Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cerddi Alan Llwyd - Yr Ail Gasgliad Cyflawn 1990-2015
Alan Llwyd
ISBN: 9781906396879 (1906396876)Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2015
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas
Fformat: Clawr Caled, 216x144 mm, 528 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £19.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae ail gasgliad cyflawn y Prifardd Alan Llwyd yn dwyn ynghyd gerddi o'r pedair cyfrol a gyhoeddwyd ganddo ers 1990 yn ogystal â chasgliad newydd sbon o gerddi.

This second collection of the poetry of double chaired and crowned bard Alan Llwyd brings together poems from his four post-1990 volumes together with a collection of brand new poems.
Braint amheus oedd derbyn y gwahoddiad i adolygur gyfrol hon cans gwyddwn na allwn wneud cyfiawnder chyfrol mor gyfoethog ei hawen. Pwy mewn gwirionedd a fyddain mynd ati i gwestiynu techneg a gweledigaeth Michelangelo o fardd?

Yr hyn am trawodd gyntaf oedd rhychwant y llais. Fel rheol, un gn estynedig sydd gan feirdd, a throi o gwmpas nodau honno a wnnt yng nghorff eu cerddi. Nid felly Alan Llwyd. Gellid tybio fod tri neu bedwar bardd gwahanol yn canu o dan ei enw.

Mae llais y bardd gwlad yma. Dathla gydai bobl yn eu llawenydd ac, ar achlysuron tristach, hiraetha am y rhai a gollwyd, yn lleol ac yn genedlaethol, mewn englynion neu gywyddau, gan gynnwys un nas gwelwyd or blaen i gofio Gerallt Lloyd Owen. A thrwyr cyfan ni ellir llai na synhwyro seiniau cnul yr iaith Gymraeg ei hunan.

Clywais gwyno yn ddiweddar nad oes modd dod i adnabod nifer on beirdd modern drwy eu cerddi. Nid yw hyn yn wir am Alan Llwyd. Wrth iddo agor cloriaur albwm teuluol, cyflwynir ni i aelodaur llinach or ddau du. Dawn amlwg hefyd fod y teulu agos yn bopeth iddo wrth iddo farddoni profiadaur ŵyr ar mab a droes, yng nghyflawnder yr amser, yn ŵr, yn dad ac yn daid. Unwaith eto canwyd y cyfan i gyfeiliant cyson yr hen gloc mawr teuluol.

Ar ben hynny maen fardd y ddynoliaeth gyfan. Fel academydd bun ymchwilio i hanes Hedd Wyn ac o ganlyniad daeth y Rhyfel Mawr ac erchyllteraur holl frwydro ai dilynodd yn ffynhonnell bwysig iddo. Maen arwyddocaol mai cerdd olaf y gyfrol yw englyn i Aylan Kurdi, y plentyn teirblwydd a olchwyd ir lan wrth ffoi mewn cwch o Syrian dyddiau ni.

Ychwaneger hefyd yr amrywiaeth o fesurau a ddefnyddir. Gan fod ei afael ar deithir iaith mor gadarn, maer cynganeddu yn dwyn ein hanadl. Wrth ddarllen ei gywydd coffa ir bardd Gwilym Herber o Graig-cefn-parc, rhyfeddwn at bosibiliadau cynganeddol y gair craig, gyda g fach neu g fawr. Ceir yma hefyd sonedau moethus gydau hodlau dwbl ynghyd cherddi penrydd syn gyforiog o gynghanedd.

O ystyried maint y cynnyrch, helaethrwydd y maes a gloywder y grefft, maen anodd meddwl am gyfrol arall o farddoniaeth iw chymharu hi.

Idris Reynolds

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
Cynnwys

Rhagair
Cyflwyniad gan yr Athro Tudur Hallam

Sonedau i Janice a Cherddi Eraill (1996)

