Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Canu Ceir a Cobs
Ifor Lloyd, Lyn Ebenezer
ISBN: 9781848515499 (1848515499)Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2014
Cyhoeddwr: Gomer@Lolfa
Fformat: Clawr Meddal, 216x142 mm, 152 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Blas ar fywyd difyr a llawn y Cardi Ifor Lloyd, a gyfunodd dair gyrfa yn ganwr llwyddiannus, perchennog garej a bridiwr cobiau Cymreig.

The autobiography of Ifor Lloyd, a Cardiganshire man who combined three careers as a successful singer, garage proprietor and breeder of Welsh cobs.
Crug-y-bar roedd rhyw ramant yn perthyn i'r enw pan oeddwn yn blentyn. Tri pheth a gysylltwn 'r enw: yr emyn-dn y cenid ail bennill emyn David Charles, Caerfyrddin O Fryniau Caersalem arni mewn angladdau; ar ddau frawd Ifan ac Ifor Lloyd, Ifan y baswr ac Ifor y bariton, a'r ddau yn sr yr eisteddfodau lleol.

Mae Canu, Ceir a Cobs, hunangofiant Ifor, yr ieuengaf or ddau, yn gyfrol ardderchog am un a gafodd dair gyrfa ryfeddol canwr, dyn busnes llwyddiannus ym myd gwerthu ceir Volvo, a bridiwr cobiau Cymreig.

Mae ei ddarlun o fyd yr eisteddfodau mawr a bach yn gampus. Mae taro ar yr enwau hynny y bur eisteddfod leol yn feithrinfa iddyn nhw'n gwneud i ni sylweddoli maint ein braint, yn blant llawr gwlad, yn cael clywed cantorion o safon uchel iawn. Aeth llawer ohonyn nhw yn eu blaenau i fwynhau gyrfaoedd proffesiynol.

Chlywais i erioed mor tenor Todd Jones yn canu. Bu farw ym 1932, ond clywais lawer amdano, ar un modd Edgar Evans, tenor a ddaeth yn un o sr y byd opera. Diddorol oedd darllen yr hanes am dad Ifor yn rhannu llwyfan gydar ddau, a byddain cyd-ganu Y Marchog ar y mr gyda Syr Geraint Evans roedd gan y ddau gychod yn Aberaeron!

Ceir hanes ei dad yn mynd i nl tractor o Foncath ac ar y ffordd adre'n parcior tractor tu allan i gapel Plwmp, tynnu ei oferls ... a chydag olew drosto, mynd i mewn i'r capel a chystadlu yn yr eisteddfod ac ennill yr unawd bas!

Mae anturiaethau a llwyddiannau eisteddfodol Ifor yn rhy niferus iw crybwyll. Curodd Dennis ONeill am wobr y Rhuban Glas dan 25 oed yn Eisteddfod Genedlaethol y Barri, 1968, ac enillodd wobr Canwr y Flwyddyn Eisteddfod Llangollen, 1971. Teithiodd i'r Unol Daleithiau a Chanada gyda Chr Pendyrus.

Diddorol yw darllen fod Daniel Jenkins, ei dad-cu ar ochr ei fam, yn nai i'r bardd Cerngoch ac mai Daniel olygodd Cerddi Cerngoch ar gyfrol Cerddi Ysgol Llan-y-crwys, dwy gyfrol werthfawr erbyn heddiw ar ail yn un arbennig o hardd. Roedd Daniel Jenkins hefyd yn nai ir swagman Joseph Jenkins o Dregaron.

Criw o frid yn sicr. Mae yn y teulu hanes o fyd busnes a ffermio syn egluro llwyddiannau Ifor ym myd gwerthu ceir a bridio cobiau gan gynnwys rhai ar gyfer y farchnad ryngwladol. Manteisiodd ar ei gysylltiadau eisteddfodol yn y ddwy yrfa yna hefyd. Dyma gyfrol ddifyr, ddarllenadwy a hanesyddol werthfawr.

Gwyn Griffiths

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfoeth Gorau, Y - Cyfrol ...
 
£6.95
 
Prynwch
Math y Mwydyn - ...
Llio Dyfri Jones
£3.00
 
Prynwch
Math y Mwydyn - Rhifau o ...
Llio Dyfri Jones
£3.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Eigra: Hogan Fach o'r Blaena
Eigra Lewis Roberts
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Cambrian Pictures
Ann Julia Hatton
£11.99
Plant
10 Stori o Hanes Cymru (Y ...
Ifan Morgan Jones
£9.99
 
Prynwch