Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Pethe Achlysurol
Llion Jones
ISBN: 9781906396022 (1906396027)Publication Date: October 2007
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas
Format: Paperback, 210x148 mm, 60 pages Language: Welsh Out of print Our Price: £6.00   
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
The first volume of poetry by Llion Elis Jones, who won the Chair at the 2000 National Eisteddfod. It offers a view on life and its diversity in the first years of the 21st century.

Casgliad cyntaf o gerddi Llion Elis Jones, Prifardd Cadeiriol Eisteddfod Genedlaethol 2000. Ceir yma olwg ar fyd a bywyd Cymru ar ddechrau'r unfed ganrif ar hugain.
Llion Jones yw un o garedigion pennaf barddoniaeth Gymraeg ein cyfnod ni. Maen Brifardd ac yn Brif Gopyn hynny yw, ir rhai sydd ddim yn gwybod, ef yw perchennog, tywysydd, cogydd a golchwr llestri yr Annedd, sef cartref rhithiol y gynghanedd ar y we. Barddoniaeth a thechnoleg, dyna ddau oi bethe. Mae rhai eraill, wrth gwrs chwaraeon, er enghraifft, yn enwedig criced. Bydd y rhai syn ei adnabod yn gyfarwydd r wn lydan sydd iw gweld ar gefn y gyfrol hon. Ac eto, mae rhywun yn sylweddolin fuan iawn o ddarllen y gyfrol mai bydolwg digon tywyll, ar y cyfan, sydd gan y bardd hwn.

Maer dilyniant Rhithiau, a enillodd y Gadair iddo yn Llanelli, yn cyflwyno darlun, neu ddarluniau yn wir, o wagedd y byd cyfoes ai obsesiynau. Dyma fyd cyfathrebu lle nad oes gwir gyfathrebu, ac maer cyfathrebu syn digwydd gan y cyfryngau torfol, gan wleidyddion, mewn hysbysebion, neu gan bobl dros y we ym mhreifatrwydd eu cartrefi yn ansylweddol a chelwyddog yn aml iawn. Pan ddaw rhywun gartre gydar nos:

Mae post iw gamu troston
sypiau dan ei wadnau o,
yn hel o hyd, yn amlhau,
deiliach o epistolau,
gohebiaeth wag iw sgubo
i sgip y gollwng dros go.

(ar drothwy)

Yn yr un modd, maer adran Cyrion yn cyfeirio at dramp materoliaeth yn y byd sydd ohoni, ac at undonedd ac unffurfiaeth y byd hwnnw; ac yn dangos sut y maer byd hwnnw, yr un pryd, yn disodli ac yn lladd math gwahanol o fyd a chymdeithas a fun bodoli cyn hyn:

Mor addas ywr silffoedd hyn
a baciwyd yn dynn
iw heirch cardfwrdd
cyn eu cludo ar elor
au llwython ddefosiynol
i gist y car

(flatpack)

Gwyleidd-dra, ar ran y bardd, maen debyg, syn gyfrifol am y ffaith mai cyfrol gymharol denau yw hon (o ran nifer y tudalennau!), ac am y teitl, sydd thinc o hunanfychanu yn perthyn iddo, oherwydd y gwir yw fod yma fardd hyderus a chrefftus tu hwnt sydd rhywbeth gwerth chweil iw ddweud. Trueni, felly, na chawsom ni fwy ganddo!

Bardd y gydwybod gymdeithasol ydyw, gyda rhai oi englynion, er enghraifft, yn delio ag erchylltra rhyfel ar twyll syn gyfrifol am y rhyfeloedd hynny yn aml iawn. Hyd yn oed heb ddweud hynnyn uniongyrchol, mae cysgod hyn yn amlwg yn rhai oi englynion Nadolig.

Maen werth nodi yn y fan hyn hefyd ei fod yn englynwr campus trueni nad oes rhagor or rhain yma hefyd! Ac maen werth i mi dynnu sylw at ddiwyg deniadol y gyfrol, syn bwysig yn yr ymgyrch i gynyddu gwerthiant cyfrolau o farddoniaeth Gymraeg. Yn sicr, mae hin werth prynur gyfrol hon.

Dafydd John Pritchard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Author Biography:
Brodor o Abergele sy'n byw bellach ym Mhenrhosgarnedd yw Llion Jones. Prifardd cadeiriol Eisteddfod Genedlaethol Llanelli a'r Cylch 2000 a sylfaenydd a golygydd gwefan farddoniaeth Yr Annedd (www.cynghanedd.com). Mae'n aelod o dm Talwrn y Beirdd Penrhosgarnedd ac yn gweithio yng Nghanolfan Bedwyr.
Further Information:
Pethau achlysurol yw cerddi Llion Jones. Ond fel y gwelir yn y casgliad cyntaf hwn ohonynt, y mae'r bardd yn gyson iawn yn y modd y mae'n eu defnyddio i archwilio natur y byd o'i gwmpas: Byd y Pethe Achlysurol neu'r diwylliant byrhoedlog, lle mae newyddion yn sebon a sebon yn newyddion, lle mae'r defnyddiwr yn cael ei ddefnyddio, lle mae delwedd a delweddau yn teyrnasu. Dyma gyfrol sy'n cynnig golwg dreiddgar ar fywyd ar ddechrau'r unfed ganrif ar hugain gan un sy'n ymwybodol iawn o'r bydoedd gwahanol y magwyd ef rhyngddynt.
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Cerddi Bardd y Werin - ...
William Crwys Williams
£4.50
 
Buy Now
Book of the Month
English
Melting Pot, The - World ...
Maggie Ogunbanwo
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Rhwng Dau Olau
Ifor ap Glyn
£7.90
 
Buy Now
Children
Cyfres Cyw: Bolgi a'r ...
Anni Llŷn
£3.95
 
Buy Now