Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Un Nos Ola Leuad
Caradog Prichard
ISBN: 9781871734003 (1871734002)Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Gwalia
Darluniwyd gan Ruth Jên IfansFformat: Clawr Meddal, 121x183 mm, 208 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel rymus am blentyndod bachgen ifanc yn Nyffryn Ogwen. Cyhoeddwyd yn wreiddiol ym 1961.

A powerful novel about a young boy's childhood in the Ogwen Valley. First published in 1961.
Fel fi, maen ddigon posib mair tro diwethaf i chi ddarllen y nofel hon oedd dan gyfarwyddyd athro neu athrawes, gan orfod dadansoddi pob cymal a brawddeg (a cheisio dysgu rhai or dyfyniadau mwyaf arwyddocaol ar gof cyn arholiad neu brawf!) yn ogystal gorfod ysgrifennu crynodeb o bob pennod yn waith cartref. Dydw i ddim yn cwestiynu am eiliad y drefn o astudio clasuron ein lln fel rhan o faes llafur cyrsiau Cymraeg, ond sgwn i pa mor barod ydyn ni wedyn i droin l at y cyfrolau hyn on gwirfodd au mwynhau yn ein hamser hamdden?

Gyda chyfrol feirniadol Menna Baines ar fywyd a gwaith yr awdur Caradog Prichard wedii gosod ar Restr Hir Llyfr y Flwyddyn eleni, dyma gais yn dod i mi bori rhwng cloriaur nofel unwaith yn rhagor. A dyma ganfod, er fy ngwaethaf bron, bod yna rywbeth cysurus, braf am ddychwelyd at y nofel anghysurus, hegar hon. Crwydro hyd y Ln Bost hyd at Ben Llyn Du y maer bachgen o hyd, ond y tro yma mae mwy o bleser iw gael – os pleser ywr gair – wrth ei ddilyn tuai dranc, ac mae darluniau a llythrennu trawiadol Ruth Jn yn gymorth in tywys ymhellach i mewn iw fyd o.

Ac rydw in synhwyro, rywsut, bod mwy iw weld y tro yma – maer manylion fel petaen nhwn glynu yn y cof ac yn canu cloch yn nes ymlaen, a phob pennod drist ar hyd y daith wediu saerno yn daclus ac yn grwn. O ddarllen y nofel ar ei hyd, yn hytrach na fesul gwers, maer undod yn dod yn amlwg ar llif yn cyflymu wrth inni glosio tuag at y diwedd anorfod.

I mi, mae hin nofel dristach nag oedd hi ddeng mlynedd yn l hefyd, ar tywyllwch yn fy llyncun fwy cyfan gwbl rywsut. Pry cop ar drugaredd ei we ywr bachgen, yn union fel hwnnw syn ceisio dianc drwy ffenest ar ddechraur bedwaredd bennod ar ddeg. Dyna lle oedd on cerddad ar hyd y gwydyr . . . cerddad am dipyn bach a cael codwm, a mynd yn ei l a cerddad a cael codwm wedyn. Ond oedd o byth yn syrthio ar lawr achos oedd gwe pry cop run fath a lastig yn ei ddal on hongian pan oedd on cael codwm, a dyna sud oedd on medru dŵad yn ei l ar ffenast bob tro. Ond breuo y maer lastig gyda phob ergyd a ddaw i ran y bachgen, hyd nes nad oes dim iw godi wedir codwm olaf.

Mae na un peth yn sicr, wna i ddim cadw draw cyhyd eto.

Nia Peris

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Un Nos Ola Leuad (SCD2472)
Caradog Prichard
£5.99
 
Prynwch
Croesi Traeth
Gwyn Thomas
£5.00
 
Prynwch
Gweddnewidio - Detholiad ...
Gwyn Thomas
£12.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Rwan Na Nawr: Hanes ...
Tudur Owen
£6.99
 
Prynwch
Saesneg
Revenant
Tristan Hughes
£9.99
 
Prynwch
Plant
Cyfres Catherine Barr: ...
Catherine Barr
£6.99
 
Prynwch