri mis a diwrnod - Vanta

84. Trns dy dad Gwibdaith Hen Frn

85. T ar y mynydd - Maharishi

86. T Coz Dafydd Dafis

87. Wyt tin gm? Meinir Gwilym

88. Wyt tin mynd i adael? Meinir Gwilym

89. Y bardd o Montreal Bryn Fn ar Band

90. Y brawd Houdini Meic Stevens

91. Y cwm Huw Chiswell

92. Y Dref Wen Tecwyn Ifan

93. Y sn Bob Delyn ar Ebillion

94. Y teimlad - Datblygu

95. Yfory Eirlys Parri

96. Yma o hyd Dafydd Iwan ac Ar Log

97. Yma wyf inna i fod Geraint Lvgreen

98. Ymlaen mae Canaan Steve Eaves a Rhai Pobl

99. Ysbryd Solfa Meic Stevens

100.Ysbryd y nos Edward H. Dafis
Gwybodaeth Bellach:
Clasuron Pop Cymraeg Mewn Cyfrol

Yn llawn clasuron gan gyfansoddwyr fel Dafydd Iwan, Caryl Parry Jones a Geraint Jarman, maer gyfrol yn cynnwys caneuon fel Y Cwm, Mr o Gariad, Seithennyn a sawl ffefryn arall.

Meinir Wyn Edwards or Lolfa gafodd y dasg o geisio dewis y 100 cn syn cael eu cynnwys yn y gyfrol, tasg a aeth hi ar daith gerddorol. Roedd dewis 100 o ganeuon pop yn anodd, nid oherwydd diffyg caneuon ond oherwydd bod gormod o ganeuon da ar gael. Roedd cael trawstoriad eang yn bwysig ac ron in bendant am ir caneuon apelio at ystod eang o oedran a chynnwys amrywiaeth o ran arddull. Nid caneuon mewn arddull pop ydyn nhw i gyd - e.e. mae i Colli Iaith a Cn y Siarc naws fwy gwerinol, ac mae rhai o ganeuon Jarman mewn arddull reggae - ond gobeithio bod rhywbeth yma i bawb. Dwin siŵr na fydd pob cn at ddant pob un, a fi sydd ar fai os nad yw eich hoff gn chi yn y casgliad! meddai Meinir.

Maer gyfrol yn cynnwys clasuron fel Yma o Hyd, Chwaraen troin Chwerw, Lleucu Llwyd, Harbwr Diogel; caneuon or gorffennol sydd wedi parhaun boblogaidd hyd heddiw fel Cn Walter, Ysbryd y Nos; a chaneuon a fydd yn siŵr o fod yn boblogaidd am ddegawdau i ddod fel Trns dy dad, Tŷ ar y Mynydd, Seithennyn a Lisa, Magic a Porva.

Mae alawon syml a chordiau gitr yn cyd-fynd phob cn er mwyn hwylusor dasg ou chwarae. Llyfr perffaith felly i rai syn dysgu chwaraer gitr, i fysgwyr neu unrhyw un sydd wrth eu bodd cherddoriaeth a chaneuon Cymreig. A hithau hoff iawn o gerddoriaeth, roedd creur gyfrol hon yn gyfuniad o waith a phleser i Meinir.

Yn bersonol, dwi wedi ailddarganfod rhai caneuon, fel Yma wyf inna i fod, ac roedd yn rhaid i fi ddewis caneuon gan fy hoff fand erioed, Maffia Mr Huws! Ond, rhaid i fi gyfadde fod na rai om ffefrynnau i yma. Caryl Parry Jones yw un o fy hoff gyfansoddwyr a dwi wrth fy modd ei bod hin dod i ganu yn lansiad y gyfrol nos Wener, 3ydd o Ragfyr, ym Mhlas Antaron, Aberystwyth, ac roedd rhaid i fi gynnwys Mor Dawel yn y casgliad dyna un or caneuon gorau erioed, mewn unrhyw iaith, yn fy marn i. Pwrpas y gyfrol yw ir darllenydd gael pleser wrth chwarae a chanur caneuon ar unrhyw adeg a dwin gobeithio mod i wedi llwyddo yn y bwriad hwnnw, meddai.

Caneuon dau fand poblogaidd sydd wedi eu cynnwys yn y gyfrol ywr Sibrydion a Big Leaves. Meddai Meilyr Gwynedd aelod or ddau fand: Mar gyfrol yman syniad da iawn. Dwin cofio faint o ddefnydd ges i o lyfrau tebyg pan on nin ifanc. Mi oedd ganddon ni gopi o lyfr Dewi Pws yn tŷ ni ers talwm yn llawn oi ganeuon o, ac mi oedden ni wastad yn dysgu or llyfrau yna - mi oedd on lot o hwyl oi gymharu llyfrau eraill fel Tune of the day ac ati! Mi fydda' cael llyfr fel ma hefo cymaint o amrywiaeth caneuon wedi bod yn werthfawr i mi pan on nin dechra chwara gitr. Dwin chuffed iawn fod rhai on caneuon ni wedi eu cynnwys yn y gyfrol ac ella y bydd yna blant ifanc yn tyfu fyny yn dysgu un neu ddau on caneuon ni a chaneuon eraill Cymraeg da sydd wedi eu sgrifennu dros y degawdau diwethaf.

Meddai cyflwynydd BBC Radio Cymru, Richard Rees yn ei ragair ir gyfrol; Or diwedd, dyma gofnod o rai or caneuon mwyaf adnabyddus a phoblogaidd yn y byd roc a phop Cymraeg. Maer llyfr hwn yn gaffaeliad mawr ir perfformwyr roc rhwystredig yn ein plith, syn straffaglu i ddyfalu pa gordiau iw chwarae drwy wrando ar ganeuon ar CD neu radio! Rwyn dweud yn aml bod caneuon fel dyddiadur. Wrth glywed y llinell gyntaf mae rhywun yn cofio am ddigwyddiad, lleoliad neu gariad cyntaf. Dyma gyfle felly i chi ymgolli yn y dyddiadur hwnnw, a mwynhaur atgofion syn deillio or detholiad yma o gant o ganeuon pop.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Beibl Newydd y Storiwr
Bob Hartman
£8.32
 
Prynwch
Blodau'r Grug - 100 o ...
Alex Hamilton
£9.00
 
Prynwch
Medieval Castles of Wales, The
John R. Kenyon
£12.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Rhwng Dau Olau
Ifor ap Glyn
£7.90
 
Prynwch
Saesneg
Melting Pot, The - World ...
Maggie Ogunbanwo
£9.99
 
Prynwch
Plant
Cyfres Cyw: Bolgi a'r ...
Anni Llŷn
£3.95
 
Prynwch