Gŵr y Ffydd
Cofio Aberfan
Gwenlyn
Y Gwyliwr
Yr Ymwelydd
Gwyrth y Geni
Duw yng Nghrist
Herod
Geni'r Mab
Nadolig Dau Frawd
Nadolig Ioan
Ymson Mair wedi'r Croeshoeliad
Noswyl Nadolig
Hen Geffyl Siglo Dafydd
Noswyl Nadolig
Nadolig 1994
Mair a Joseff
Plethyn
Angharad Tomos
Branwen
Dyhead Tad
Bywyd
Plentyndod a Henaint
Pen-blwydd ac Angladd
Y Creyr Glas
Clychau'r Gog
Hydref a Mai
Gaeaf
Rhydwen
Norman Closs Parry
Gwyn Thomas
I Dewi Jones
Gwynfor Evans
Rhydwen yn Bedwar Ugain
Penglog Llywelyn
Tryweryn: Haf Sych 1976
Rhydwen
Er Cof am Monallt
Er Cof am Bernard Evans
Hywel Harries, yr Arlunydd
Cofio Roy Stephens
Er Cof am Stephen J. Williams
Er Cof am R. E. Jones, Llanrwst
Er Cof am Gyfaill Coleg
Telyn Cenedl
Pantycelyn
Er Cof am Tecwyn Lloyd
Er Cof am Bedwyr Lewis Jones
Colli Dau
Er Cof am Trefor Beasley
Er Cof am Gwladys Williams, Riffli, Llŷn
Coflech Hedd Wyn yn Fflandrys
Hedd Wyn
Morfydd Llwyn Owen
Plentyn Marw yn Llefaru
Gwydion y Cyfarwydd
Marwnad fy Mam
Clychau'r Gog
Mai 1994
Ar Garreg Fedd fy Mam
Gwraig yn Croesawu'i Gŵr
Nadolig 1995
Uwch Bedd fy Nhad: Hydref 1995
Gwilym R.
Y Llun
Fy Nhaid
Pontsin
James Bulger
Er Cof am Sophie Bramhall
Alarch ar Lyn
Moses Glyn
Cynnau Canhwyllau
Anne Frank
Suzanne
Er Cof am Enid Morris
Islwyn Ffowc Elis
Gwanwyn Plentyndod
Plentyndod yn Llŷn
Ysgol Botwnnog: Llŷn
Gwlith y Nos ...
I Janice
Yr Ailuniad
Caitlin wrth Dylan
Hier Ruhen 5000 Tote
Cri Meirwon Auschwitz
Rhosyn Erin
Gwenllian, Merch Llywelyn
Er Cof am D. Gwyn Evans
Er Cof am Bob Edwards
Er Cof am Stephen Jones, Ponciau
Er Cof am E. Meirion Roberts: Arlunydd
Meini
Sonedau i Janice
Englynion i Luniau gan Marian Delyth:
Llun o Henwr
Llun o Ddwy Ferch Ifanc yn Protestio yn erbyn y Bom
Tresaith
Alarch ar Lyn Llun Tai Ynddo

Ar Ddydd fy Mhen-blwydd
Gwynedd
Waldo
Morfydd Llwyn Owen
Ioan Hedd yn Ddeunaw Oed
Owain Rhys
Catrin
Cysegru'r Ffenestr
St Ives: Cernyw
I Janice
Tai

Ffarwelio Chanrif (2000)

Y Llyn
Er Cof am Dylan Morris
Galar Rhieni
Er Cof am Eirian Davies
Gwasgaru Llwch
Er Cof am R. Tudur Jones
Er Cof am Donald Martin
Mathonwy Hughes
Er Cof am Anne Rees
Difa'r Dail
Blodau Pabi ym Medi
Du
Rhosyn yn Awst
Rhydwen
Ar Draeth y Mwmbwls
Dafydd yn Ddeunaw Oed
Arfon
Maen Coffa Waldo
Capel Coffa Cwm Celyn
Gweld trwy'r Cof
Ffenics y Llyn
Y Ddawns
Ymson Cai
I Ceri Wyn
Y Maen
Ymson Mair
Gwyrth y Nadolig
Dyngarwch
Wrth Fedd Waldo
I Gwilym Herber, Craig-cefn-parc
Eira yn Chwefror
Gwenllian, Merch Llywelyn
Er Cof am R. S. Thomas
Er Cof am Ellis Williams, Yr Ysgwrn
Ar Garreg Fedd Ellis
Er Cof am Lisa Erfyl
J. E. Caerwyn Williams
Gilbert Ruddock
Er Cof am Catherine Hughes
Er Cof am y Parch. Isaac Jones
John Tydu, y Cilie
Rhiannon
Y Brad
Dwy Gerdd ynghylch Hunaniaeth

