Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Gelert
Gwen Pritchard Jones
ISBN: 9781904845485 (1904845487)Publication Date: March 2007
Publisher: Gwasg y Bwthyn
Illustrated by Petra BrownSuitable for age 9-11 or Key Stage 2 Format: Paperback, 209x135 mm, 96 pages Language: Welsh Available Our Price: £5.00 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A story narrated by Gelert the dog. Suitable for readers aged 7-9 years. Gelert is a playful, mischievous dog, but he and his friends are always getting into all sorts of trouble. But things change after he has an accident.

Stori a adroddir gan Gelert y ci. Addas i ddarllenwyr 7-9 oed. Ci chwareus, direidus yw Gelert, ac mae ef a'i ffrindiau byth a beunydd mew pob mathau o helbulon. Ond mae'n rhaid i bethau newid ar ôl iddo gael damwain.
Wedi'i hysgrifennu yn gyfan gwbl trwy lygaid y prif gymeriad Gelert, awn am dro gydag ef a’i ffrindiau ar bob math o anturiaethau. Rhaid i mi gyfaddef nawr (a’ch rhybuddio chi ‘run pryd) imi chwerthin wrth ddarllen am berthynas Boris a Ffronswâ – dau gi hollol wahanol o ran eu pryd a’u gwedd, un yn bŵdl bach gwyn a Doberman mawr du a brown yw'r llall, a medrwch ddyfalu oddi wrth eu henwau pa un yw p’un!!

Cawn ein cyflwyno i nifer o gŵn eraill yn ogystal, ac un o gryfderau’r nofel yw’r cyffyrddiadau o hiwmor a geir yn aml ynddi, a hynny’n bennaf oherwydd inni weld y cyfan o safbwynt ci wrth iddo gyfeirio at y ‘dwy-goesiaid’ a’r ‘pedair olwyn’, sydd yn bobl ac yn geir i chi a fi! Erbyn diwedd y nofel, mae’r Gelert presennol i’w edmygu lawn cymaint â’i arwr, sef ei hen-daid, Gelert y Cyntaf.

Mae’r awdures, Gwen Pritchard Jones, sy’n hen law ar ysgrifennu ar gyfer oedolion, wedi taro’r hoelen ar ei phen gyda’i hymdrech gyntaf ar gyfer plant rhwng 8 ac 11 oed. Byddant yn siŵr o fwynhau mwytho tudalennau Gelert!

Gareth James

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Stori Noa a'r Mab ...
 
£7.99
 
Buy Now
Nadolig Plentyn yng ...
 
£5.10
 
Buy Now
Cyfres Cam-Wrth-Gam - ...
Patience Coster
£2.99
 
Buy Now
Book of the Month
English
Melting Pot, The - World ...
Maggie Ogunbanwo
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Rhwng Dau Olau
Ifor ap Glyn
£7.90
 
Buy Now
Children
Cyfres Cyw: Bolgi a'r ...
Anni Llŷn
£3.95
 
Buy Now