Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Senedd (Cymraeg - Argraffiad Arbennig)
Trevor Fishlock
ISBN: 9781905582464 (1905582463)Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2010
Cyhoeddwr: Graffeg
Darluniwyd gan Andrew MolyneuxAddaswyd/Cyfieithwyd gan Rhys Iorwerth.Fformat: Clawr Caled, 250x250 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £65.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Bwriadwyd y Senedd i fod yn bont i'r dyfodol, gan adeiladu ar draddodiad hir o hanes a gwleidyddiaeth. Mae'r gyfrol hon gan Trevor Fishlock yn edrych ar y cefndir i safle'r Cynulliad ym Mae Caerdydd a llywodraeth Cymru. Ceir yma luniau trawiadol o'r adeilad a gynlluniwyd gan Richard Rogers. Argraffiad arbennig mewn cas cerdyn.

The Senedd was designed to be a bridge into the future, emerging from a long historical and political evolution. This illustrated book by Trevor Fishlock explores the background to the Assembly's site in Cardiff Bay and government in Wales. The photographs illustrate the building designed by Richard Rogers. Special edition with presentation slipcase.
Yn rhinwedd fy swydd gydag Uned Wleidyddol BBC Cymru, rwyn gyfarwydd iawn ag adeilad y Senedd ym Mae Caerdydd. Ond fel arfer rwyn rhy brysur yn rhuthro o un lle ir llall i sylwin fanwl arno. Maer gyfrol swmpus hon yn gronicl llawn o harddwch yr adeilad, ac yn sicr, mae hin fwy na chyfrol bwrdd coffi syn llawn o luniau a delweddau.

Cawn flas ar hanes gwleidyddol Cymru, hanes Bae Caerdydd ar brifddinas, a gwybodaeth bensaernol am gynllun yr adeilad ar nodweddion crefftus sydd oi amgylch. Mae yma hefyd gyfweliadau gydar penseiri, sef yr Arglwydd Richard Rogers ac Ivan Harbour, syn rhoi hanes yr ysbrydoliaeth y tu l i gysyniad y cynllun. Ac maer cyfweliad gyda Llywydd y Cynulliad, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, yn rhoi syniad da i ni sut maer adeilad yn gweithio o ddydd i ddydd, ynghyd i arwyddocd ir genedl.

Un o gryfderau amlwg y gyfrol yw ffotograffau Andrew Molyneux, yn dogfennur adeilad wrth iddo gael ei godi, yn dangos safler Senedd ac yn manylu hefyd ar y nodweddion pensaernol clyfar a deniadol syn gwneud yr adeilad yn un mor eiconig. Cawn hefyd gip tu l ir llenni, gweld rhannau nad ydynt ar agor ir cyhoedd, megis stafell y boileri, swyddfar Llywydd, ar systemau cyfrifiadurol sydd gan yr Aelodau yn y Siambr. Cawn hefyd esboniad or dull pleidleisio electronig ar system negeseuo.

Maer adeilad yn un dramatig, gyda golygfa wych dros y bae i gyfeiriad Penarth. Ei ganolbwynt ywr twndis mawr uwchben y Siambr, ac esbonnir sut y cafodd coed cedrwydd o Ganada eu crymu o amgylch y twndis ac ar hyd y to. Maen amhosib peidio chael gwefr o weld sut maer pren ar llechi o chwarel Cwt-y-bugail, Blaenau Ffestiniog, wedi cael eu defnyddio i greu naws fodern ac awdurdodol. Maer defnydd celfydd or gwydr hefyd yn galluogi ymwelwyr i weld i mewn ir Siambr a chael cip ar yr holl drafod islaw, gan greur teimlad agored oedd wrth galon gweledigaeth y penseiri.

I unrhyw un sydd diddordeb mewn gwleidyddiaeth, hanes a phensaernaeth, maer gyfrol hon yn un hynod ddiddorol. Maer dyluniad gln a slic yn pwysleisio techneg y ffotograffydd wrth ddangos harddwch y strwythur ar deunyddiau syn rhan or adeilad. Cawn hefyd flas ar hanes y safle, gan roir Senedd yn ei chyd-destun hanesyddol ar safler dociau ond sydd bellach yn bwerdy i ddemocratiaeth Cymru.

Gwyddno Dafydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Trevor Fishlock reported across the world as a foreign correspondent and was The Times staffer in India and New York, and The Daily Telegraph bureau chief in Moscow. He won the International Reporter of the Year prize in the British Press Awards. He reported Wales in the 1970s and has written books on Wales, India, America and Russia.

His Conquerors of Time explored 150 years of discovery and invention. He won a Bafta as writer-presenter of the popular television series Wild Tracks. He has sailed twice across the north Atlantic and through the Roaring Forties from Cape Town to Melbourne. He lives in Cardiff.
Gwybodaeth Bellach:
Maer cromlinau cedrwydd beiddgar ar ffurf tonnaur mr yn awgrymu hyder. Maer waliau crisial yn cadarnhau tryloywder wrth lywodraethu. Or llwyfan hon ar y penrhyn hwn, mae Cymrun edrych i fyw llygad y byd. O ystyried ei bod yn ymgorffori dau gysyniad gwahanol - gweledigaeth bensaernol ddyrchafol ac arena lywodraethu i ddyn ai ffaeleddau - maen anochel mai mewn awyrgylch o angerdd ac o ddadlau ffyrnig y cafodd y Senedd ei chreu. Ni honnodd neb mai tasg hawdd fyddai hyn. Yn gynulliad a chroesffordd i Gymru gyfan, dyma ddemocratiaeth newydd ar waith. Ac maer gwaith yn galed. Maen amlwg mai ystyr y Senedd yw lle syn eiddo i ni, ac mai ni piaur dasg o lunior dyfodol. Ddeuddeng mlynedd yn l, dim ond breuddwyd oedd yr olygfa fodern ar lannau Caerdydd. Gyda ffotograffau newydd trawiadol gan Andrew Molyneux o adeilad y Senedd a lluniau or archif, maer llyfr hwn yn dangos sut y daeth y Senedd syn ganolbwynt ir olygfa honno yn wirionedd heriol syn destun ysbrydoliaeth.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Pobl Pentre Bach: ...
Ifana Savill
£5.99
 
Prynwch
Dafydd Ap Llywelyn - The ...
Steve Griffiths
£5.95
 
Prynwch
Datblygiad UDA 1929-2000
Steve Waugh
£14.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Rhwng Dau Olau
Ifor ap Glyn
£7.90
 
Prynwch
Saesneg
Melting Pot, The - World ...
Maggie Ogunbanwo
£9.99
 
Prynwch
Plant
Cyfres Cyw: Bolgi a'r ...
Anni Llŷn
£3.95
 
Prynwch