Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Geiriau Gwynfor
ISBN: 9780862438616 (0862438616)Publication Date: February 2006
Publisher: Y Lolfa
Edited by Peter Hughes Griffiths Format: Paperback, 210x147 mm, 176 pages Language: Welsh Non-Stock Item - Ordered on request Our Price: £9.95   
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A selection of the late prominent politician Gwynfor Evans's own words collated by a colleague who worked with him for years, Peter Hughes Griffiths. Includes material selected from letters, speeches, pamphlets, books and newspapers, including photographs and interesting cuttings.

Detholiad o eiriau'r gwleidydd nodedig, y diweddar Gwynfor Evans, wedi eu casglu ynghyd gan un a fu'n gweithio'n agos gydag ef am flynyddoedd lawer, Peter Hughes Griffiths. Cynhwysir deunydd a gyweiniwyd o lythyrau, areithiau, pamffledi, llyfrau a phapurau newydd, yn cynnwys ffotograffau a thorion dadlennol.
Fel yr ysgrifennodd Gwynfor ei hun, ‘fe sgrifennais gryn dipyn am fy mod fel propagandydd yn credu yn nerth y gair ysgrifenedig’, ac os bu angen tystiolaeth o hwnnw erioed dyma hi yn y gyfrol hon. Fel y gwna cofiant diweddar Rhys Evans, Gwynfor – Rhag Pob Brad, ac fel y gwnaeth rhaglenni diweddar y BBC ar S4C, Gwynfor – Yr Aelod Dros Gymru?, mae'r gyfrol hon hefyd yn dangos ymroddiad cwbl ddiflino Gwynfor dros yr achos oedd yn genhadaeth oes iddo. Yn ôl Peter Hughes Griffiths, sydd wedi pori drwy aceri o dudalennau o brint i ddwyn y gyfrol hon at ei gilydd, dyma ddetholiad ‘bychan, bychan, sydd ond megis yn agor cil y drws ar yr hyn a lefarwyd ac a ysgrifennwyd gan Gwynfor’ yn ystod gyrfa wleidyddol o dros hanner can mlynedd oedd yn cyffwrdd ar y fath amrywiaeth o elfennau o fywyd Cymru.

Mae'r gyfrol yn ein hatgoffa ni mewn ffordd fyw iawn sut mae Cymru wedi newid yn ystod cyfnod pererindod wleidyddol Gwynfor o 30au'r ganrif ddiwethaf hyd at yr amser pan ymddeolodd o'r frwydr yn ystod blynyddoedd olaf y ganrif honno. Mae statws y Gymraeg wedi trawsnewid a llywodraeth Cymru wedi gweddnewid, fel y dywed Dafydd Elis Thomas yn ei ragair: ‘Slogan ymgyrchu oedd "Senedd" yng Nghymru pan ddefnyddiwyd y gair yn wreiddiol. Bellach mae hi'n adeilad cynaliadwy arobryn o lechi'r Feirionnydd oedd mor annwyl gan yr awdur . . .’.

Mae yna gasgliad hyfryd o luniau hefyd yn y gyfrol, a hyd yn oed os nad oes diddordeb ysol gennych chi mewn gwleidyddiaeth, neu yn y Blaid, mae'n llyfr difyr iawn i bori yma a thraw ynddo gan daro ar ambell em sy'n taflu goleuni ar rai o uchafbwyntiau ac isafbwyntiau hanes Cymru yn yr ugeinfed ganrif.

Karl Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Table of Contents:
Cyflwyniad;
Rhagair;
Gwynfor - fy nhad;
Cyn 1945;
Achub y Gymraeg;
Radio a Theledu;
Etholaeth Caerfyrddin;
Westminster;
Llyfrau Gwynfor;
Pobol;
Senedd i Gymru;
Datganoli;
Trawsfynydd a Thryweryn;
Trechu Anawsterau;
Ralďau;
Rhyngwladol;
Safbwynt Gwynfor;
Wedi'r Refferendwm;
Darluniau o Gwynfor.
Further Information:
Senedd Newydd: Diolch i Gwynfor

Adeg cyhoeddi llyfr newydd o waith Gwynfor Evans yng nghynhadledd Plaid Cymru, honnwyd na fyddai Cynulliad o unrhyw fath wedi ei agor yng Nghaerdydd heb gyfraniad gwleidyddol enfawr Gwynfor. Mae’r gyfrol newydd o’r enw Geiriau Gwynfor yn cynnwys rhai o’r geiriau a lefarodd ac a ysgrifennodd Gwynfor trwy gydol ei oes, ac yn ôl golygydd y gyfrol, Peter Hughes Griffiths: “Ni fyddai adeilad newydd llywodraeth Cymru fyth wedi dod i Gaerdydd, nac unrhyw fath o gynulliad chwaith, oni bai am lafur oes diflino a di-ildio Gwynfor Evans.”

Yn y gyfrol hefyd mae Llywydd y Cynulliad, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, yn talu teyrnged i ddycnwch Gwynfor a’r teithio diddiwedd a wnaeth i gannoedd o gyfarfodydd bach a mawr i draethu neges wleidyddol genedlaethol a rhyngwladol. O ran y gair Senedd, meddai Dafydd Elis-Thomas yn ei ragair: “Slogan ymgyrchu oedd ‘Senedd’ yng Nghymru pan ddefnyddiwyd y gair yn wreiddiol. Bellach mae hi'n adeilad cynaliadwy arobryn. Mae hi’n adeilad cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol gwahanol iawn i’r hyn y dyhëwyd amdani – mewn rhai agweddau yn llai nag a fwriadwyd, ond mewn ffurf a phensaernďaeth a phosibiliadau yn sicr yn fwy nag a ddychmygwyd.”

Cyhoeddwyd y gyfrol Geiriau Gwynfor yng Nghanolfan Haliwel, Caerfyrddin, lle roedd rhai o gyfeillion a theulu Gwynfor yn hel atgofion amdano. Ymhlith y siaradwyr roedd Cyril Jones, Dafydd Williams, Dafydd Wigley a Guto Prys ap Gwynfor, a chadeiriwyd y noson gan Peter Hughes Griffiths.

Mae’r gyfrol hefyd yn cynnwys portread hoffus iawn o Gwynfor gan ei ferch, Meinir, sy’n cofio’i thad fel person llawn hiwmor a hwyl. Yng ngweddill y gyfrol detholwyd geiriau Gwynfor ei hun o areithiau, pamffledi, erthyglau a llyfrau gan Peter Hughes Griffiths.

“Cyfrol werthfawr fel cydymaith i gofiant arwrol Rhys Evans o Gwynfor”
Daily Post

“Ceir o fewn y gyfrol hynod ddifyr a chyfoethog hon drysorfa o ddyfyniadau tebyg sydd yn wledd i’r meddwl.”
J. Graham Jones
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who looked at this title also looked at the following:
Cadw Drws
Meirion Evans
£7.99
 
Buy Now
Cawlach Gŵyl Ddewi - ...
Amrywiol/Various
£7.99
 
Buy Now
Dawn Dweud: John Morris-Jones
Allan James
£12.99
 
Buy Now
Book of the Month
English
Cambrian Pictures
Ann Julia Hatton
£11.99
Welsh
Eigra: Hogan Fach o'r Blaena
Eigra Lewis Roberts
£9.95
 
Buy Now
Children
10 Stori o Hanes Cymru (Y ...
Ifan Morgan Jones
£9.99
 
Buy Now