Tri Bedd mewn Un Diwrnod

1. Bedd Caradoc Evans
2. Bedd Caradog Prichard
3. Bedd R. Williams Parry

Cofio Arfon
Hela Ffosiliau

Goroesiad Cenedl

Goroesiad Cenedl: Cantawd

Ffarwelio Chanrif

1. Canrif Newydd Dda!
2. Blodau
3. Cn y Goroeswyr
4. Lleoedd
5. Awst 1914
6. Gassed: John Singer Sarjent
7. In Memoriam: 1914 1918
8. Meirwon y Rhyfel Mawr yn cyfarch eu mamwlad a'u mamau
9. Ar Gofeb y Rhyfel Mawr
10. Chaplin ac Eraill
11. All Quiet on the Western Front: 1930
12. Marwolaeth Lorca: 1936
13. Baled John Cornford: 1936
14. Kristallnacht: 1938
15. Disgrifiadau
16. Galar y Plant Amddifad
17. La Chute de L'Ange, Marc Chagall: 1923-1933-1947
18. Nighthawks, Edward Hopper: 1942
19. Ar Gofeb yr Ail Ryfel Byd
20. Nos Da, James Dean: 1955
21. Dallas, Tachwedd 22, 1963
22. Dyn ar y Lleuad: 1969
23. Phan Thi Kim Phuc: 1972
24. Dadorchuddio Cofeb Ryfel Fietnam: Washington 1982
25. Y Ddawns, Paula Rego: 1988
26. Hillsborough: 1989
27. Mur Berlin: 1989
28. Rhyfel y Culfor: 1990
29. Stephen Lawrence: 1993
30. Schindler's List: 1993
31. Tystiolaeth
32. Oedd, yr Oedd Amser i'r Ddawns
33. Cameru
34. Ar Drothwy'r Milflwyddiant: Kosovo, 1999
35. Maen Coffa yr Ugeinfed Ganrif
36. Ffarwelio 'r Delweddau
37. Dyn yr Ugeinfed Ganrif
38. Y Ganrif Newydd
39. Mawl y Rhai Da
40. Ramallah, Palesteina, Hydref 12, 2000

Clirio'r Atig a Cherddi Eraill (2005)

Clirio'r Atig
Medi 11, 2001
Mae Hi'n Anodd
Nadolig 2001
Nadolig 2001
Ymbil ar Fair, Nadolig 2004
Y Ganrif Newydd
Yr Hogyn ar y Traeth
Y Ddwy Gloch
Y Bardd o'r Blaenau
Cofio Derwyn Jones
Er Cof am John Stoddart
Waldo
Er Cof am Tomos Gwyn
Trosglwyddo'r Rhifau
Dwylo
I Bobi
Clychau'r Gog, Gwanwyn 2001
Blodyn Dant-y-llew ym Mai
Ofnau Plentyndod
Traeth Cwmtydu ym Medi
Cn i Waldo
Lleuad Dyhead Dau
Afon a Bedw
Y Ddau Alarch ym Mharc Treforys
Y Fanhadlen yn Nhreforys

Cerddi Adar Drycin:

Rachel Roberts
Gwesty'r Wyth Llawenydd
Kitch
Winifred Wagner
Emlyn Williams

Er Cof am Richard Jones Llanfechell
Cofio Ysgolhaig
Er Cof am Sheila Jones
Gwynfor
Wyn
Ysgol Gyfun Newydd Cwm Rhymni
Cai, yn Blentyn
Wrth Edrych ar Fideo o'n Priodas
Gwallt Shelley
Emyn i Ann
Clirio'r Tŷ
Er Cof am J. Ieuan Jones
Gwen Ferch Ellis wrth ei Chyhuddwyr, 1594
Mynwent y Plant
Lladron Afalau
Delweddau o'r Amseroedd
Er Cof am Norah Isaac
Er Cof am Islwyn Ffowc Elis
I Dafydd Islwyn
Dadrith

Darnau o Fywydau (2009)


Wrth Ail-Greu Anghenion y Gynghanedd
Bardd y Ffin
I'r Tad John FitzGerald
Kyffin
I Ioan a Nicola
Y Genhedlaeth Goll
Er Cof am Valerie
Er Cof am R. J. Rowlands, y Bala
Wrth Lunio Fersiwn Newydd or Odliadur

Cerddi Celf a Chrefft
Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 2006

Muhammad Ali (Simon Holly)
Marilyn Monroe (Simon Holly)
Dŵr (Andr Stitt)
Y Fodrwy Organig (Carol Gwizdak)
Morfil ar y Traeth (Iwan Lewis)
Clo ar y Glwyd (Andrew Richards)
Traffig (Christine Shaw)
Dawnsio yn y Glaw (Suzanne Greenslade)

Gwilym Herber Williams
Croes Nanhyfer
Haf Colli Anwen
Carol: Yr Angel yn Llefaru wrth Fair
Lluniau Teuluol
Wrth Fynd Heibio i'r Tŷ Lle Buom yn Byw
Darluniau
Coeden y Cariadon
Gwenallt
Gwyn Thomas
Jon Meirion Jones
Dadrith
Terfysgaeth
Cofio fy Nhaid o Oes Terfysgaeth
Elaine
Er Cof am Kitty Williams
Er Cof am y Parchedig Gareth Maelor Jones

