Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Tywysog Bach, Y
Antoine de Saint-Exupéry
ISBN: 9783937467368 (393746736X)Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2018
Cyhoeddwr: Edition Tintenfass
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Llinos Dafis.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 216x160 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o Stoc Ein Pris: £11.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori am dywysog bach sy'n syrthio o'r gofod ac yn glanio yn yr anialwch; yno mae'n cyfarfod â pheilot awyr sydd hefyd wedi glanio'n ddamweiniol. Mae'r peilot yn ceisio darganfod rhagor am ddirgelwch y tywysog bach, ac mae'n cael ei ddwyn ar siwrnai o straeon rhyfeddol ac ystyrlon. Cyfieithiad yw hwn o Le Petit Prince.

This parable tells the story of a little prince, who falls to earth from a star, and of the airman, stranded in the desert when his plane crashes there. The airman seeks to understand the enigmatic little prince, and he is taken on a journey of fantastic and meaningful tales. This is a translation of Le Petit Prince.
Ar yr wyneb, stori syml am beilot awyren sy’n gorfod glanio yng nghanol y Sahara ac sy’n cyfarfod â thywysog bach o blaned arall yw hon. Ond mae llawer mwy i’r stori na hynny. Mae’n rhyw fath o ddameg am gariad a chyfeillgarwch, am farwoldeb ac am yr hud mae rhywun yn ei golli wrth dyfu’n hŷn. Mae’n drosiad o'r dewisiadau rydym yn eu gwneud yn ein bywydau. Lluniau’r awdur ei hun sy’n darlunio’r stori gan ei fod eisiau cadw diniweidrwydd arddull plentyn o dynnu llun.

Gellid gofyn ai llyfr i blant yw hwn o gwbl? Mae haenau cymhleth ac annelwig i’r stori, ac nid yw’r darllenydd yn siŵr a yw wedi deall y stori, hyd yn oed ar ôl sawl darlleniad. Dyna pam ei fod yn glasur, mae’n debyg, yn stori sydd wedi cael ei darllen gan filoedd o bobl ledled y byd oddi ar ei chyhoeddi’n wreiddiol yn Ffrangeg yn 1943. Mae’n debyg fod dirgelwch diflaniad yr awdur, oedd ei hun yn beilot, yn yr Almaen yn 1944, wedi ychwanegu at chwedloniaeth y stori.

Er bod yma gyfieithiad graenus sy’n cadw naws ddamhegol a barddonol y gwreiddiol, mae’n anochel fod ffurfioldeb yr iaith yn gwneud y profiad o’i ddarllen yn her, ac o’r oherwydd, fe fydd y tu hwnt i gyrhaeddiad y mwyafrif o blant. Oedolion sydd yn mynd i fwynhau a gwerthfawrogi’r cyfle i ddarllen yn Gymraeg un o glasuron llenyddiaeth Ewrop yr ugeinfed ganrif.

Bethan M. Hughes

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Straeon Cymru - 10 o ...
Esyllt Nest Roberts
£6.12
 
Prynwch
Cyfres y Meddwl Modern: Marx
Howard L. Williams
£5.00
 
Prynwch
Caneuon i Blant - ...
 
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Eigra: Hogan Fach o'r Blaena
Eigra Lewis Roberts
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Cambrian Pictures
Ann Julia Hatton
£11.99
Plant
10 Stori o Hanes Cymru (Y ...
Ifan Morgan Jones
£9.99
 
Prynwch