Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dolenni Hud
Owen Martell
ISBN: 9781848510326 (1848510322)Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2008
Cyhoeddwr: Gomer@Lolfa
Darluniwyd gan Simon ProffittFformat: Clawr Meddal, 210x210 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £12.99   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Casgliad o ryddiaith sydd wedi'i lleoli mewn ardaloedd gwahanol yn America a enwyd ar ôl enwau lleoedd yng Nghymru, megis Llangollen, Llandaff, Cardiff, Bangor a Neath. Yn cynnwys ffotograffau o'r gwahanol leoliadau.

A collection of prose based in American towns named after places in Wales, such as Llangollen, Llandaff, Cardiff, Bangor and Neath. Contains photographs of the various locations.
Fel y nododd T. H. Parry-Williams sawl tro, mae na ryw hud arbennig yn perthyn i enwau. Mae iddyn nhw hanes a stori a sŵn unigryw. Fe gafodd y bardd ei swyno gan enwau ffermydd a phentrefi a thai ym mro ei febyd yn Eryri, ond hefyd fei swynwyd gan enwau gwledydd pell – Pica a Callao a Rio yn ne America, ac yng ngogledd America cyfaddefodd iddo wylo gan enw – Santa Fe.

Maer gyfrol hardd hon yn agor gyda dyfyniad o gerdd T. H. Parry-Williams i Chicago, lle bun troedio llwybrau rhyw berthynas pell iddo, ac mae yna berthynas rhwng pobol a llefydd, ac mewn sawl man maen hawdd teimlo bod y bobol a fun byw yno ar draws y canrifoedd wedi gadael eu stamp ar y lle. (Dyna pam mae hi mor drist gweld llawer or mewnfudwyr i Gymru yn newid hen enwau cynhenid yn Valley View neu'n Primrose Cottage!)

Rwyn cofio rhyfeddu y tro cyntaf y bm i draw yng ngogledd America a gweld yr holl enwau Cymreig ar fap y trn tanddaear yn ninas Philadelphia – Bryn Mawr, Gwynedd a Bala-Cynwyd. Does dim llawer o l y miloedd o Gymru a fudodd dros yr Iwerydd yng ngogledd America bellach, yn wahanol ir Gwyddelod ar Eidalwyr. Ond maer enwau yn atgof or bwrlwm Cymreig a fu yno unwaith. Chwarae r atgofion hynny, a cheisio dyfalu a chreu cysylltiadau rhyngddyn nhw y mae Owen Martell yn ei gyfrol ddiweddaraf. Mae o ei hun wrth gwrs wedi treulio cryn amser yng ngogledd America, ac mae l profiadau go iawn, ac ymwybyddiaeth o lefydd a phobol go iawn yn loyw drwyr straeon.

Weithiau maen anodd gwybod ai yng Nghymru neu America ydan ni. Dyma linellau agoriadol Y Rhwyd, stori r is-deitl Llangollen:

Roedd Llangollen yn cyfiawn gysgu. Roedd hin berfedd bore Sul ar
faestref wen wedi ildio unwaith yn rhagor i dywyllwch di-hidio.

Bur Sadwrn yn ddiwrnod ffair fach leol. Daethai rhai o drigolion y
stryd i werthu hen bethau anghofiedig eu cypyrddau au garejys.

Yn ei dro maer awdur yn creu darluniau o drigolion Llandaff a Bangor, Narberth, Cardiff a Llangollen ac maer chwe stori yn creu Cymru arall, ddieithr ond sydd eto'n gyfarwydd. Fel y maer enghraifft uchod yn dangos, maer rhyddiaith yn y gyfrol yn canu, yn creu darluniau byw o fywyd pentrefi a threfi bychain gogledd-ddwyrain America. Ac yn gyfeiliant ir geiriau mae lluniau lliwgar ac awgrymog Simon Proffitt yn dal darn or America wledig syn prysur ddiflannu.

Iwan Llwyd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Mae Owen Martell yn awdur tair nofel - dwy yn Gymraeg ac un yn Saesneg. Enillodd ei lyfr cyntaf, Cadw dy ffydd, brawd, wobr Llyfr y Flwyddyn 2001. Enwyd ei ail, Dyn yr Eiliad, ar Restr Fer yr un gystadleuaeth yn 2004 ac, yn l un adolygydd, y mae'n "rhagorol, ymhob ffordd."

Ar l cwblhau cyfieithiad Saesneg o Dyn yr Eiliad, The Other Man, mae Owen erbyn hyn yn gweithio ar amrywiaeth o brosiectau - gan gynnwys nofel newydd.

Mae Owen hefyd yn chwarae gyda'r grŵp Traw ac yn ennill ei damaid fel cyfieithydd a thros-leisydd.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Rhoddodd Bethan Mair o Rhydaman i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Llyfr gwirioneddol dda."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Out of the Shadows - A ...
Deirdre Beddoe
£14.99
 
Prynwch
Meddwl a'r Dychymyg ...
T. Robin Chapman
£9.99
 
Prynwch
Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Rhwng Dau Olau
Ifor ap Glyn
£7.90
 
Prynwch
Saesneg
Melting Pot, The - World ...
Maggie Ogunbanwo
£9.99
 
Prynwch
Plant
Cyfres Cyw: Bolgi a'r ...
Anni Llŷn
£3.95
 
Prynwch