Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ar Ddannedd y Plant
Elfyn Pritchard
ISBN: 9781848512511 (1848512511)Dyddiad Cyhoeddi: Awst 2010
Cyhoeddwr: Gomer
Fformat: Clawr Meddal, 195x128 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £6.99 
Ein Pris: £3.00 
Rydych yn Arbed: £3.99 (57.1%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Syrthiodd mam feichiog Meilir i lawr y grisiau gyda chanlyniadau pellgyrhaeddol. Ai Meilir oedd yn gyfrifol? Ni all unrhyw un newid ei orffennol ond fe all geisio dygymod â'i bresennol. Nofel afaelgar sy'n darlunio effaith ein magwraeth a'n plentyndod arnom.

A new novel by a prize-winning author.
Dynion wedi eu clwyfon ddwfn yw prif gymeriadau nofel ddiweddaraf Elfyn Pritchard, Ar Ddannedd y Plant.

Newydd ymddeol a dychwelyd i Gymru y mae Trefor, wedi gyrfa lwyddiannus iawn fel newyddiadurwr yn Llundain. Gadael ei gartref wnaeth Meilir hefyd, a mynychu ysgol yng nghyffiniaur Amwythig, gan aros yn yr ardal honno am dros ddeng mlynedd ar hugain. Hiraetha Meilir am Gymrun aml wrth sefyllian ar Welsh Bridge y dref honno. Efallai fod y ddau yn perthyn o bell ond yr hyn syn eu clymu yw creithiau eu magwraeth. Hanes eu perthynas yw calon y nofel hon, ynghyd 'r daith at galon y gwir ym mywydaur ddau.

Ond os mai dynion ywr prif gymeriadau, mae rl y ddwy fam yn allweddol. Methu cydymdeimlo nag uniaethu efo gwewyr Trefor y mae Mrs Pugh, gan ddewis peidio ag ymyrryd tan y diwedd. Y mae perthynas Meilir Puw ai fam ef, ar y llaw arall, yn glawstroffobig o agos, ai deimlad o frad wrth glywed am y babi newydd yn ingol. Ar tadau? Daw pwysau gan un ohonynt i lwyddo, a rhoir bai ar gam a wnar llall. Wrth ddarllen y nofel hon, daw geiriaur bardd Phillip Larkin am rieni i gof, ac ni ellir anghytuno hwy y tro hwn!

Cyfeirir sawl tro yn y nofel at wraig arall, sef y seicoddadansoddwraig Alice Miller ai chyfrol, The Drama of the Gifted Child. Mae gwaith Miller yn amlwg wedi dylanwadu ar yr awdur ac fe groniclir yn glir yn y nofel pa mor andwyol y gall eu magwraeth fod i blant, nid yn unig yn ystod eu plentyndod, ond yn fwy negyddol byth am weddill eu bywydau. Oes yna waredigaeth bosib?

Fel y gellid disgwyl gan Elfyn Pritchard, mae iaith y gyfrol hon yn gyfoethog ar diweddglor tro hwn yn awgrymog. Ydy gwaed yn dewach na dŵr? Pugh ta Puw fydd yn ennill yn y diwedd?

Janet Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Magwyd Elfyn Pritchard yn Edeirnion, ond maen byw bellach ym Mhenllyn ers blynyddoedd. Roedd yn athro, prifathro ac ymgynghorydd addysg gynradd yng Ngwynedd hyd at ei ymddeoliad.


Enillodd y Fedal Ryddiaith am ei gyfrol Trwyr Tywyllwch yn 2001 a Gwobr Goffa Daniel Owen yn 2003 am ei nofel Pan Ddawr Dydd. Yn 2003 dyfarnwyd iddo Dlws Coffa Mary Vaughan Jones am ei gyfraniad i lenyddiaeth plant.
Gwybodaeth Bellach:
Mae greddf y newyddiadurwr yn profin gryfach nar awydd am ymddeoliad tawel pan ddaw Trefor Puw ar draws carreg fedd anghyffredin wrth chwilio am hanes ei deulu. Maer reddf honnon ei arwain i ganol cymhlethdod bywyd Meilir Parry, gŵr y mae ei orffennol trasig wedi effeithion fawr arno. Ond ai cymhellion anhunanol sydd gan y newyddiadurwr wrth iddo fynd ar drywydd stori Meilir, neu a yw ei orffennol yntau yn dylanwadu arno?
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Alun yr Arth: Alun ...
Morgan Tomos
£2.99
 
Prynwch
Pry ar y Wal
Eigra Lewis Roberts
£8.99
 
Prynwch
Rhannu'r Tŷ
Eigra Lewis Roberts
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Rwan Na Nawr: Hanes ...
Tudur Owen
£6.99
 
Prynwch
Saesneg
Revenant
Tristan Hughes
£9.99
 
Prynwch
Plant
Cyfres Catherine Barr: ...
Catherine Barr
£6.99
 
Prynwch