Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
A Wnaiff y Gwragedd ... ? - Profiad Un Fenyw yn y Weinidogaeth
Beti-Wyn James
ISBN: 9781848516687 (1848516681)Publication Date: April 2013
Publisher: Gomer
Format: Paperback, 216x140 mm, 164 pages Language: Welsh Available Our Price: £7.99 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
The experiences of a female minister of religion, Beti Wyn James, in present-day's Wales.

Profiadau menyw'n weinidog yr efengyl yng Nghymru heddiw. Cawn gip ar fywyd Beti-Wyn James yn y gyfrol ddifyr hon - y dwys a'r digri a'r hyn sy'n ei hysbrydoli i ddal ati i ledaenu'r efengyl yn yr unfed ganrif ar hugain.
Taith ddiddorol syn amrywion ddyddiol yn ei her ai phrofiadau dros gyfnod o bedair blynedd ar bymtheg yn y weinidogaeth Gristnogol a geir gan Beti-Wyn James yn y gyfrol hon.

Derbyniodd yr awdur, yn betrusgar iawn, gynnig i rannu ei phrofiadau mewn cyfrol am ei gwaith yn y weinidogaeth Gristnogol gan Elinor Wyn Reynolds o Wasg Gomer. Mae Elinor yn aelod yng nghapel y Priordy, Caerfyrddin, sef un or eglwysi sydd dan ofal Beti-Wyn, ynghyd ag eglwysi Cana ac eglwys Bresbyteraidd Bancyfelin. Maer llun ar y clawr yn debyg iawn i fy adnabyddiaeth or awdur gwraig ifanc sy'n gwisgon ffasiynol mewn trowsus a bŵts, sef y dillad y mae Beti-Wyn ei hun yn eu gwisgo'n aml! Mae'r wraig ar y clawr yn cario Beibl, ynghyd bagiau amrywiol, ac yn ceisio siarad ar ei ffn symudol yr un pryd sefyllfa gyffredin arall i Beti-Wyn! Dyma weinidog sydd ar y blaen ym myd technoleg, gan ei bod hi'n trydar ac yn un o ddilynwyr Facebook.

Nid hunangofiant sydd yma, na chyfrol ddiwinyddol, ond ymgais i dynnu ein sylw at y weinidogaeth Gristnogol yn y Gymru sydd ohoni. Cawn yma gyfrol o sylwadau personol a hanes taith Beti-Wyn hyd yn hyn. Eglwys Hebron, Clydach oedd cychwyn y siwrne, yna dechreuodd ar ei gyrfa weinidogaethol yn eglwys y Tabernacl, y Barri ac mae hi bellach yn gweinidogaethu yng Nghaerfyrddin. Ceir cymariaethau 'r rhaglen deledu The Ficer of Dibley, a hanes y Parchedig Geraldine Granger ym mhentref dychmygol Dibley yn ceisio cwrdd disgwyliadaur saint yn Dibley.

Yn y gyfrol sonnir am wragedd eraill sydd yn y weinidogaeth, a cheir yma brofiadau sydd wedi dod i ran pob gweinidog, boed yn ŵr neu wraig, wrth ymgymryd dyletswyddau'r swydd, gan gynnwys troeon trwstan. Nid oes fawr o wahaniaeth rhwng profiadaur ddau ryw mewn gwirionedd. Nid dadl academaidd dros ordeinio gwragedd ir weinidogaeth sydd yma, ond trwyr llyfr cawn ein hargyhoeddi fod Beti-Wyn ac eraill yn llwyddo yn eu gwaith, a bod cefnogaeth iddynt.

Mae'r awdur yn dewis ei geiriau'n ofalus, gan geisio cadw natur a bwriad y gyfrol mewn cof bob amser, sef A wnaiff y gwragedd ...? Yr hyn a geir trwyr llyfr yw'r neges ganolog ei bod wedi cael ei dewis i gyflawni'r swydd hon gan Dduw. Gwna Beti-Wyn i ni feddwl am yr holl bethau cadarnhaol sydd wedi dod i'w rhan, a gofynnwn i ni ein hunain, pam mae rhai gofalaethau ac eglwysi yn parhau i wrthwynebu ordeinio gwragedd? Yn anffodus, mae rhan gwragedd yn y weinidogaeth Gristnogol yn destun dadl ers degawdau. Fodd bynnag, yn y gyfrol hon, sonnir am brofiadau o gael croeso cynnes, o garedigrwydd mawr, a phobl yn ymfalcho yng ngwaith eu gweinidog. A oes angen gwell tystiolaeth na hyn arnom i brofi bod Duw yn galw ar ddynion a merched i weithio ar ei ran? Dywed yr awdur wrthym am ei phrofiadau cadarnhaol fel gwraig yn y weinidogaeth, ac y maer gyfrol, yn fy nhyb i a minnau hefyd yn weinidog o fenyw yn dyrchafu gweinidogaeth y merched. Rwyn sicr y caiff pawb flas ar y darllen.

Carys Ann

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Author Biography:
Ganed Beti-Wyn yng Nghlydach, Abertawe ac fei haddysgwyd yn Ysgol Gyfun Ystalyfera a Choleg Diwinyddol Aberystwyth. Ordeiniwyd hi ir weinidogaeth yn y Tabernacl, y Barri ac mae hi bellach yn weinidog Gapel y Priordy, Caerfyrddin, Eglwys Annibynnol Cana, ger Caerfyrddin, ac Eglwys Bresbyteraidd Bancyfelin.
Further Information:
Maen wir dweud na fu cyfrol fel hon erioed or blaen yn hanes ysgrifennu Cymraeg!

Sut beth yw bod yn weinidog, yn wraig ac yn fam? Sut maer cyfan yn plethu iw gilydd? Hyd yn oed heddiw mae gan amryw ragfarn yn erbyn gweld menywod yn y weinidogaeth.

Mae gan Beti-Wyn James hanes difyr a phwysig iw adrodd yn y gyfrol hon, maen codi cwestiynau dyrys i ysgogir meddwl ac yn cynnig sylwadau craff iw hystyried hefyd. Cyfuna Beti-Wyn ddiff uantrwydd ei galwedigaeth ai chariad tuag at ei gwaith hiwmor a chydymdeimlad yn yr hanes lliwgar hwn.

Y mae A Wnaiff y Gwragedd ... ? yn gofnod modern a threiddgar y cyntaf oi fath yn Gymraeg maen llais digamsyniol Cymraes yn yr unfed ganrif ar hugain.

Maen hen bryd ir gwragedd beidio ag aros ar l.
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Nid yr A470
Ian Parri
£8.95
 
Buy Now
Llyfrau Llafar Gwlad:45. ...
Iwan Edgar
£4.25
 
Buy Now
Guide to Welsh Place-Names, A
Anthony Lias
£5.50
 
Buy Now
Book of the Month
English
Revenant
Tristan Hughes
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Dim Rwan Na Nawr: Hanes ...
Tudur Owen
£6.99
 
Buy Now
Children
Cyfres Catherine Barr: ...
Catherine Barr
£6.99
 
Buy Now