Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Englynion Mynwentydd Gwlad Llŷn a'r Cyffiniau
Gwyn Neale
ISBN: 9781845275341 (1845275349)Publication Date: October 2015
Publisher: Gwasg Carreg Gwalch
Format: Paperback, 197x130 mm, 510 pages Language: Welsh Available Our Price: £16.50 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A collection of gravestone inscriptions in Penll Llŷn, being a valuable contribution to studies of the history of one of North Wales's most rural areas, and reflects the bereavements that have affected the community from the eighteenth century the present day. Biographical notes for the poets and over 120 colour photographs are included.

Casgliad o englynion ar feddfeini ym Mhen Llŷn, sy'n gyfraniad gwerthfawr i astudiaethau o hanes un o ardaloedd mwyaf gwledig gogledd Cymru ac yn adlewyrchiad o'r profedigaethau a effeithiodd ar y gymdeithas o'r ddeunawfed ganrif hyd heddiw. Cynhwysir nodiadau bywgraffyddol i'r englynwyr a thros 120 o ffotograffau lliw.
Author Biography:
Un o ganolbarth Lloegr yw Gwyn Neale ond roedd ei fam yn enedigol o Lŷn, ac felly mae nifer o'i gyndadau yn gorwedd mewn mynwentydd megis Carnguwch, Llithfaen a Boduan. Ar l dysgu yn Llanrwst am flynyddoedd, ymddeolodd i wlad Llŷn.
Further Information:
Digwydd tynnu llun eglwys Ceidio oedd yr awdur ac yna sylwi ar englyn beddargraff ar faen gerllaw. Gwnaeth ymadroddi clasurol yr englyn argraff arno a phenderfynodd ei ddysgu ar ei gof. Ond i gynorthwyo'i gof, tynnodd lun yr englyn ar y garreg gyda'i gamera digidol. A dyna ddechrau'r gyfrol hon.

Dros y misoedd canlynol, ymwelodd phob mynwent yn yr ardal i'r gorllewin o Glynnog Fawr a Chwilog. Nid casglu englynion beddargraff yn unig a wnaeth ond hefyd tynnu llun pob un ohonynt. Mae detholiad o'r lluniau yn y casgliad cyflawn hwn. Dyna sy'n gwneud y casgliad yn un unigryw, ac yn ei wneud hefyd yn lawlyfr mor ddefnyddiol i unrhyw un arall sydd diddordeb mewn crwydro'r mynwentydd hyn i ganfod y darnau arbennig hyn o'n treftadaeth.
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
I Botany Bay
Bethan Gwanas
£8.99
 
Buy Now
Syllu ar Walia'
Ffion Dafis
£8.99
 
Buy Now
Enlli - Tu Hwnt i'r Swnt
Marian Delyth
£18.00
 
Buy Now
Book of the Month
English
Revenant
Tristan Hughes
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Dim Rwan Na Nawr: Hanes ...
Tudur Owen
£6.99
 
Buy Now
Children
Cyfres Catherine Barr: ...
Catherine Barr
£6.99
 
Buy Now