Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llên y Llenor: Saunders y Dramodydd
Tudur Hallam
ISBN: 9781907424557 (1907424555)Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2013
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn
Golygwyd gan Huw Meirion Edwards Fformat: Clawr Meddal Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Astudiaeth lenyddol ddiddorol sy'n edrych ar ŵr a fu'n ddylanwad mawr ar lenyddiaeth a gwleidyddiaeth Cymru - Saunders Lewis - gan ganolbwyntio ar ei waith fel dramodydd.

An interesting new study which looks at an influential figure in Welsh literature and politics - Saunders Lewis - concentrating on his work as a dramatist.
Bu 2013 yn flwyddyn gyffrous ym myd beirniadaeth lenyddol. Gwelwyd cyhoeddi nid yn unig y gyfrol hon gan Tudur Hallam ond hefyd Pe Gallwn, Mi Luniwn Lythyr gan Rhiannon Marks dwy astudiaeth eithriadol o wreiddiol. Epistolaidd yw natur astudiaeth Marks, gyda barddoniaeth Menna Elfyn yn cael ei thrafod ar ffurf llythyrau rhwng yr awdur ar bardd. Yng nghyfrol Tudur Hallam trafodir dramu Saunders Lewis ar ffurf deialog ddramatig rhwng yr awdur (TH) ar Llais (SL).

O ran ffurf, maen rhaid mai dyma un or dulliau mwyaf dyfeisgar o drafod gwaith ein prif ddramodydd, ac mae rhywun yn synhwyro y bydd y mwyaf blaengar on beirniaid llenyddol yn ei gymeradwyon wresog. Mae yma gyfuniad o ddarllen dwfn (sylwer ar y troednodiadau ar llyfryddiaeth), treiddgarwch meddwl, a dogn dda o hiwmor. Cyflwynar awdur y gyfrol iw deulu, a chawn fod ei wraig ai blant yn chwarae eu rhan yn y ddrama a gyflwynir i ni.

Dywed yr awdur mai ei fwriad or cychwyn oedd cyflwyno darlleniad theatraidd o waith y dramodydd. Dramodydd syniad-ddwys yw SL yn l Hallam ac ar sail ei syniadaeth yr hawlir iddo statws Ewropeaidd. Ond y bwriad yw bwrwr rhwyd yn ehangach trwy archwilior elfennau hynny syn ymgorfforir syniadol mewn darn llwyddiannus o theatr.

Canolbwyntir ar drafod yr hyn a elwir ei ddarnau mwyaf artistig a llwyddiannus yn y theatr. Maent yn cynnwys Siwan, Esther, Gymerwch Chi Sigart?, Brad a Cymru Fydd. Bydd rhai yn synnu nad yw Blodeuwedd ar y rhestr yma gan i berfformiadau or ddrama honno fod yn destun cryn sylw yn ddiweddar. Ond maer awdur yn cynnig rhesymau dros ei heithrio. Dylid dweud fod dramu a gweithiau eraill SL yn rhan or drafodaeth hefyd; rhoddir sylw ir theatr gyfoes yng Nghymru a chanmolir y ddrama Llwyth yn arbennig.

Llefara Saunders Lewis ni drwy gyfrwng y Llais ac maer cynsail ar gyfer ei sylwadau iw chael yn ei weithiau ysgrifenedig ef ei hun. Cymerir gofal mawr i fynegi safbwyntiau syn gydnaws r agweddau hynny y byddai rhywun yn eu priodoli ir dramodydd.

Edrychir ar y dramu o safbwynt delwedd, iaith, sain, cymeriad, digwydd a syniad. Edrychir hefyd ar sut y maer dramodydd yn llwyddo i gynnal diddordeb y gynulleidfa yn y theatr. Mae gennym, felly, gyfrol bwysig ddylai apelio at yr academydd, yr actor, y cynhyrchydd ar sawl syn mynychur theatr i weld y perfformiad rhywbeth at ddant pawb mewn astudiaeth arloesol a phwysig.

Dafydd Morgan Lewis

Gellir defnyddior adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Haf a Cherddi Eraill, Yr
R. Williams Parry
£5.00
 
Prynwch
Amser Dyn
Gwyn Thomas
£5.00
 
Prynwch
Rhyfedd y'n Gwnaed
John Gwilym Jones
£6.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Rhwng Dau Olau
Ifor ap Glyn
£7.90
 
Prynwch
Saesneg
Melting Pot, The - World ...
Maggie Ogunbanwo
£9.99
 
Prynwch
Plant
Cyfres Cyw: Bolgi a'r ...
Anni Llŷn
£3.95
 
Prynwch