Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gynghanedd Heddiw, Y
ISBN: 9781911584391 (1911584391)Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2020
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas
Golygwyd gan Aneirin Karadog, Eurig Salisbury Fformat: Clawr Meddal, 180x180 mm, 196 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Beth yn union yw'r gynghanedd? A yw hi'n rhywbeth sy'n newid o genhedlaeth i genhedlaeth? Yn y gyfrol fywiog a deniadol hon ceir golwg fwy trylwyr, mwy amrywiol a mwy cyffrous nag erioed ar yr hyn yw’r gynghanedd, heddiw.

An appealing, easy to read volume comprising a variety of essays, edited by Aneirin Karadog and Eurig Salisbury, celebrating the continuity and richness of 'cynghanedd' (Welsh strict metre) in current day Wales.
Weithiau, ymagweddir at y gynghanedd fel petain rhyw hanfod dirgel, anghyffwrdd nad oes ond ychydig iawn o bobl yn gallu ei gwir drin ai deall. Rydym yn gyfarwydd r trafodaethau hynny ar y gynghanedd syn drwm gan y fath ymgyfrinio niwlog: oni chlywir rhain honni, o bryd iw gilydd, tawr gynghanedd yw penllanw a chraidd cynhysgaeth lenyddol y Gymraeg, onid nod amgen y cyfan? Neu ei bod yn rhyw fath o berffeithrwydd dwyfol y maen rhaid ymgrymu ger ei fron gyda pharchedig ofn? Maer gyfrol hon, diolch byth, yn tasgu peth dŵr oer rhesymol ar agweddau or fath, yn ogystal chynnig cyfoeth o drafodaethau o sawl cyfeiriad a sawl disgyblaeth. Ceir detholiad eclectig o ymdriniaethau, yn ysgrifau beirniadol a phytiau mwy sgyrsiol eu naws, ac felly ni welir y fath uniongrededd ymosodol sydd wedi amharu ar drafodaethau ar y gynghanedd yn y gorffennol.

Maer ysgrifau beirniadol yn cwmpasu sawl maes. Ceir ambell ymdriniaeth hanesyddol: barddoniaeth gaeth y cyfnod modern cynnar; golwg ar ramadegaur beirdd hyd at John Morris-Jones; a Dafydd ap Gwilym ai gyfoeswyr. Ceir ysgrif ddiddorol ar y gynghanedd ar Llydaweg. Ond yr ysgrifau beirniadol mwyaf trawiadol a buddiol yn y gyfrol hon ywr rheiny syn ymhl theori lenyddol a chymdeithasegol mewn rhyw fodd neui gilydd; ac fel y gwyddys, prin fu ymdriniaethau or fath r gynghanedd, o leiaf ar lefel boblogaidd.

Mae yna ysgrif bwysig gan Grug Muse syn olrhain llinach barddoniaeth gaeth gan fenywod, a hefyd yr agweddau cul a wnaeth eu hallgu or sin gynganeddol, a hynny hyd nes yn ddiweddar iawn os nad hyd y dydd hwn. Dengys sut maer sin ai thriniaeth o fenywod yn ganlyniad dethol bwriadol gan y rheiny syn meddu ar rym, ac nid oes dim naturiol yn ei chylch.

A dadlennol yw ysgrif Tudur Hallam ar ddamcaniaethu R. M. Jones ynghylch y gynghanedd. Amlygar fath feddwl beirniadol, gwreiddiol a gaed ynghylch y gynghanedd, er bod y cyfryw feddwl wedi cael ei anwybyddu neu ei ddrwgdybio gan y sefydliad ceidwadol, i raddau helaeth.

Mwynheais hefyd ysgrif Mererid Hopwood syn mentro cysylltur gynghanedd, fel cyfundrefn acennol, ag iaith ei hun sef gramadeg ei hun. Yn hynny o beth, cawn olwg ar y gynghanedd fel rhywbeth syml a chynhenid' syn llechu yn lleferydd pawb, yn hytrach nar dethol rai yn unig.

Dyma gyfrol syn cynnig digon i bori arno.

Morgan Owen

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Books Council of Wales.

Tabl Cynnwys:
Cyfranwyr ir gyfrol: A. Cynfael Lake, Alan Llwyd, Aneirin Karadog (gol.), Annes Glynn, Anwen Pierce, Caryl Bryn, Ceri Wyn Jones, Emyr Davies, Emyr Lewis, Eurig Salisbury (gol.), Gruffudd Antur, Grug Muse, Hywel Griffiths, Idris Reynolds, Iwan Rhys, Jim Parc Nest, Llyr Gwyn Lewis, Mei Mac, Mererid Hopwood, Myrddin ap Dafydd, Philippa Gibson, Rhys Dafis, Rhys Iorwerth, Tudur Dylan Jones, Tudur Hallam, Twm Morys.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Aneirin Karadog yn fardd, yn ddarlledwr ac yn ieithydd syn byw ym Mhont-y-berem ac mae Eurig Salisbury yn fardd, yn nofelydd ac yn ddarlithydd sy'n byw yn Aberystwyth. Hwy sy'n gyfrifol am y podlediad barddol misol, Clera.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Rala Rwdins (DVD011)
 
£5.99
 
Prynwch
Cyfres Darllen Mewn Dim: ...
Angharad Tomos
£15.95
 
Prynwch
Stillicide
Cynan Jones
£12.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Eigra: Hogan Fach o'r Blaena
Eigra Lewis Roberts
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Cambrian Pictures
Ann Julia Hatton
£11.99
 
Prynwch
Plant
10 Stori o Hanes Cymru (Y ...
Ifan Morgan Jones
£9.99
 
Prynwch