Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dafydd Hywel - Hunangofiant Alff Garnant
Dafydd Hywel, Alun Wyn Bevan
ISBN: 9781848515376 (1848515375)Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2013
Cyhoeddwr: Gomer@Lolfa
Fformat: Clawr Meddal, 215x140 mm, 208 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant di-flewyn ar dafod y cymeriad brith, lliwgar a'r actor talentog Dafydd Hywel.

The autobiography of the outspoken, colourful character and talented actor Dafydd Hywel.
Dyn oedd thipyn o feddwl oi farn ei hun oedd Alf Garnett y sitcom Till Death Us Do Part, yn adweithiol a rhagfarnllyd. Ir graddau ei fod yntau hefyd yn hoff o gael dweud ei ddweud, gesyd Dafydd Hywel ei hun yn yr un mowld r cymeriad crintachlyd hwnnw a bortreadwyd gan Warren Mitchell.

Llanw a thrai yw bywyd, ac maer uchafbwyntiau ar isafbwyntiau iw cael yn y gyfrol hon. Magwyd Dafydd Hywel yng Nglanaman nefoedd ar y ddaear i blentyn yn y pumdegau, a rhestrir pob siop a charreg yn y pentref, a phob person oedd yn byw yno. Mae ei deyrnged iw fam yn un gynnes, ac maer mab yn galon i gyd wrth gofioi chyflwr bregus ar ddiwedd ei hoes, yn dioddef o glefyd Alzheimer. Maen canmol ei dad, ei ffrind gorau ar un ai cyflwynodd ir campau y bun eu dilyn weddill ei oes rygbi, criced a bocsio. Bu farw ei dad o ganser yn 85 oed: dymar diwrnod y dechreuodd Dafydd Hywel beidio chredu bod Duw i gael.

Adroddir nifer o hanesion difyr am yrfa broffesiynol yr awdur, gan restrur dramu ar sioeau sydd wedi aros yn ei gof, er enghraifft 'The Mouse and the Woman', stori fer gan Dylan Thomas a addaswyd ar gyfer y sgrin fawr gan Vincent Kane a Karl Francis. Sonnir hefyd am Yr Alcoholig Llon, a sut y daeth Alcoholics Anonymous i ddangos y ffilm drosodd a throsodd yn eu sesiynau, er budd mawr ir rheini oedd yn chwilio am ryddhad o afael y cyffur. Ar gynffon y rhestr gynyrchiadau manteisir ar y cyfle i ddatgan barn am gyflwr y byd ffilmiau cyfoes yng Nghymru.

Ar lefel bersonol, bu Dafydd Hywel yn weithgar iawn yn yr ymgyrch i sefydlu ysgolion Cymraeg yng Nghaerdydd. Roedd cynllun ar droed i fynnu bod ei blant yn mynychu ysgolion cynradd gwahanol, y naill yn agos ir cartref ar llall bellter mawr i ffwrdd. Wedi ymgyrch filain caniatawyd lle ir ddau yn Ysgol Coed-y-gof. Adroddir stori ingol Aber-fan yma hefyd, a cholli'r 144, gan gynnwys 116 o blant. Tynnir sylw at yr anghyfiawnder a fu wrth ddosbarthur arian a gasglwyd i gefnogir gymuned: o ddefnyddio 150,000 o arian Cronfa Aber-fan i glirior tip a'i wneud yn ddiogel yn hytrach nag i helpur teuluoedd dioddefus.

Nid ywn osgoi nodir troeon tywyll yn ei fywyd ei anffyddlondeb i Betty, ei wraig, ei gyfnodau o yfed trwm, ei iselder, ai drafferthion ariannol. Telir teyrnged gynnes i nifer o ffrindiau agos a fun gefn iddo drwyr adegau anodd hyn pan oedd, yn iaith Dyffryn Aman, wedi mynd off y raels.

Cyflwynir yr hunangofiant yn nhafodiaith hyfryd Dyffryn Aman. Maen gyfrol syn adrodd stori bywyd, y gwych ar gwachul. Er bod rhywbeth yn y safiad na fydd at ddant pawb, bydd yn sicr o ddiddanur rhai hynny syn hoffi ambell druth a thipyn o dantro.