Cerddi heb Gael eu Cyhoeddi mewn Casgliadau

Gorffennaf Dedwyddaf Dau
I Sin Elwyn yn Ddeunaw Oed
I Manon yn Ddeunaw Oed
Dau Fr
I Gyfarch Gareth a Delyth ar achlysur eu priodas
Rhys Wyn
Elliw
Er Cof am Sian Owen
Gerallt
Tegfan
I Beti Watson
James
Lleihau y mae'r glaslanciau fesul un
Colli Gafael
Ymweld Bwthyn Hardy
Ynof Mae Gorffennaf Mud
I Ffion
Ffion, yn Dair Oed
Chwythu Swigod
Rhag ofn na fyddi di yn cofio'r dydd
I Gyfarch Tal ac Iris Williams ar ddathlu eu priodas ddiemwnt
Eglwys y Carcharorion, Henllan
Y Fordaith
Y Cloc Mawr
Fontaine de Vaucluse
I Filwyr y Rhyfel Mawr
Er Cof: Iwan Llwyd
Er Cof: Geraint Bowen
Er Cof: John Davies
Er Cof: Meredydd Evans
Y Rhain
Fy Nhaid
Gwilym
Y Llofnod
Er Cof am Bryan Martin Davies
Aylan Kurdi
Bywgraffiad Awdur:
Mae'r Prifardd Alan Llwyd yn awdur toreithiog ac yn dal cadair bersonol yn Adran y Gymraeg, Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe. Bu'n olygydd y cylchgrawn Barddas yn ogystal Golygydd Cyhoeddiadau Barddas o 1976-2011. Yn wreiddiol o Ben Llŷn, y mae wedi ymgartrefu yn Nhreforys, Abertawe ers blynyddoedd lawer. Cyhoeddwyd Cerddi Alan Llwyd: Y Casgliad Cyflawn Cyntaf 1968-1990 ganddo yn 1990.
Gwybodaeth Bellach:
Yn ei gyfwyniad i'r gyfrol, dywed Yr Athro Tudur Hallam, wrth gyfeirio at y cerddi newydd yn y casgliad hwn: 'Yn nifer or cerddi hynny, megis 'Y Fordaith' ac 'Ymweld Bwthyn Hardy', clywn lais bardd sy'n boenus ymwybodol o rym amser a'i feidroldeb ef ei hun 'wrth i oed yr addewid / nesu'. Fel y prawf y gerdd 'Eglwys y Carcharorion, Henllan', nid llais llwyr ddigalon ydyw'r un diweddaraf hwn, ond ar lawer cyfri llais anghysurus, hunllefus ydyw hefyd llais y bardd a adawyd ar l, llais Aneirin, a llais y bardd digenedl, llais Gruffudd ab yr Ynad Coch. Yn sicr, maen ganu cwbl ysgytwol:
Pwy fydd ein lladmerydd, mwy,
a'r iaith ei hun ar drothwy
dilead? A oleuwn
eto i'n hiaith y tn hwn?
Marwydos, Gymru, ydwyt;
lludw oer fel Gerallt wyt.
Yn y cywydd marwnad i Gerallt Lloyd Owen, fel yn y farwnad i Gwilym Herber ac i James, cyfaill ei fab, mae yma ganu gwirioneddol rymus sy'n llwyddo i gyfuno'r personol a'r dynol-oesol ynghyd. Wrth i feidroldeb eraill wasgu ar gorff, meddwl ac enaid y bardd, dyma ef ei hun, nid yn annhebyg i Guto'r Glyn yn ei henaint, yn canu rhai o'i gerddi mwyaf ysgytwol erioed. A dyma brofi o'r newydd y wefr honno sy'n nodwedd ar farddoniaeth fawr, megis yn y villanelle hyfryd, drist 'Lleihau y mae'r glaslanciau fesul un'.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Coleg Madryn - Ysgol ...
John Dilwyn Williams
£6.50
 
Prynwch
Portrait of Battling Bessie, A
D. Ben Rees
£5.99
 
Prynwch
Cylch yr Amserau/Circle ...
John P. Lyons
£15.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Rwan Na Nawr: Hanes ...
Tudur Owen
£6.99
 
Prynwch
Saesneg
Revenant
Tristan Hughes
£9.99
 
Prynwch
Plant
Cyfres Catherine Barr: ...
Catherine Barr
£6.99
 
Prynwch