Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Twll Bach yn y Niwl
Llio Maddocks
ISBN: 9781784619565 (1784619566)Publication Date: November 2020
Publisher: Y Lolfa
Format: Paperback, 195x132 mm, 250 pages Language: Welsh Available Our Price: £8.99 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
Lowri has had enough of her village, unemployment, young men, the local pub, and even her friends sometimes. Together with family problems, Lowri's life is dull. But is there a flicker of hope through the mist? A caustic novel about friendship and coming of age, about adults behaving as children, with strong language and imagery for adults only.

Mae Lowri wedi cael llond bol o’i phentref, o’i diffyg swydd, o hogiau, o’i ffrindiau weithiau, ac o’r dafarn leol. Yn ogystal â phroblemau teuluol, mae bywyd Lowri yn ddiflas. Ond oes llygedyn o obaith drwy'r niwl? Nofel gignoeth am gyfeillgarwch a thyfu i fyny; am fod yn oedolion sy’n dal i fihafio fel plant. Mae'n cynnwys iaith gref a golygfeydd ar gyfer oedolion yn unig.
Nofel am Lowri, merch ifanc syn byw mewn pentref pawb-yn-nabod-pawb yng ngogledd Cymru, yw Twll Bach yn y Niwl, nofel gyntaf Llio Elain Maddocks. Maer nofel wedi ei hysgrifennu yng Ngwyndodeg hyfryd yr awdur, syn hanu o Lan Ffestiniog. Os ydych chi, fel fi, yn ffan o Insta-gerddi gwych yr awdur, rwyn hyderus y gwnewch chi fwynhaur nofel hon.

Maer nofel yn dechraun dwyllodrus o syml ac ysgafn. Dysgwn or dechrau fod Lowri wedi diflasu ar ei bywyd yn y pentref. Mae ei bywyd carwriaethol yn llanast llwyr. Caiff ei dympion ddisymwth gan Anthony ei chariad ers saith mlynedd dros bryd siomedig (a sarhaus) o basta. Mae Dafydd yr hogyn y bu hin cyboli ag ef tra oedd Anthony yn Awstralia yn ei thrin fel baw ac yn annhebygol o adael ei gariad. Mae hin ddi-waith ac yn ymgeisio am swyddi nad ydynt o ddiddordeb iddi o gwbl. Hoffai wneud PhD ond dydi hi ddim yn teimlon ddigon clyfar. Ac fel llawer o bobl ifanc sydd wedi dychwelyd adref iw cymunedau cysglyd ar l graddio or brifysgol, mae Lowrin ymdrybaeddu mewn ennui ac angst, yn cicioi sodlau ac yn treulio gormod o amser yn y dafarn efo ffrindiau sydd hefyd yn yr un twll. Mae hi mewn rhigol ac angen newid byd. Gŵyr Lowri ei bod hi yn y niwl yn llwyr ac nid ywn medru gweld unrhyw oleuni drwyddo maen gwbl anhreiddiadwy. Ond sylweddola erbyn y diwedd mai hi yn unig a all glirior niwl syn ei rhwystro rhag symud yn ei blaen.

Er bod y nofel yn dechrau ar nodyn ysgafn, maer awdur yn plannu themu dwys drwyddi draw, fel hadau bach syn galluogi ir nofel ddatblygu a thyfun stori syn fwy dirdynnol na hanes troeon trwstan a bywyd carwriaethol trychinebus merch ifanc. Yn wir, roedd y dagraun powlio i lawr fy ngruddiau tuar diwedd.

Maer awdur yn disgrifio ei hun fel rl milenial, ac fel milenial fy hun, rwyn medru uniaethu ar sawl lefel r prif gymeriad. Ond ir sawl nad ydynt yn perthyn ir genhedlaeth avo-ar-dost, rwyn hyderus y gwnewch chi fwynhaur nofel lawn cymaint ag y gwnes i. Mae Twll Bach yn y Niwl yn nofel ddarllenadwy, lawn hiwmor syn pendilion gelfydd rhwng y llon ar lleddf. Darllenwch!

Non Mererid Jones


Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Books Council of Wales.

This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Porthwll, Y
Elidir Jones
£9.00
 
Buy Now
Adref - Casgliad o ...
Amrywiol
£8.00
 
Buy Now
Saith Oes Efa - Enillydd ...
Lleucu Roberts
£7.95
 
Buy Now
Book of the Month
English
Melting Pot, The - World ...
Maggie Ogunbanwo
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Rhwng Dau Olau
Ifor ap Glyn
£7.90
 
Buy Now
Children
Cyfres Cyw: Bolgi a'r ...
Anni Llŷn
£3.95
 
Buy Now