Rhiannon Ifans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Diweddarwyd ar 21 Tachwedd 2013
Actor yn ddi-flewyn ar dafod

Ar l perfformio ar y llwyfan ar sgrin am bron hanner canrif, mae Dafydd Hywel yn un on hactorion mwyaf adnabyddus.

Maer actor 67 oed, sydd wedi serennu yn Pobol y Cwm, Y Pris, Pen Talar a Stella (cyfres Ruth Jones ar Sky One), ar fin rhyddhau ei hunangofiant eithriadol o onest, Dafydd Hywel: Hunangofiant Alff Garnant (Gwasg Gomer).

Yn feistr ar y llwyfan ar sgrin, dyma Dafydd Hywel yn cyfadder cwbl am ei fywyd: ei yrfa, ei farn am S4C, addysg Gymraeg, y prif ddylanwadau yn ei fywyd ai amser yn ddibynnol ar alcohol.

Bob amser yn rhywun syniadau cryf, gallwch ddisgwyl mwy o hynny yn ei hunangofiant. Roedd yn brofiad emosiynol iawn. Dim ond wedi i fi ddechrau ysgrifennu y sylweddolais pa mor ddylanwadol y bu pobl yn fy mywyd, a chymaint dw in collir rheiny dw i wedi eu colli. Dw i wedi bod mor onest phosibl ac roedd hynny, ar adegau, yn anghyfforddus iawn, meddai Dafydd.

Ychwanegodd: Mae pobl wedi gofyn pam y penderfynais i adrodd fy stori, ar ateb gonest yw fy mod yn teimlo bod gen i rywbeth iw ddweud. Dw i wedi profi cymaint o emosiynau yn fy mywyd, rhai uchafbwyntiau a rhai cyfnodau isel iawn, iawn y galla i ond feio fy hun amdanyn nhw.

Maer llyfr yn ein tywys oi blentyndod cynnar yng Ngarnant, Cwm Aman, or caeau rygbi a chriced, iw yrfa ar y llwyfan ar sgrin. Maen achub ar y cyfle hefyd i leisio ei farn ar gyflwr teledu Cymraeg ar hyn o bryd: Pan ddechreuais i, roedd ganddyn nhw bobl dalentog a chreadigol iawn a oedd yn gwybod beth roedden nhwn ei wneud - pobl fel Dilwyn Jones, Will Aaron, Paul Turner, John Hefin a Carl Francis, a oedd yn deall eu crefft. Nid ywr bobl syn rheoli pethau heddiw wir yn gwybod sut mae uniaethu Chymru ai phobl. Beth mae Dr Who a Casualty yn eu golygu i bobl Cymru, mewn gwirionedd? medd Dafydd syn byw yng Nghapel Hendre, Rhydaman erbyn hyn.

Dw in credu mai un or problemau mwyaf ywr ffaith nad ywr Cymry yn gwybod pa mor dda ydyn nhw. Mae Y Gwyll, er enghraifft, yn ddarn neilltuol o waith ac maen dangos y gallwn ni gystadlu gydar gorau.

Maer Cymro brwd wedi serennu mewn nifer o ffilmiau Cymraeg a Saesneg gan gynnwys Yr Alcoholig Llon, Burton: Y Gyfrinach, Off to Philadelphia in the Morning a Chwedl Nadolig. Yn y llyfr mae Dafydd yn siarad am y dirywiad ym maes ffilm a drama trwy gyfrwng y Gymraeg: A dweud y gwir, maen torri fy nghalon, ond gyda lwc, o dan drefn newydd S4C, y bydd y siwts yn defnyddio peth ou synnwyr cyffredin a sicrhau bod ffilm a drama yn chwarae rhan amlwg yn rhaglennir sianel. Nid pawb sydd eisiau gwylio rygbi a phl-droed fore, ddydd a nos!
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Writers of Wales: Gwenlyn ...
Roger Owen
£7.99
 
Prynwch
Never Mind the Bluebirds ...
David Collins
£6.99
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 10. Be ...
Dafydd Wigley
£9.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Rhwng Dau Olau
Ifor ap Glyn
£7.90
 
Prynwch
Saesneg
Melting Pot, The - World ...
Maggie Ogunbanwo
£9.99
 
Prynwch
Plant
Cyfres Cyw: Bolgi a'r ...
Anni Llŷn
£3.95
 
Prynwch