Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Stori Sydyn: Gareth Jones - Y Dyn oedd yn Gwybod Gormod
Alun Gibbard
ISBN: 9781847718372 (184771837X)Publication Date: January 2014
Publisher: Y Lolfa
Format: Paperback Language: Welsh Available Our Price: £1.00 
 
See Inside
 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A title in the short and fast-paced series Quick Reads. A story about the journalist Gareth Jones from the Barry who became famous when he revealed the Ukraine famine of the 1930s. He died when he was only 30 years of age, under suspicious circumstances.

Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Stori'r newyddiadurwr rhyfeddol o'r Bari, Gareth Jones. Daeth yn enwog fel newyddiadurwr a ddatgelodd y newyn yn yr Iwcrain yn y tridegau. Bu farw yn 30 mlwydd oed dan amgylchiadau amheus yn y Dwyrain Pell.
Mae mwy o gwestiynau nag o atebion yn yr hen fyd yma. Dynar ymateb ar l darllen hanes anhygoel un o Gymry amlwg y ganrif ddiwethaf. Gwnaeth Alun Gibbard gymwynas werthfawr wrth adrodd am droeon gyrfa'r newyddiadurwr hynod hwn.

Maer cyflwyniad yn fywiog ac yn creur awydd i wybod mwy am y digwyddiadau ar mannau y cyfeirir atynt yn y gyfrol, megis hanes y ddinas ddiwydiannol yn yr Wcrin a sefydlwyd gan ddyn busnes arloesol o Gymru. Cawn bytiau o wybodaeth syn cyfoethogir profiad o ddarllen, er enghraifft, mwynheais ganfod lleoliad anghyffredin darn o farddoniaeth gan Dafydd ap Gwilym.

Wrth ddewis darnau oi ddyddiadur ai gynnyrch newyddiadurol llwyddodd Alun Gibbard i gyfleu meddyliau a barn Gareth Jones, ac fel y gellid disgwyl, annhegwch a chyfrinachedd yw dau or pynciau amlycaf yr ymdrinnir hwy drwy'r gyfrol.

Rhoddir cryn sylw ir Undeb Sofietaidd, ac ir Wcrin yn benodol. Teithiodd mam Gareth Jones i Rwsia yn 1889, a thrwy ddethol y deunydd a gofnodwyd ganddi mewn llyfryn, llwyddodd yr awdur i roi darlun o fywyd yn ardal Hughesovska ar drothwyr ugeinfed ganrif.

Dirdynnol ar adegau oedd darllen am y trafferthion a wynebair brodorion yn Rwsia ar mewnfudwyr o wledydd amrywiol yng nghyfnod Annie Gwen Jones. Maer wybodaeth gefndirol yn ganllaw i ddeall diddordeb a chymhellion ei mab i ymweld r wlad.

Mae'r hyn a brofodd Gareth Jones ar 23 Chwefror 1933 wrth iddo deithio i Frankfurt a mynychu cyfarfod nodedig yng nghwmni Hitler yn debycach i fyd ffantasi, ond cyfeiria Alun Gibbard at ffilm syn bodoli or achlysur yn yr Almaen er mwyn ceisio dileu unrhyw amheuaeth.

Brithir y llyfr gan sylwadau treiddgar Gareth Jones a chefais flas wrth ddarllen ei ddadansoddiad o ddull areithio Lloyd George a Hitler.

Er hynny, erys nifer o gwestiynau, a theimlwn nad yw hanes llawn y gŵr rhyfeddol hwn wedi'i adrodd yn llawn.

Trefor Jones

Gellir defnyddior adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Last Updated on 11 July 2014
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Cyfres Pen Dafad: Jibar
Bedwyr Rees
£2.95
 
Buy Now
Cyfres Pen Dafad: Ceri Grafu
Bethan Gwanas
£2.95
 
Buy Now
Dyddiadur Nel
Meleri Wyn James
£4.95
 
Buy Now
Book of the Month
English
Cambrian Pictures
Ann Julia Hatton
£11.99
 
Buy Now
Welsh
Eigra: Hogan Fach o'r Blaena
Eigra Lewis Roberts
£9.95
 
Buy Now
Children
10 Stori o Hanes Cymru (Y ...
Ifan Morgan Jones
£9.99
 
Buy Now