Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Tonfedd Heddiw: Ar Ddisberod
Elan Grug Muse
ISBN: 9781911584025 (1911584022)Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2017
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas
Fformat: Clawr Meddal, 170x118 mm, 56 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o Stoc Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol gyntaf o gerddi bardd ifanc sy'n gweld y byd trwy ei hamryfal deithiau dramor. Trwy'r cerddi rhydd hyn cawn ein tywys o Ddinas Dinlle i Zagreb a Madrid.

The first volume of poems by young poet Elan Grug Muse reflects on her numerous and varied travels overseas as we are led from Dinas Dinlle to such places as Zagreb and Madrid.
Daeth Elan Grug Muse i sylwr byd llenyddol Cymraeg drwy ennill Cadair Genedlaethol yr Urdd yn 2013. Ers hynny, aeth ymlaen i fireinioi chrefft drwy gyhoeddi yn gyson mewn cylchgronau Cymraeg a Saesneg. Ffrwyth myfyrdod y cyfnod hwnnw o deithio ac astudio yw ei chyfrol gyntaf o gerddi, Ar Ddisberod.

Ynddi maen mapior daith oi bro enedigol yn Nyffryn Nantlle i brifysgolion Nottingham ar Weriniaeth Tsiec. Bun byw hefyd am gyfnodau yn Sbaen ar Unol Daleithiau cyn dychwelyd i barhau gydai hymchwil ym Mhrifysgol Abertawe. Dyddiadur barddol ydyw syn cofnodi ei theimladau dyfnaf, ac wrth y mwyafrif or cerddi nodir y flwyddyn ar man lle taniwyd y dychymyg.

Ei champ fu cyfleu naws y lleoliadau hyn mewn cardiau post o gerddi byrion. Drwy gyfrwng delweddau llachar dawr eiliadau a ddaliwyd yn brofiad i ninnau hefyd. Gan mor synhwyrus ywr dweud, cawn aroglir coed almwn ym Madrid, gwrando ar sgrechian bygythiol gwylanod Cape Cod a gwisgor cotiau gwln syn ein cadwn gynnes yn nosweithiau rhynllyd Prag.

Un oi phrif ddiddordebau academaidd yw llif poblogaethau ar draws y gwledydd, ac adlewyrchir hynny yn y cerddi wrth iddi geisio dod o hyd iw hunaniaeth mewn cymdeithas amlieithog ac amlhiliol syn troin fwyfwy symudol. Wrth chwilio am ei gwreiddiau sylweddola fod etifeddiaeth ei Grampa Americanaidd yn gymaint rhan oi chynhysgaeth ag ydyw milltir sgwr ei thaid ai gap stabal yn Arfon gynt.

Er hynny, gŵyr hithau fod ein broydd, fel ninnau, yn dieithrion gyflym ac y bydd raid iddi felly bacior atgofion cynnar hyn yn ofalus yn ei rycsac wrth godi pac a symud ymlaen i groesir ffiniau newydd a chofleidior dyfodol dieithr yn ei holl orfoledd ai dristwch.

Mae ganddi feddwl agored a llais ifanc, anturus sydd yn werth gwrando arno. Ymunwch gyda hi ar y daith. Fei cewch yn gydymaith difyr a heriol hefyd.


Idris Reynolds

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
Gwawrio
El Camino de Santiago
Corsydd mawn
Pacio
Trochi
Bwningen
Coffi
Y Ddraenen
Yr ysfa am ebargofiant
Kanada
Y bore hwnnw
Grandpa
Glynllifon yn y glaw
Hiraeth
Yn y ddinas
Gwylanod
Teresa a Chema
Dyma drefn y byd
Eiliad yn yr haul
Oriawr Taid I
Oriawr Taid II
Etifeddiaeth
Cawodydd
Mam yn yr alamendros
Gorffennaf
Deiliach
Dinas Dinlle
Fin Nos
Amgueddfa Perthnasoedd Toredig
Ffenestrir nos
3.52 y.b.
Fore trannoeth
Disberod
Bywgraffiad Awdur:
Mae Grug Muse yn fyfyrwraig PhD y Mhrifysgol Abertawe. Cafodd ei magu yn Nyffryn Nantlle a bun astudio Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Nottingham ac yn y Weriniaeth Tsiec. Enillodd Gadair yr Urdd y 2013. Dyma ei chyfrol gyntaf o gerddi ond y mae wedi cyhoeddi sawl papur ac erthygl mewn cyhoeddiadau Cymraeg a Saesneg ac maen ysgrifennu blog yn gyson, Myfyrdodau Mn Wybedyn. Mae hi hefyd yn awdur rhyddiaith dawnus ac wedi dod ir brig gydai straeon byrion yn yr Urdd. Un o sylfaenwyr y cylchgrawn llenyddol ar-lein Y Stamp.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Caneuon Gwerin i Blant
 
£3.50
 
Prynwch
Mwy o Gynghanedd Cariad
J. Eirian Jones
£5.95
 
Prynwch
Gwrach y Gwyllt
Bethan Gwanas
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Eigra: Hogan Fach o'r Blaena
Eigra Lewis Roberts
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Cambrian Pictures
Ann Julia Hatton
£11.99
 
Prynwch
Plant
10 Stori o Hanes Cymru (Y ...
Ifan Morgan Jones
£9.99
 
Prynwch