Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres yr Onnen: Diffodd y Sêr
Haf Llewelyn
ISBN: 9781847716972 (1847716970)Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2017
Cyhoeddwr: Y Lolfa
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 195x128 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel hanesyddol yw Diffodd y Sêr. Mae'r stori wedi'i seilio ar hanes Hedd Wyn ac mae'r Rhyfel Byd Cyntaf yn gefndir i'r digwyddiadau. Enillydd gwobr Tir na n-Og 2014.

Ellis has to become a soldier, like dozens of other young men from the Trawsfynydd area, during the First World War. But Anni looks up at the stars each night and wishes that her brother could come home to Yr Ysgwrn, especially after seeing the terrible effect the fighting has had on the father of her best friend. A special prize is waiting for Ellis if he returns home safely ...
Dyma nofel syn werth ei darllen. Yn gefndir iddi mae hanes Hedd Wyn, y bardd-filwr a syrthiodd ar Gefnen Pilckem ym mrwydr Passchendaele yn Fflandrys ym 1917 lle collodd bron i chwarter miliwn o filwyr eu bywydau.

Adroddir yr hanes trwy lygad Anni, un o chwiorydd Hedd Wyn, ac yn ganolog ir stori mae ei hanesion hi a Lora, ei ffrind pennaf. Er gwaetha cysgod y Rhyfel Mawr maent hwy yn eu diniweidrwydd yn dygymod bywyd bob dydd yng Nghwm Prysor, gan rannu cyfrinachau a phrofiadau carwriaethol merched ifanc yn eu harddegau.

Nid tasg hawdd i awdur yw ysgrifennu am un o ddigwyddiadau mwyaf erchyll dynoliaeth, ond fe lwyddodd Haf Llewelyn. Nid ywn celu dim. Saethwyd tad Lora yn ei wyneb ai anafun ddifrifol ym mrwydr Coed Mametz ac y mae darllen y llythyr syn disgrifior ymladd ar amodau byw yn y ffosydd du pwll dyfnaf uffern yn ddirdynnol ac yn ddigon i fferrur gwaed. Ond ochr yn ochr r disgrifiadau ysgytwol mae yma ysgrifennu sensitif a dwys, a llwyddar awdur i ddod ag elfennau o hapusrwydd a pheth ysgafnder i fywydaur cymeriadau.

thema rhyfel ar faes llafur ein hysgolion, bydd y nofel hon yn ddeunydd darllen atodol penigamp.

Menna Lloyd Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Haf Llewelyn yn ysgrifennu ar gyfer plant ac oedolion, ac wedi gweithio fel athrawes gynradd. Maen byw yn Llanuwchllyn, ger y Bala.
Gwobrau:
Enillydd Tir na nOg 2014 Cymraeg (uwchradd) / Winner of Welsh Tir na nOg 2014 (secondary)
Diweddarwyd ar 10 Mehefin 2014
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Sut i Loywi Mewn Rhifyddeg Pen
Beryl Webber
£16.50
 
Prynwch
Llwch yn yr Haul
Marlyn Samuel
£8.95
 
Prynwch
Twll Bach y Clo
Lleucu Fflur Jones
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Rwan Na Nawr: Hanes ...
Tudur Owen
£6.99
 
Prynwch
Saesneg
Revenant
Tristan Hughes
£9.99
 
Prynwch
Plant
Cyfres Catherine Barr: ...
Catherine Barr
£6.99
 
Prynwch